Smluvní Podmínky Společnosti Reebok

Tyto smluvní podmínky společnosti Reebok obsahují následující části: 1. Úvod; 2. Kupní podmínky; 3. Používání webu and 4. Ostatní, a dále také podmínky týkající se konkrétních otázek v souvislosti s jakýmikoli zásadami nebo dokumenty, na něž je zde uveden odkaz.

1. Úvod

www.reebok.cz (dále "web") vlastní a/nebo provozuje společnost Reebok International Trading B.V., Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Nizozemsko (dále "Reebok/my/nám") nebo jsou provozovány jménem společnosti Reebok.

Pokud zadáte objednávku prostřednictvím tohoto webu, bude mezi vámi a námi uzavřena kupní smlouva, která se řídí těmito smluvními podmínkami Reebok a konkrétně níže uvedenými kupními podmínkami.

Reebok AG je mateřskou společností skupiny Reebok Group, která zahrnuje několik přidružených společností, mezi něž patří také Reebok International Trading B.V.

2. Kupní podmínky

Přečtěte si prosím pozorně tyto kupní podmínky před online nákupem našich produktů na webu Reebok. Vezměte na vědomí, že tyto kupní podmínky doplňují podmínky obsažené na stránkách, na které je uveden odkaz v těchto kupních podmínkách.

2.1 Kdy tyto kupní podmínky platí?

Tyto kupní podmínky se vztahují na všechny nabídky a smlouvy týkající se prodeje a dodání produktů od společnosti Reebok. Jinými slovy, s těmito kupními podmínkami také souhlasíte, pokud (i) objednáte cokoli na našem webu Reebok nebo (ii) na jakémkoliv webu propojeném s naším webem (společně „web“) nebo pokud přijmete nabídku od společnosti Reebok. Od těchto kupních podmínek je možné se odchýlit pouze s písemným souhlasem společnosti Reebok.

2.2 Produkty

Společnost Reebok má různé typy produktů. Mohou mezi ně patřit produkty zcela navržené společností Reebok, což znamená produkty kompletně navržené a vytvořené společností (dále “standardní produkty”) a produkty, které jsou sice navrženy společností Reebok, ale vy si je můžete přizpůsobit nebo upravit výběrem materiálu nebo barev podle vlastních představ (dále “přizpůsobené produkty”), společně označované jako produkty.

Produkty si můžete přizpůsobit, jestliže si vyberete produkt navržený společností Reebok a upravíte jej vlastním přizpůsobením. Přizpůsobení znamená přidání čísla a jména vašeho oblíbeného hráče, vašeho vlastního čísla a jména, jména vašeho domácího zvířete nebo v podstatě čehokoli (vhodného). Můžete si vybrat hráče a jeho číslo nebo zadat svůj vlastní text a číslo

Mimo to můžete také doladit nebo navrhnout vlastní produkty mi Reebok výběrem vlastních barev a v některých případech i vlastního materiálu. Pomocí nástroje přizpůsobení mi Reebok můžete také přidat své jméno, číslo, znak nebo vlajku.

2.3 Požadavky na uzavření smlouvy se společností Reebok

Chcete-li nakupovat produkty prostřednictvím našeho webu, musíte být starší 16 let.
Na našem webu můžete objednávat pouze jako spotřebitel, nikoli jako prodejce.
Ručíte za správnost a úplnost informací poskytnutých společnosti Reebok v žádosti nebo objednávce.

2.4 Jakým způsobem je s vámi uzavřena smlouva?

2.4.1 Vznik smlouvy týkající se standardních produktů

Veškeré informace na tomto webu jsou pouze výzvou k jednání. Jinak řečeno, informace nejsou nabídkou nebo závaznou smlouvou. Souhlasíte s tím, že vaše objednávka je nabídkou ke koupi produktů uvedených v objednávce.

Společnost Reebok je oprávněna kdykoli předem prověřit objednávku a/nebo odmítnout objednávku bez udání důvodu a bez závazků vůči vám. Pokud společnost Reebok do deseti pracovních dnů objednávku nepotvrdí, je tato považována za odmítnutou.

Veškeré vámi zadané objednávky musejí být odsouhlaseny společností Reebok. Můžeme se dle vlastního uvážení rozhodnout, že vaši objednávku odmítneme. Vaši objednávku můžeme odmítnout například v těchto případech:

 • (a) jestliže produkty, které jsou zobrazené na webu, nejsou dostupné;
 • (b) jestliže se nám nepodaří získat autorizaci vaší platby;
 • (c) jestliže se k produktu vztahují omezení toho, kam jej lze zaslat;
 • (d) jestliže produkty, které jsou na webu zobrazené, obsahují zjevné chyby, například nesprávnou cenu nebo jiný nesprávný popis.

Po zadání objednávky vám zašleme e-mail s potvrzením objednávky, včetně čísla objednávky a podrobností o objednaných produktech a doručovací službě, s výjimkou případů, kdy se objednávka týká přizpůsobených produktů uvedených v bodě 2.4.2 níže. K přijetí vaší objednávky a vzniku kupní smlouvy na standardní produkty mezi vámi a společností Reebok dojde pouze v případě, že:

 • (i) obdržíte e-mail od společnosti Reebok, který potvrzuje odeslání standardních produktů z našeho skladu;
 • (ii) obdržíte potvrzení od přepravce, že jsou pro vás standardní produkty připraveny k vyzvednutí, pokud jste zvolili možnost vyzvednutí standardních produktů v obchodě Reebok nebo kanceláři dopravce, nebo že dopravce uložil standardní produkty v místě vyzvednutí;
 • (iii) obdržíte sdělení od společnosti Reebok, že jsou pro vás standardní produkty připraveny k vyzvednutí ve vybrané prodejně Reebok, pokud jste zvolili možnost vyzvednutí standardních produktů v obchodě Reebok.

