Customer Service

Smluvní podmínky společnosti Reebok

Tyto smluvní podmínky obsahují následující části: 1. Úvod; 2. Podmínky nákupu produktů; 3. Používání platformy; 4. Podmínky nákupu digitálního obsahu; 5.  Ostatní, a dále také zásady, podmínky nebo dokumenty, na něž je zde uveden odkaz (souhrnně „Smluvní podmínky“).

1. ÚVOD


Pokud si objednáte některý z našich produktů prostřednictvím webu http://www.reebok.cz, nebo jakéhokoli jiného webu či aplikace (dále jen „aplikace“), v nichž předkládáme tyto smluvní podmínky (souhrnně „platforma“), po potvrzení, že taková objednávka byla přijata, bude mezi vámi a společností adidas ČR s.r.o.,
číslo společnosti 14893436, Kačírkova 982/4, Jinonice, Praha 5, 158 00 , Česká republika, DIČ CZ14893436,  uzavřena kupní smlouva, která se bude řídit těmito smluvními podmínkami a konkrétně níže uvedenými podmínkami nákupu produktů.. Reebok je značka adidas group.

Pokud si stáhnete a nainstalujete aplikaci nebo si vytvoříte účet Reebok, uzavřeli jste tím také smlouvu s výše uvedeným subjektem adidas, která se rovněž řídí těmito smluvními podmínkami a konkrétně níže uvedenými podmínkami používání platformy (kapitola 3). Pokud je poskytnutí osobních údajů pro používání platformy nebo vytvoření účtu Reebok považováno za platbu podle platných právních předpisů, platí také podmínky nákupu digitálního obsahu (kapitola 4).

adidas AG je mateřská společnost skupiny adidas, která zahrnuje několik přidružených společností; mezi nimi adidas ČR s.r.o (dále jen Reebok/my/nás)

2. PODMÍNKY NÁKUPU PRODUKTŮ

Přečtěte si prosím pozorně tyto kupní podmínky předtím, než budete objednávat produkty online prostřednictvím platformy.

2.1 Kdy tyto kupní podmínky platí?

Tyto kupní podmínky se vztahují na všechny nabídky a smlouvy týkající se prodeje a dodání produktů, které vám budeme dodávat. Jinými slovy, s těmito kupními podmínkami také souhlasíte, pokud (i) objednáte jakýkoli produkt prostřednictvím platformy, (ii) objednáte jakýkoli produkt na jakémkoliv webu propojeném s naší platformou nebo (iii) pokud od nás přijmete nabídku na produkt. Od těchto kupních podmínek je možné se odchýlit pouze s písemným souhlasem společnosti adidas.

2.2 Produkty

Máme různé typy produktů. Mohou mezi ně patřit fyzické produkty, které jsme navrhli a vytvořili pouze my („standardní produkty“), a fyzické produkty, které jsou sice navrženy společností adidas, ale vy si je můžete přizpůsobit přidáním vlastního obsahu: například můžete přidat své jméno, vybrat hráče nebo číslo („přizpůsobené produkty“), obě kategorie společně označované jako „produkty“.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě omezené edice nebo omezené výroby mohou platit další omezení produktů, jako je omezení počtu těchto produktů na spotřebitele. Tato další omezení vám budou oznámena prostřednictvím platformy.

Všechny produkty zobrazené na platformě jsou závislé na dostupnosti. To znamená, že i když se snažíme zajistit, aby naše platforma obsahovala informaci o dostupnosti zásob, je možné, že produkt zobrazený na platformě již nebude k dispozici pro nákup.

Drobné rozdíly v barvách a jiných variacích v produktech se mohou vyskytnout v důsledku různých pořizování snímků, zobrazovacích technologií nebo jiných technických důvodů. Společnost Reebok nezodpovídá za tyto variace a odchylky. Z pravopisných chyb, chybných popisů produktů ani zjevných chyb na platformě nelze odvodit žádná práva.