Vezměte prosím na vědomí, že možnost vyzvednutí v obchodě nebo u některého smluvního přepravce společnosti Reebok je k dispozici pouze v určitých zemích a pouze u určitých obchodů Reebok nebo dopravců.

2.4.2 Vznik smlouvy týkající se přizpůsobených produktů:

Po zadání objednávky na nákup přizpůsobených produktů (včetně produktů mi Reebok) vám zašleme e-mailem potvrzení objednávky. Přijetí vaší objednávky a vznik kupní smlouvy na přizpůsobené produkty mezi vámi a společností Reebok se uskuteční ve chvíli, kdy obdržíte zprávu od společnosti Reebok s potvrzením vaší objednávky.

2.5 Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává majetkem společnosti Reebok, dokud nám nezaplatíte všechny příslušné částky vyplývající z jakékoliv smlouvy v plné výši, včetně úhrady nákladů, a to i v případě, že se vztahují k dřívějším nebo pozdějším dodávkám, nebo v případě dodávek dílčích. Nesmíte produkty prodat, disponovat jimi nebo je zatížit břemenem dříve, než přejdou do vašeho vlastnictví.

2.6 Kvalita a údržba produktů

Menší rozdíly v barvě a dalších odchylky jsou možné v důsledku různých způsobů snímání obrazu, zobrazovací technologie nebo jiných technických důvodů. Společnost Reebok není za tyto odchylky a rozdíly odpovědná.

Společnost Reebok upozorňuje, že pokyny k čištění a údržbě jsou vytištěny na štítcích produktů. Společnost Reebok není odpovědná za žádné škody v důsledku nesprávného zacházení s produkty, včetně zacházení v rozporu s těmito pokyny.

2.7 Zrušení objednávky

Vzhledem k tomu, že vaši objednávku začínáme zpracovávat ihned po jejím odeslání, nelze objednávku zrušit.

2.8 Cena

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Ceny jsou uvedeny v britských librách vkorunách českých (Kč). Společnost Reebok si vyhrazuje právo provádět změny cen a produktů před zadáním vaší objednávky.

Společnost Reebok si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, omezit nebo ukončit jakékoli speciální nabídky nebo slevy.

Společnost Reebok účtuje náklady na dodání. Náklady na dodání se u každého produktu a typu dodání liší. Dodání může být “expresní doručení”, “standardní doručení”, “doručení mi Reebok” a “kombinované doručení” (standardní a jednoduše přizpůsobené produkty bez produktů mi Reebok)

Pro další podrobnosti o nákladech klikněte prosím sem, sekce Doprava na našem webu. Tyto náklady budou, pokud je to relevantní, účtovány samostatně, upřesněny a přičteny k celkové částce objednávky.

2.9 Způsoby platby

Informace o dostupných platebních metodách naleznete na našem webu.

Společnost Reebok provádí individuální kontrolu důvěryhodnosti v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Reebok. V závislosti na výsledcích této kontroly si společnost Reebok vyhrazuje právo určité způsoby platby odmítnout.

2.10 Fakturace

Pokud se rozhodneme, že vystavíme nebo zpřístupníme fakturu, nebo pokud to vyžadují platné právní předpisy, vyhrazuje si společnost Reebok právo vydat nebo zpřístupnit fakturu v elektronické podobě a vy s takovou formou fakturace souhlasíte.

2.11 Zvláštní aspekty přizpůsobených produktů

Chcete-li přizpůsobit svůj produkt a upravit ho dle individuálních požadavků, můžete přidat svůj vlastní text. Můžete přidat své jméno, vybrat hráče a číslo nebo můžete zapojit vlastní kreativitu. Zachovejte prosím slušnost; vyhrazujeme si právo odstranit nevhodné výrazy a použití obchodních značek. Mějte také na paměti, že náš systém nepodporuje používání některých speciálních znaků.

Žádáme vás, abyste nepoužívali, nenahrávali, nepředkládali, nekopírovali ani jinak nezveřejňovali žádná jména, slova nebo fráze spadající do některé z níže uvedených kategorií:

 1. skládají se nebo obsahují název výrobku, služby, společnosti, organizace nebo události, které patří někomu jinému;
 2. skládají se nebo obsahují jméno nebo přezdívku známé osobnosti (žijící nebo po smrti);
 3. porušují nebo mohou porušovat práva související s ochrannými známkami třetích stran nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví;
 4. vyhrožují, podněcují k násilí, jsou urážlivé, obscénní, diskriminační, pobuřující, pornografické či jinak nezákonné.

Společnost Reebok si vyhrazuje právo zamítnout všechna jména, slova nebo fráze (či jejich kombinace), které spadají do kterékoli z výše uvedených kategorií nebo které jsou jinak nepřijatelné pro společnost Reebok. To bude mít za následek zrušení objednávky. Dále tímto vznikne společnosti Reebok nárok na náhradu ve výši hodnoty objednaného zboží.

Vezměte prosím na vědomí, že zadáním objednávky svých přizpůsobených produktů souhlasíte s tím, že:

 • potvrzujete a zaručujete, že všechny názvy, slova nebo fráze, které používáte, nahráváte, předkládáte, kopírujete nebo jinak zveřejňujete za účelem použití na vašem přizpůsobeném produktu, nespadají do žádné z výše uvedených kategorií;
 • odškodníte společnost Reebok a její přidružené společnosti za veškeré náklady, výdaje, škody, ztráty a závazky, které společnost Reebok nebo společnosti přidružené vynaloží nebo utrpí v důsledku použití jakýchkoliv jmen, slov nebo frází použitých, nahraných, předložených, kopírovaných nebo jinak vámi zveřejněných (včetně použití na vašich přizpůsobených produktech);
 • udělujete společnosti Reebok a společnostem přidruženým nevýhradní, neodvolatelné, bezplatné, celosvětové právo, ke kterému lze v plném rozsahu udělovat sublicence, k používání, reprodukování, zveřejňování a upravování jmen, slov nebo frází, které odešlete pro účely realizace vaší objednávky.

Pokud objednávka obsahuje produkty vyrobené nebo upravené dle přání zákazníka, jinými slovy přizpůsobené produkty, nebudete mít žádnou dobu na rozmyšlení, žádné právo na odvolání, právo na vrácení nebo ukončení (viz § 6:230p, písmeno f, bod 1 Nizozemského občanského zákoníku).

2.12 Doručení

Společnost Reebok provede doručení na vámi uvedenou adresu v rámci České republiky. Společnost Reebok může doručovat pouze na adresy domácností nebo kanceláří.

Doručení bude prováděno v pracovních dnech, mimo státní svátky ve vaší zemi nebo v oblasti, v níž se nachází náš sklad Reebok. Vezměte proto v úvahu veškeré státní, oblastní a místní svátky v zemi vašeho bydliště a ve městě Rieste, Německo (adresa skladu Reebok). Státní svátky se mohou lišit podle země a roku. Doporučujeme, abyste si ověřili státní svátky a získali tak lepší odhad dodacích lhůt.

Pro podrobnější informace o dodacích lhůtách si zkontrolujte specifikace pro různé typy doručení, jako jsou   “expresní doručení”, “standardní doručení”, “doručení přizpůsobených produktů”  a “doručení mi Reebok” kliknutím sem, sekce ‘Doprava‘ na našem webu. Vezměte prosím na vědomí, že dodací lhůty jsou pouze orientační a nejsou proto považovány za přesný termín dodání. Pouhá skutečnost, že byla překročena dodací lhůta, vás neopravňuje k náhradě škody. Bez ohledu na to společnost Reebok přijímá omezený závazek, že v nepravděpodobném případě zpoždění u expresního doručení nahradí kompletní náklady na expresní doručení.

Vezměte prosím na vědomí, že přizpůsobené produkty mají různé dodací lhůty. Přidání textu k produktu zabere nějaký čas. To znamená, že dodání vaší kompletní objednávky standardních a přizpůsobených produktů bude trvat až o tři dny déle. Chtěli bychom zdůraznit, že dodání přizpůsobených produktů mi Reebok proběhne odděleně od ostatních produktů, které jste objednali, a trvá přibližně 4–6 týdnů. Pro podrobnější informace si prosím ověřte dodací lhůty ve vaší zemi kliknutím sem.

Společnost Reebok je oprávněna, pokud je to přiměřeně možné, rozdělit dodávku tak, abyste obdrželi objednané produkty co nejdříve. S rozdělením dodávky nejsou spjaty žádné další náklady. Avšak v případě, že rozdělení dodávky požadujete vy, může společnost Reebok účtovat dodatečné náklady na dodání. Každá rozdělená dodávka představuje samostatnou prodejní smlouvu. Jestliže má společnost Reebok zpoždění s dodáním části objednávky nebo je část objednávky poškozena, neopravňuje vás to ke zrušení žádné další části objednávky.

Jestliže společnost Reebok zjistí před uzavřením kupní smlouvy, že již nemůže dodat objednaný standardní produkt, může vám nabídnout ekvivalentní produkt z hlediska ceny, kvality a funkce. Nejste povinni náhradní produkt přijmout. Pokud si to přejete, můžete ho do 30 dní vrátit na náklady společnosti Reebok (vaše právo na zrušení objednávky nebo vrácení zboží zůstává samozřejmě nedotčené).

V nepravděpodobném případě, že po uzavření kupní smlouvy nemůže společnost Reebok dodat objednaný produkt a není za tuto situaci odpovědná, je společnost Reebok oprávněna kupní smlouvu vypovědět. Společnost Reebok vás bude samozřejmě okamžitě informovat a vrátí veškeré platby.

2.13 Vrácení zboží

Jestliže se svou objednávkou nejste zcela spokojeni, máte právo na odstoupení od smlouvy. Jinak řečeno, máte právo vrátit standardní produkty, jak je uvedeno níže, a my zajistíme, abyste obdrželi refundaci. Jednoduše postupujte podle pokynů uvedených níže:

V souladu s ustanoveními těchto kupních podmínek můžete vrátit dodané standardní produkty bez uvedení důvodu do 30 kalendářních dní ode dne přijetí standardního produktu. Pokud chcete odstoupit od kupní smlouvy se společností Reebok, stačí, když nám standardní produkty vrátíte. Kromě toho můžete použít přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy(nepovinné). V každém případě (ať již použijete formulář pro odstoupení od smlouvy či nikoli) je třeba postupovat podle pokynů uvedených v bodě 2.14 níže.