2.3 Požadavky na uzavření smlouvy se společností Reebok

Chcete-li nakupovat produkty prostřednictvím naší platformy, musíte být starší 16 let.  V případě osob mladších 16 let lze platně jednat se souhlasem zákonného zástupce.

Na naší platformě můžete objednávat pouze jako spotřebitel, nikoli jako prodejce.

Ručíte za správnost a úplnost informací poskytnutých společnosti adidas v žádosti nebo objednávce. 

2.4 Jakým způsobem je s vámi uzavřena smlouva?

Následující ustanovení platí pro všechny typy produktů. Veškeré informace na platformě jsou pouze výzvou k nákupu. Souhlasíte s tím, že vaše objednávka je nabídkou ke koupi produktů uvedených ve vaší objednávce.

Veškeré vámi zadané objednávky musíme odsouhlasit. Společnost adidas je oprávněna kdykoli předem prověřit objednávku a/nebo odmítnout objednávku bez udání důvodu a bez závazků vůči vám nebo třetím stranám. Pokud společnost adidas do deseti pracovních dnů objednávku nepotvrdí, je tato považována za odmítnutou.

Můžeme se dle vlastního uvážení rozhodnout, že vaši objednávku odmítneme. Vaši objednávku můžeme odmítnout například v těchto případech:

 1. jestliže produkty, které jsou zobrazené na platformě, nejsou dostupné;
 2. jestliže se nám nepodaří získat autorizaci vaší platby;
 3. jestliže se k produktu vztahují omezení toho, kam jej lze zaslat;
 4. jestliže produkty, které jsou na platformě zobrazené, obsahují zjevné chyby, například nesprávnou cenu nebo jiný nesprávný popis.
 5. jestliže nemůžeme vaši objednávku zpracovat z technických důvodů;
 6. jestliže víme nebo máme důvodné podezření, že objednávka byla provedena za asistence nebo zapojení nějakého softwaru, robota, prohledávacího modulu, pavouka nebo jiných automatizovaných prostředků či zařízení.

V případě, že nepřijmeme (část) objednávky, budeme ji oprávněni zrušit, aniž by vznikla jakákoli odpovědnost vůči vám nebo třetí straně. Po zrušení vám samozřejmě poskytneme náhradu za částku, která nám byla zaplacena v rámci zrušené objednávky nebo její části.

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku po vytvoření kupní smlouvy, a tím ukončit kupní smlouvu z důvodů uvedených v tomto oddíle 2.4. výše pod body a až f. Po zrušení vám samozřejmě poskytneme náhradu za částku, která nám byla zaplacena v rámci zrušené objednávky nebo její části.

Po zadání objednávky vám zašleme e-mailem potvrzení objednávky s číslem objednávky a podrobnosti o produktech, které jste navrhli zakoupit, a podrobnosti o všech doručovacích službách. Přijetí vaší objednávky a vznik kupní smlouvy na produkty mezi vámi a společností adidas se uskuteční ve chvíli, kdy:

 1. obdržíte od nás potvrzení, že produkty vám byly odeslány z našeho skladu; nebo
 2. obdržíte od dopravce potvrzení o tom, že produkty jsou připraveny k vyzvednutí, pokud je tato možnost dostupná na platformě a rozhodli jste se vyzvednout produkty v kanceláři dopravce nebo dopravce uložil produkty na místo vyzvednutí; nebo
 3. obdržíte od nás potvrzení o tom, že produkty jsou připraveny k vyzvednutí ve vybraném obchodě Reebok, a to v případě, že je tato možnost dostupná na platformě a rozhodli jste se vyzvednout produkty, které jste objednali a zaplatili na platformě v obchodě Reebok (Click & Collect).