Pokud vrácení produktu přesáhne tuto lhůtu nebo je produkt opotřebovaný, poškozený nebo není v původním obalu, nemůže společnost Reebok vrácený produkt přijmout a nemůže vám poskytnout refundaci. Vrácení oblečení může být přijato pouze tehdy, když nebyl odstraněn originální štítek nebo visačka.

Vezměte na vědomí, že na přizpůsobené produkty (včetně produktů mi Reebok) se mohou vztahovat zvláštní pravidla, protože tyto produkty jsou vyrobeny pouze pro vás. To znamená, že vrácení nemůžeme akceptovat, s výjimkou výrobních vad. Pokud máte dotazy týkající se vrácení poškozených přizpůsobených produktů zakoupených online na našem webu, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle

+420 225 379 358 (freephone)
(
Mon to Fri : 08:00 - 18:00
)
(nebo napište našemu týmu zákaznického servisu). Pro dotazy týkající se přizpůsobených produktů zakoupených v některé z našich maloobchodních prodejen prosím kontaktujte prodejnu, kde jste produkt zakoupili. Telefonní číslo je uvedeno na účtence.

Postupujte prosím podle pokynů na dodacím listu. Všechny vrácené zásilky musí být odeslány pomocí etikety dopravce pro vrácení zboží nebo jinou formou sledovatelné zásilky. Nemůžeme převzít odpovědnost za chybně zaslané nebo ztracené zásilky.

TVeškeré výdaje a rizika spojené s vrácením produktů nese společnost Reebok. Nepoužité a kompletní produkty včetně jejich původního obalu v nejlepším možném stavu musí být vráceny na adresu:

V případě platného vrácení v souladu s těmito kupními podmínkami uhradí společnost Reebok kupní cenu a náklady na doručení (v případě kompletně vrácených objednávek), které od vás obdržela, do čtrnácti dnů poté, co od vás společnost Reebok obdrží oznámení, že si přejete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, ovšem jen za předpokladu, že bude společnost Reebok po obdržení vráceného produktu povinna vám poskytnout refundaci.

Dobu, po kterou je váš vrácený produkt na cestě, nemůžeme ovlivnit. Po obdržení vrácených produktů ovšem záležitost vyřídíme co nejrychleji. Proto potřebujeme alespoň čtrnáct dní k přijetí a zpracování vaší vrácené objednávky. Ačkoli společnost Reebok odešle peníze do 2 dnů po zpracování vaší vrácené objednávky, může vaše banka nebo společnost spravující kreditní kartu potřebovat více času na zpracování refundace a připsání částky na váš účet. Ve chvíli, kdy obdržíme a zpracujeme vrácené produkty, vás budeme informovat e-mailem. Vrátíme celkovou hodnotu produktů. Refundace proběhne stejnou platební metodou jako původní nákup.

Pokud je vrácen standardní produkt a společnost Reebok se domnívá, že byl poškozen v důsledku jednání nebo opomenutí, které je vaší vinou nebo které je na vaše náklady a rizika, bude mít společnost Reebok právo odečíst snížení hodnoty vráceného produktu v důsledku tohoto poškození od částky, která vám má být vrácena. Povinnosti kompenzace snížené hodnoty produktu v důsledku jeho používání se můžete vyhnout tím, že produkt nebudete používat a že se vyvarujete (pokud je to přiměřeně možné) jakýchkoli kroků, které by mohly negativně ovlivnit jeho hodnotu.

2.14 Pokyny pro vrácení zboží. Pokyny pro vrácení standardních produktů:

Svou objednávku nebo její část môžete nyní pohodlně vrátit přes samoobslužní portál vrácení zboží.

1. NEJDŘÍVE navštivte return tracker a otevřte svou objednávku uvedením čísla objednávky a e-mailové adresy.

2. VYBERTE položky, které chcete vrátit, zvolte důvod vrácení zboží a klikněte na Odeslat.

3. VYTISKNĚTE formulář a etiketu pro vrácení zboží.

4. ZABALTE produkty v původním obalu spolu s vyplněným formulářem do krabice.

5. UMÍSTĚTE etiketu pro vrácení zboží přes původní adresní štítek a krabici uzavřete.

6. PODEJTE připravenou zásilku ve sběrném místě DHL WP. Nejbližší sběrné místo můžete najít zde: www.reebok.cz/drop-off

Mějte prosím na paměti, že přizpůsobené objednávky jsou vyrobeny pouze pro vás a nelze je vrátit, s výjimkou výrobních vad.

Všechna pravidla a omezení najdete v našich Zásadách pro vracení zboží na adrese: www.reebok.cz/pomoc/vraceni.html

V případě, že jste s objednávkou obdrželi také formulář a etiketu pro vrácení zboží, použijte je prosím. Ztratily jste etikety? Postupujte podle pokynů níže.

 

2.15 Vrácení přizpůsobených produktů

Jak již bylo vysvětleno výše, přizpůsobené produkty (včetně produktů mi Reebok) jsou vyrobeny pouze pro vás, takže nemůžeme akceptovat jejich vrácení s výjimkou výrobních vad. Jestliže je váš přizpůsobený produkt vadný, poskytneme vám pokyny pro vrácení zboží na telefonním čísle  

+420 225 379 358 (freephone)
(
Mon to Fri : 08:00 - 18:00
)
nebo kontaktujte náš tým zákaznického servisu.

2.16 Podmínky výměny zboží

Společnost Reebok produkty nevyměňuje. Jestliže si přejete produkt vyměnit, budete muset svůj nákup vrátit k refundaci a zadat novou objednávku. Refundaci je možné získat pouze za vrácené produkty, když je vrácení v souladu s podmínkami vrácení.

2.17 Poškozené nebo vadné výrobky

Pro společnost Reebok je kvalita prvořadá. Všechny naše produkty důkladně testujeme v reálných podmínkách, abychom zajistili, že jsou zcela připraveny k použití, pro které byly navrženy. Poškození nebo vady jsou u našich produktů mimořádně vzácné. Vezměte prosím také na vědomí, že společnost Reebok má ze zákona povinnost zajistit, aby naše produkty byly v souladu s kupní smlouvou.

Vrácené produkty jsou kontrolovány oddělením zajišťování kvality společnosti Reebok, a pokud je poškození způsobeno výrobní vadou nebo odchylkou od výrobní specifikace, vrátíme jejich kupní cenu. Zavazujeme se plně uhradit náklady spojené s jakýmikoli vadnými produkty.

Pokud je problém způsoben jinak než špatnou kvalitou materiálu nebo výrobní vadou, bude vám původní produkt vrácen. Nerefundujeme produkty:

 • získané z jiného zdroje než z našeho webu
 • poškozené nevhodným použitím nebo nedbalostí (vystavení chemikáliím, žíravým látkám, otevřenému ohni, vysoké teplotě, ostrým předmětům atd.)
 • poškozené nevhodným použitím nebo činnostmi, ke kterým nebyly určeny (použití běžecké obuvi na kurtu nebo turistické obuvi jako pracovní atd.)

Vezměte prosím na vědomí, že předpokládaná životnost jakéhokoli produktu Reebok závisí na individuálním použití produktu, podmínkách jeho použití a charakteristickém opotřebení uživatelem. U našich produktů poškozených běžným opotřebením nebo s překročenou přiměřenou životností nebude poskytována náhrada.

Náš tým zákaznického servisu je vám kdispozici. Neváhejte nás kontaktovat se svými otázkami apřipomíinkami. Zavolejte nám na čislo  

+420 225 379 358 (freephone)
(
Mon to Fri : 08:00 - 18:00
)
nebo nás kontaktutje .

3. Používání webu

Před použitím tohoto webu a jakéhokoli obsahu společnosti Reebok na stránkách sociálních médií (včetně například Facebooku a Twitteru) (společně “web”) si prosím pozorně přečtěte tato pravidla a podmínky pro používání webových stránek (dále “pravidla a podmínky”). Tato pravidla a podmínky platí pro všechny návštěvy a použití webu, jakož i pro obsah (dle definice níže), informace, doporučení, produkty a/nebo služby, které vám poskytujeme na tomto webu nebo jeho prostřednictvím. Vstupem na tento web a jeho používáním stvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly a podmínkami v plném rozsahu, jež platí navíc k jakýmkoli jiným právním předpisům a úpravám, které se vztahují na tento web a na internet. Jestliže s těmito pravidly a podmínkami v jejich plném rozsahu nesouhlasíte, opusťte prosím tento web.

3.1 Obsah webu

Vlastníkem veškerého obsahu uvedeného nebo zobrazeného na webu, mimo jiné včetně log, ikon, ochranných známek, textů, grafiky, fotografií, snímků, pohyblivých obrazů, zvuků, ilustrací a softwaru (dále “obsah”), je společnost Reebok AG, její přidružené společnosti, poskytovatelé licencí a/nebo poskytovatelé obsahu. Všechny prvky webu, mimo jiné včetně celkového designu a obsahu, jsou chráněny autorskými právy, morálními právy, právy k databázi, obchodními známkami a dalšími zákony souvisejícími s právem k duševnímu vlastnictví. S výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno na základě této nebo jiné smlouvy se společností Reebok, nesmí být žádné části ani prvky webu nebo jeho obsahu žádným způsobem kopírovány nebo dále přenášeny. Web, jeho obsah a veškerá související práva zůstávají výhradním majetkem společnosti Reebok AG, jejích přidružených společností nebo poskytovatelů licencí, pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak. Všechna taková práva jsou vyhrazena.

3.2 Autorská práva a ochranné známky

Autorské právo k veškerému obsahu je a zůstává vlastnictvím společnosti Reebok AG, jejích přidružených společností nebo poskytovatelů licencí, dle situace. Vyjma případů, kdy je stanoveno jinak v konkrétních dokumentech na webu, máte právo zobrazovat, přehrávat, tisknout a stahovat na webu zveřejněný obsah pouze pro soukromé, informativní a nekomerční účely. Nesmíte upravovat žádné z těchto materiálů a nesmíte kopírovat, distribuovat, vysílat, zobrazovat, realizovat, reprodukovat či zveřejňovat jakýkoli obsah, poskytovat k němu licence, vytvářet z něj nepůvodní díla, ani ho přenášet nebo prodávat. Bez získání předchozího souhlasu společnosti Reebok nesmíte žádný obsah znovu používat. Ve smyslu těchto pravidel a podmínek je zakázáno použití jakéhokoli takového obsahu na jakýchkoli jiných webových stránkách nebo v prostředí počítačů propojených do sítě. Z obsahu, který je na webu zveřejněn, nesmíte odstraňovat žádná prohlášení o autorských právech nebo ochranných známkách ani jiné zmínky o vlastnictví.