Vezměte prosím na vědomí, že funkce Click & Collect dostupná na platformě ve vaší zemi nemusí obsahovat možnost objednávat a platit za produkt (jak je popsáno v odstavci 2.4 iii), ale dá vám možnost rezervovat produkt na platformě a pak ho koupit, a tedy ho zaplatit místně v obchodě Reebok. Tato rezervace Click & Collect je možná pouze ve vybraných obchodech společnosti Reebok, jak je uvedeno během procesu platby na platformě. Pokud si koupíte rezervovaný produkt, uzavíráte kupní smlouvu s prodejcem společnosti Reebok podle vašeho výběru místa. To znamená, že produkty můžete vrátit pouze do stejného obchodu, ze kterého jste je zakoupili, a to v závislosti na podmínkách vrácení daného obchodu. Proto oddíly 2.13, 2.14 a 2.15 níže neplatí, protože se vztahují pouze na vrácení produktů zakoupených prostřednictvím platformy.
2.5 Výhrada vlastnictví

Všechny produkty zůstávají majetkem společnosti Reebok, dokud nám nezaplatíte všechny příslušné částky vyplývající z jakékoliv smlouvy v plné výši, včetně úhrady nákladů, a to i v případě, že se vztahují k dřívějším nebo pozdějším dodávkám, nebo v případě dodávek dílčích. Nesmíte produkty prodat, disponovat jimi nebo je zatížit břemenem dříve, než přejdou do vašeho vlastnictví.


2.6 Údržba produktů

Upozorňujeme vás, že pokyny k čištění a údržbě jsou vytištěny na štítcích produktů. Společnost adidas není odpovědná za žádné škody v důsledku nesprávného zacházení s produkty, včetně zacházení v rozporu s těmito pokyny.


2.7 Zrušení objednávky

Bez ohledu na vaše právo na odstoupení od smlouvy je možné za určitých okolností zrušit objednávku standardních produktů. V oddílu Nápověda na platformě najdete další informace.


2.8 Cena

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Ceny jsou uvedeny v českých korunách (CZK). Reebok si vyhrazuje právo provádět změny cen a produktů před zadáním vaší objednávky.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit, omezit nebo ukončit jakékoli speciální nabídky nebo slevy.

Můžeme účtovat náklady na dodání. Náklady na dodání se u každého produktu a typu dodání liší.  Další podrobnosti najdete v oddílu 2.12 nebo přejděte do oddílu „Dodání“ v oddíle Nápověda na platformě. Všechny náklady na dodání budou účtovány samostatně podle jednotlivých položek a přičteny k celkové částce objednávky.

2.9 Způsoby platby

Informace o dostupných způsobech platby najdete na platformě v oddíle Nápověda.

Reebok si vyhrazuje právo provádět individuální kontrolu důvěryhodnosti pro jakoukoli objednávku v souladu s informacemi Reebok v  oznámení o ochraně soukromí. V závislosti na výsledcích této kontroly si společnost Reebok vyhrazuje právo určité způsoby platby odmítnout.


2.10 Fakturace

Pokud se rozhodneme, že vystavíme nebo zpřístupníme fakturu, nebo pokud to vyžadují platné právní předpisy, vyhrazujeme si právo vydat nebo zpřístupnit fakturu v elektronické podobě a vy s takovou formou fakturace souhlasíte.

2.11 Zvláštní aspekty přizpůsobených produktů 

Chcete-li přizpůsobit svůj produkt a upravit ho dle individuálních požadavků, můžete přidat svůj vlastní obsah. Můžete přidat své jméno, vybrat hráče a číslo nebo můžete zapojit vlastní kreativitu. Zachovejte prosím slušnost. Vyhrazujeme si právo odstranit nevhodné výrazy a použití obchodních značek. Mějte také na paměti, že náš systém nepodporuje používání některých speciálních znaků.

Žádáme vás, abyste laskavě nepoužívali, nenahrávali, nepředkládali, nekopírovali ani jinak nezveřejňovali žádná jména, slova nebo fráze spadající do některé z níže uvedených kategorií:

 1. skládají se nebo obsahují název produktu, služby, společnosti, organizace nebo události, které patří někomu jinému;
 2. skládají se nebo obsahují jméno nebo přezdívku známé osobnosti (žijící nebo po smrti);
 3. porušují nebo mohou porušovat práva související s ochrannými známkami třetích stran nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví;
 4. vyhrožují, podněcují k násilí, jsou urážlivé, obscénní, diskriminační, pobuřující, erotické či jinak nezákonné; a/nebo
 5. jsou podle uvážení společnosti Reebok jinak nepřijatelné.