V případě, že si z webu stáhnete software (mimo jiné včetně spořičů obrazovky, aplikací pro smartphony, ikon, videí a tapet), poskytuje vám Reebok licenci na software, včetně jakýchkoli souborů, obrázků začleněných v softwaru nebo vytvořených pomocí softwaru a dat, která jsou k softwaru připojena (souhrnně jen “Software”). Společnost Reebok vám nepřevádí vlastnické právo na software. Vlastníte nosič, na kterém je software nahrán, ale Reebok si ponechává plné a neomezené vlastnické právo na software a na všechna související práva k duševnímu vlastnictví. Nesmíte dále distribuovat, dekompilovat, zpětně analyzovat, převádět ze strojového kódu či jinak redukovat software do formy čitelné pro člověka.

Všechny ochranné známky, servisní známky, loga a obchodní názvy, které se objevují na produktech skupiny Reebok, obalech produktů a/nebo na webu, bez ohledu na to, zda jsou registrované (mimo jiné včetně slovních známek "Reebok", "logo v podobě 3 proužků", "logo v podobě trojlístku", "glóbus", "znak 3 proužků") (dále “ochranné známky”) zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti Reebok AG, jejích přidružených společností nebo poskytovatelů licencí (podle situace) a jsou chráněny příslušnými smlouvami a zákony, které se týkají ochranných známek. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Reebok nesmíte žádným způsobem používat, kopírovat, reprodukovat, dále publikovat, načítat, posílat, přenášet, distribuovat nebo upravovat ochranné známky, a to včetně reklamy nebo inzerce související s distribucí materiálů na webu. Použití jakýchkoli ochranných známek na jakýchkoli jiných webových stránkách nebo v prostředích počítačů propojených do sítě, například uchovávání nebo reprodukce (části) webu na jakýchkoli externích internetových stránkách nebo vytváření odkazů, hypertextových odkazů nebo odkazů na konkrétní stránky webu na jakýchkoli jiných internetových stránkách, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Reebok je zakázáno.

3.3 Odmítnutí záruk

Web a jeho obsah jsou bezplatné, poskytují se „tak, jak jsou“ a bez jakýchkoli záruk jakéhokoli druhu. Informace na webu mají pouze všeobecný informativní charakter a nepředstavují doporučení.

Společnost Reebok netvrdí ani nezaručuje, že informace a/nebo prvky obsažené na webu jsou přesné, úplné nebo aktuální ani že web či server, na kterém je web dostupný, neobsahuje viry nebo jakékoli jiné škodlivé komponenty. Společnost Reebok také nebude zajišťovat konkrétní IT infrastrukturu ani konektivitu. Společnost Reebok tudíž nemůže poskytovat žádné záruky nebo prohlášení, že web bude fungovat bez přerušení nebo bez chyb. Společnost Reebok neposkytuje žádné záruky ani prohlášení týkající se použití obsahu na webu ve smyslu jeho správnosti, přesnosti, adekvátnosti, užitečnosti, aktuálnosti, čitelnosti apod., vždy v maximálním rozsahu dle platných zákonných předpisů.

3.4 Omezení odpovědnosti

Web používáte na vlastní riziko. Společnost Reebok ani její zaměstnanci, vedoucí pracovníci, členové představenstva ani její zástupci nebo jakékoli jiné strany zapojené do tvorby, produkce nebo poskytování webu nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo jiné škody, k nimž může dojít v důsledku použití nebo nemožnosti použít obsah na webu, včetně škod způsobených viry nebo jinou nepřesností či neúplností informací na webu, nebo fungování produktů či jinak vzniklých ve spojitosti s těmito pravidly a podmínkami, a to i v případě, že společnost Reebok byla upozorněna na možnost jakýchkoli takových škod.

3.5 Odkazy na třetí strany

Pro usnadnění a lepší využití webu na něj někdy můžeme vložit odkazy na webové stránky, které vlastní a spravují třetí strany. Kliknutím na tyto odkazy opustíte naše služby a web Reebok a dostanete se mimo naši kontrolu. Patří sem odkazy na partnery, kteří mohou používat naše ochranné známky na základě dohody o společném používání značky. Webové stránky, na které můžete přejít, mají svá vlastní pravidla a podmínky i zásady ochrany osobních údajů. Společnost Reebok není odpovědná a nemůže nést odpovědnost za obsah a aktivity těchto webových stránek. Návštěva/vstup na tyto webové stránky je proto zcela na vaše vlastní riziko.

Tyto jiné webové stránky mohou uživatelům zasílat své vlastní soubory cookie, shromažďovat data nebo požadovat osobní údaje. Doporučujeme vám tedy, abyste si přečetli podmínky používání a/nebo zásady ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách dříve, než je začnete používat.

3.6 Zneužití webu

Web nesmíte používat ke zveřejňování nebo přenášení jakéhokoli obsahu vytvořeného uživateli (jak je definován níže), který porušuje nebo může porušovat práva k duševnímu vlastnictví třetích osob nebo který je výhružný, nepravdivý, zavádějící, pobuřující, hanlivý, narušující soukromí, obscénní, pornografický, urážlivý, diskriminační, nezákonný nebo který by mohl způsobovat nebo podněcovat chování, jež by mohlo být považováno za trestný čin, porušovat práva jakékoli strany nebo který by mohl jinak způsobovat občanskoprávní odpovědnost nebo porušovat jakékoli zákony. Společnost Reebok vám může kdykoli na základě vlastního uvážení odepřít přístup k webu, a to včetně situací, kdy se domnívá, že vaše používání webu porušuje tato pravidla a podmínky nebo příslušné zákony.

Je rovněž zakázáno používat web k reklamním účelům nebo realizaci jakýchkoli nevyžádaných komerčních nabídek.

3.7 Obsah vytvořený uživateli

Veškeré názory, poznámky, komentáře, kresby, grafické prvky, fotografie, odkazy, otázky, návrhy, informace, videa a další materiály, které jsou zveřejněny vámi nebo jinými uživateli na webu nebo odeslány pomocí webu (dále “obsah vytvořený uživateli”) budou považovány za nedůvěrné a nechráněné. V souladu s tím bude mít společnost Reebok nevýhradní, nezpoplatněné právo používat, kopírovat, distribuovat a zveřejňovat jakýkoli obsah vytvořený uživateli, a to k jakémukoli účelu, na jakémkoli médiu a po celém světě (dále „udělení licence“). Berete na vědomí a souhlasíte, že společnost Reebok působí pouze jako pasivní kanál pro distribuci obsahu vytvořeného uživateli a není odpovědná obecně ani vůči vám nebo jakékoli třetí straně za obsah nebo přesnost obsahu vytvořeného uživateli. Společnost Reebok nebude nepřetržitě sledovat obsah vytvořený uživateli, který zveřejníte, ani moderovat interakci mezi uživateli a není v žádném případě povinna tak činit. Aniž by byla omezena obecnost předchozích ustanovení, berete na vědomí a souhlasíte, že jakékoli poznámky, názory, komentáře, návrhy a další informace vyjádřené nebo obsažené v obsahu vytvořeném uživateli nemusí nutně vyjadřovat názory společnosti Reebok. Obsah vytvořený uživateli používáte zcela na své vlastní riziko. Prohlašujete a zaručujete, že veškerý obsah vytvořený uživateli, který zveřejníte nebo odešlete, je vaším původním dílem a nekopíruje dílo žádné třetí strany ani nijak jinak neporušuje žádná práva k duševnímu vlastnictví třetích osob, práva na soukromí ani práva na ochranu osobnosti a neobsahuje žádná pomlouvačná ani znevažující tvrzení. Dále prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni poskytnout licenci, jak je uvedeno v tomto odstavci. Souhlasíte, že společnosti Reebok a jejím přidruženým společnostem nahradíte veškeré náklady, výdaje, škody, ztráty a závazky, které společnosti Reebok nebo jejím přidruženým společnostem vzniknou v souvislosti s jakýmkoli obsahem vytvořeným uživateli, který zveřejníte nebo odešlete, nebo s jiným používáním webu z vaší strany.

Společnost Reebok si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení zablokovat nebo odstranit (zcela nebo částečně) jakýkoli obsah vytvořený uživateli, který zveřejníte nebo odešlete a který dle názoru společnosti Reebok není v souladu s těmito pravidly a podmínkami (včetně materiálů, jež porušují nebo mohou porušovat práva k duševnímu vlastnictví třetích osob, práva na soukromí a práva na ochranu osobnosti) nebo je pro společnost Reebok jinak nepřijatelný.

Souhlasíte, že společnost Reebok neprodleně písemně upozorníte (kontaktní údaje naleznete v části Jak nás kontaktovat) na jakýkoli obsah vytvořený uživateli (nebo jiný obsah), který porušuje tato pravidla a podmínky. Souhlasíte, že společnosti Reebok poskytnete dostatek informací, aby mohla vyšetřit, zda takový obsah vytvořený uživateli (nebo jiný obsah) porušuje tato pravidla a podmínky. Společnost Reebok souhlasí, že se bude v dobré víře snažit takovou stížnost prošetřit a podnikne takové kroky, ke kterým se na základě vlastního uvážení rozhodne. Společnost Reebok ovšem nezaručuje ani neprohlašuje, že takový obsah vytvořený uživateli nebo jiný obsah (zcela nebo zčásti) zablokuje či odstraní.

3.8 Nevyžádané nápady

Společnost Reebok uplatňuje zásadu neprověřovat a nepřijímat žádné nevyžádané nápady, vynálezy, designy a/nebo jiné materiály týkající se podnikání společnosti Reebok (včetně například obuvi, oblečení, sportovního zboží a služeb), ať již ve formě textů, obrázků, zvukových nahrávek, softwaru, informací apod. (dále “materiály”) od osob, které nepatří ke společnosti Reebok. Nezveřejňujte tedy žádné materiály na webu, ani je neposílejte společnosti Reebok e-mailem či jinými způsoby.