Reebok si vyhrazuje právo zamítnout všechna přizpůsobení, jména, slova nebo fráze (či jejich kombinace), které spadají do kterékoli z výše uvedených kategorií. To bude mít za následek zrušení vaší objednávky. Dále tímto vznikne společnosti Reebok nárok na náhradu ve výši hodnoty objednaného zboží.

Vezměte prosím na vědomí, že zadáním objednávky svých přizpůsobených produktů:

 1. potvrzujete a zaručujete, že všechny názvy, slova nebo fráze, které používáte, nahráváte, předkládáte, kopírujete nebo jinak zveřejňujete za účelem použití na vašem přizpůsobeném produktu, nespadají do žádné z výše uvedených kategorií;
 2. odškodníte společnost Reebok a její přidružené společnosti a nahradíte společnosti Reebok a jejím přidruženým společnostem výdaje, škody, ztráty a závazky, které společnost vynaloží nebo utrpí Reebok nebo přidružené společnosti v důsledku použití jakýchkoliv jmen, slov nebo frází použitých, nahraných, předložených, kopírovaných nebo jinak vámi zveřejněných (včetně použití na vašich přizpůsobených produktech);
 3. udělujete společnosti Reebok a jejím přidruženým společnostem nevýhradní, neodvolatelné, bezplatné, celosvětové právo, ke kterému lze v plném rozsahu udělovat sublicence, k používání, reprodukování, zveřejňování a upravování jmen, slov nebo frází, které odešlete pro účely realizace vaší objednávky; a/nebo
 4. pokud objednávka zahrnuje přizpůsobené produkty, nebudete mít žádnou výpovědní lhůtu, právo na odvolání, právo na vrácení nebo právo odstoupit od smlouvy (§ 6:230p písmeno f, odst. 1 nizozemského občanského zákoníku).


2.12 Doručení

Doručení provedeme na vámi uvedenou adresu v rámci České republiky. Doručovat můžeme pouze na adresy domácností nebo kanceláří, nebo pokud jste se rozhodli pro vyzvednutí produktů v obchodě Reebok na adresu příslušného obchodu Reebok. Tuto skutečnost vám potvrdíme e-mailem, kterým vás bude informovat, že produkty jsou připraveny k vyzvednutí. Pokud je pokus o doručení neúspěšný, souhlasíte s tím, že dopravce, který je za doručení odpovědný, může produkty doručit také na sousední/nedalekou adresu nebo do místa pro vyzvednutí, a má se za to, že společnost Reebok tímto splnila svou povinnost doručit produkty. Dopravce vás bude informovat o doručení na sousední/nedalekou adresu nebo do místa pro vyzvednutí.

Doručení bude prováděno v pracovních dnech, mimo státní svátky ve vaší zemi nebo v oblasti, v níž se nachází náš sklad. Vezměte proto v úvahu veškeré státní svátky včetně národních a/nebo náboženských svátků v zemi vašeho bydliště a ve městě Rieste v Německu a/nebo v Spojeném království. Doručení se uskuteční v pracovní dny, kdy ve vaší zemi nejsou státní svátky. Upozorňujeme, že státní svátky se mohou lišit v závislosti na zemi a podle roku.

Podrobnější informace o dodacích lhůtách najdete v informacích o různých druzích doručení v oddíle „Doručení“ v oddíle Pomoc na platformě.  Dodací lhůty jsou pouze orientační a nejsou proto považovány za přesný termín dodání. Pouhá skutečnost, že byla překročena dodací lhůta, vás neopravňuje k náhradě škody. Bez ohledu na to společnost adidas přijímá omezený závazek, že v nepravděpodobném případě zpoždění u expresního doručení nahradí kompletní náklady na expresní doručení. Vezměte prosím na vědomí, že přizpůsobené produkty mají různé dodací lhůty. To znamená, že dodání vaší kompletní objednávky standardních a přizpůsobených produktů bude trvat déle. Přizpůsobené produkty však také mohou být dodány odděleně od ostatních produktů, které jste si objednali.