4. Ostatní

4.1 Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud máte jakékoli otázky nebo komentáře týkající se webu nebo těchto smluvních podmínek nebo pokud si přejete vznést stížnost ohledně webu, kontaktujte náš zákaznický servis kliknutím sem. Jestliže preferujete telefonický kontakt, zavolejte nám na číslo

+420 225 379 358 (freephone)
(
Mon to Fri : 08:00 - 18:00
). Ohledně uzavření kupní smlouvy nebo jejího plnění nás můžete kontaktovat i písemně na adrese:

Reebok Customer Service
Postbus 57
6200 AB Maastricht
Nizozemsko

4.2 Přednost

V případě rozporu mezi smluvními podmínkami společnosti Reebok a jakéhokoliv obsahu v jiných částech webu nebo odkazů mají smluvní podmínky společnosti Reebok obsažené v tomto dokumentu přednost.

4.3 Změny smluvních podmínek společnosti Reebok

Vyhrazujeme si právo tyto smluvní podmínky dle vlastního uvážení kdykoli změnit.

Používání tohoto webu, stejně jako jakákoli kupní smlouva uzavřená mezi vámi a námi, bude podléhat verzi smluvních podmínek společnosti Reebok platné v době zadání objednávky prostřednictvím tohoto webu nebo v den prohlížení tohoto webu.

Kontrolujte pravidelně, zda nedošlo ke změnám těchto smluvních podmínek. Verze se označuje posledním datem revize, které je uvedeno na konci stránky.

4.4 Ochrana dat

Společnost Reebok plně respektuje soukromí osob, které vstupují na web a používají ho. Podrobnosti o způsobu, kterým používáme soubory cookie, typu informací, které shromažďujeme, a o tom, jak a za jakým účelem používáme vaše osobní data a za jakých okolností můžeme informace zveřejnit, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a zásadách používání souborů cookie, které tvoří součást těchto podmínek.

Zadáním objednávky souhlasíte a rozumíte, že můžeme shromažďovat, používat, archivovat a zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

4.5 Oddělitelnost ustanovení

Každé ustanovení těchto smluvních podmínek bude vykládáno samostatně a nezávisle na ostatních ustanoveních. Pokud bude nějaké ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo jinak nevynutitelným, bude takové ustanovení považováno za oddělitelné od ostatních ustanovení těchto smluvních podmínek a nebude mít žádný vliv na jejich vynutitelnost.

4.6 Subdodávky a zadávání

Společnost Reebok si vyhrazuje právo udělit na základě jiné smlouvy, převést, postoupit nebo cedovat jakákoli svá práva a povinnosti vyplývající ze smluvních podmínek společnosti Reebok, za předpokladu, že to neovlivní vaše práva v rámci smluvních podmínek společnosti Reebok. Vy nesmíte svá práva nebo povinnosti dle smluvních podmínek společnosti Reebok udělit na základě jiné smlouvy, postoupit ani jinak převést bez našeho písemného souhlasu.

4.7 Události mimo přiměřený vliv

Společnost Reebok není odpovědná za žádné zpoždění nebo neplnění svých závazků vyplývající ze smluvních podmínek společnosti Reebok, pokud bylo zpoždění nebo neplnění způsobeno příčinou mimo přiměřený vliv společnosti Reebok.

4.8 Rozhodné právo a soudní příslušnost

Smluvní podmínky společnosti Reebok se řídí zákony Nizozemska.

Nizozemské právo se vztahuje na kupní smlouvy, s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách a mezinárodní koupi zboží (CISG).

Vy a společnost Reebok tímto souhlasíte s nevýhradní jurisdikcí nizozemských soudů.

4.9 Informace o použitých elektrických zařízeních a bateriích

Jestliže kupujete nové elektrické zařízení, zdarma zajistíme recyklaci vašeho starého zařízení. Pokud nám jej pošlete, zaplaťte prosím odpovídající poštovné. Stará elektrická zařízení můžete také vrátit k recyklaci do jakékoli maloobchodní prodejny společnosti Reebok/Reebok za podmínky, že takové zařízení je určeno ke stejnému použití jako nově zakoupené zařízení. Informace o umístění prodejen naleznete na našich webových stránkách.

Řadu elektrických zařízení lze opravit nebo recyklovat, což pomáhá chránit přírodní zdroje a životní prostředí.  Pokud elektrické zařízení neodevzdáte k recyklaci, skončí na skládce, kde z něj mohou unikat nebezpečné látky, které kontaminují půdu a vodní zdroje. To může ohrozit zdraví volně žijících zvířat a také lidí.

Elektrická zařízení, která lze recyklovat, jsou nyní označena symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách. Nevyhazujte prosím žádná elektrická zařízení (včetně těch se symbolem přeškrtnuté popelnice) do komunálního odpadu.

Některé produkty, které společnost Reebok prodává, obsahují baterie.

Baterie a dobíjecí baterie, které obsahují nebezpečné látky, jsou zřetelně označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. Pod symbolem přeškrtnuté popelnice mohou být uvedeny chemické značky příslušných nebezpečných látek. Jde například o olovo (Pb), kadmium (Cd) a rtuť (Hg).

Staré baterie a dobíjecí baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Lze je zdarma odevzdat na příslušném sběrném místě nebo v prodejně. Zakoupené baterie a dobíjecí baterie nám můžete po použití vrátit také. Ujistěte se prosím, že jste zaplatili odpovídající poštovné.