Společnost Reebok je oprávněna, pokud je to přiměřeně možné, rozdělit dodávku tak, abyste obdrželi objednané produkty co nejdříve. S rozdělením dodávky nejsou spjaty žádné další náklady. Avšak v případě, že rozdělení dodávky požadujete vy, může společnost adidas účtovat dodatečné náklady na doručení. Každá rozdělená dodávka představuje samostatnou kupní smlouvu. Jestliže má společnost adidas zpoždění s dodáním části objednávky nebo je část objednávky poškozena, neopravňuje vás to ke zrušení žádné další části objednávky.

V nepravděpodobném případě, že po uzavření kupní smlouvy nemůže společnost adidas dodat objednávku nebo její část a není za tuto situaci odpovědná, je společnost adidas oprávněna kupní smlouvu zrušit. Společnost adidas vás bude samozřejmě co nejdříve informovat a vrátí veškeré platby.

2.13 Podmínky pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Užitečné informace a pokyny pro vrácení standardních produktů najdete v oddíle Vrácení v oddíle Pomoc na platformě.

V případě, že máte právo na odstoupení od kupní smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli (a vrátit tak váš standardní produkt) v souladu s oddíly 2.14 nebo 2.15, je nutné splnit následující podmínky.

Oznámení o odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Chcete-li právo na odstoupení od smlouvy uplatnit, musíte nás o tom informovat (adidas ČR s.r.o., c/o adidas Oddělení péče o zákazníky, Oddělení pro odstoupení od smlouvy, Hoogoorddreef 9A, 1101 BA Amsterdam, Nizozemsko) a jasně uvést (tj. dopisem, faxem nebo e-mailem), že odstupujte od kupní smlouvy. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy přiložený k těmto smluvním podmínkám jako Příloha 1, ale není to vaší povinností. Od nabídky na uzavření smlouvy můžete odstoupit také elektronicky tak, že vyplníte výslovné prohlášení o odstoupení od smlouvy na naší platformě na https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=CZ&brand=adidas&language=cs. Využijete-li tuto možnost, přijetí vašeho odstoupení vám obratem potvrdíme e-mailem.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy uvedená v oddíle 2.14 a 2.15, musíte nás před jejím uplynutím informovat o tom, že uplatňujete právo na odstoupení od smlouvy.

Standardní produkty je nutné vrátit (podle pokynů na platformě) do našeho skladu. Adresa skladu pro vrácení zboží, která se automaticky vygeneruje na adresním štítku, může být odlišná od adresy uvedené v tomto oddíle 2.13 výše.

Nejjednodušší a nejvhodnější způsob, jak své produkty vrátíte, je postupovat podle pokynů v oddíle Vrácení v oddíle Pomoc na platformě,, protože takto se jednak vrací produkty, a jednak jsme upozorněni na váš záměr odstoupit od kupní smlouvy. 

Pokud produkty vrátíte podle výše uvedených pokynů, veškeré náklady na vrácení poneseme my. V některých případech můžete požádat dopravce o vyzvednutí balíku, který vracíte, což však může vést k dodatečným nákladům, které Vám dopravce naúčtuje. Aktuální dodatečné náklady lze nalézt v oddíle Vrácení v oddíle Pomoc na platformě. Vrácení zboží, které nebylo provedeno v souladu s výše uvedenými pokyny, je na vaše vlastní riziko a na vaše náklady.

Jakmile obdržíme a zpracujeme vrácené produkty, budeme vás informovat e-mailem.

Vezměte prosím na vědomí, že pro přizpůsobené produkty platí zvláštní ustanovení, protože byly upraveny speciálně pro vás. To znamená, že (aniž by to mělo vliv na vaše zákonná práva), nemůžeme přijímat vrácení těchto produktů v rámci záruky dobrovolné návratnosti, i když nemají výrobní vady. 

2.14 Zákonné právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je v délce čtrnácti (14) dnů od data, kdy jste se vy nebo vámi stanovená třetí strana, která není dopravcem, stali držitelem zboží nebo pokud vaše objednávka obsahovala více produktů, které budou doručeny odděleně dodáním konečného produktu tvořícího objednávku („Lhůta pro odstoupení od smlouvy“).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, musíte nás před jejím uplynutím informovat o tom, že uplatňujete právo na odstoupení od smlouvy.

Zboží musíte poslat zpět nebo odevzdat okamžitě, ale v žádném případě ne později než čtrnáct (14) dnů od data, kdy jste nás informovali o odstoupení od kupní smlouvy, a to v souladu s Podmínkami pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží uvedenými v oddíle 2.13 a ve vhodném obalu. Lhůta se považuje za splněnou, pokud zboží odešlete před uplynutím této lhůty.

Pokud odstoupíte od kupní smlouvy během lhůty pro odstoupení v souladu s našimi Podmínkami pro vrácení zboží (oddíl 2.13) a tímto oddílem 2.14, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi včetně poplatků za doručení (za předpokladu, že vrácené standardní produkty představují úplnou objednávku a s výjimkou případných dodatečných poplatků vyplývajících ze skutečnosti, že jste zvolili jiný způsob doručení než nejlevnější standardní dodávku, kterou vám nabízíme, je-li k dispozici) nejpozději do čtrnácti (14) dnů od data, kdy jsme obdrželi oznámení o odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný způsob platby, který jste použili při provedení původní transakce, pokud se s vámi nedohodneme na jiném způsobu; za tyto zpětné úhrady vám za žádných okolností nebudou účtovány žádné poplatky. Můžeme zadržet úhradu až do okamžiku, kdy obdržíme vrácené produkty nebo dokud nepředložíte doklad o vrácení produktů, podle toho, co nastane dříve.

Musíte zaplatit pouze za jakoukoli sníženou hodnotu produktů, pokud je tato snížená hodnota způsobena vaším nesprávným zacházením, když jste se s produktem, jeho vlastnostmi a fungováním seznamovali.

Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy

Zákonné právo na odstoupení od smlouvy podle oddílu 2.14 a 2.15 nemáte v případě smluv ohledně:

doručení produktů vyrobených podle vašich vlastních specifikací nebo zjevně upravených podle vašich osobních potřeb (přizpůsobené produkty); a/nebo

doručení zboží, u něhož vrácení není namístě ze zdravotních či hygienických důvodů nebo u něhož byla po doručení odstraněna pečeť.

2.15 Dobrovolná záruka vrácení zboží nad rámec vašeho zákonného práva na odstoupení od smlouvy

Aniž by bylo dotčeno vaše právo na odstoupení od smlouvy podle oddílu 2.14 (a všechna další platná zákonná práva), udělujeme vám další dobrovolnou možnost vrácení zboží. To vám umožňuje odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů dalších 16 dnů po uplynutí lhůty pro odstoupení, takže celková doba pro vrácení zboží činí 30 dní („dobrovolná lhůta pro vrácení zboží“) jako smluvní právo odstoupit od smlouvy na standardní produkt.

Upozorňujeme, že dobrovolná lhůta pro vrácení zboží se nevztahuje na standardní produkty, které jsou považovány za akční produkty. Akční produkty zahrnují mimo jiné Yeezy. Během objednávky těchto akčních produktů vám sdělíme, že platí 14denní lhůta pro odstoupení.

Tuto dobrovolnou záruku na vrácení zboží nabízíme v rámci dobrovolné lhůty pro vrácení zboží na základě ustanovení našich Podmínek pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží (oddíl 2.13) a následujících podmínek.

Standardní produkty nesmí být používány nebo poškozeny nad rámec běžného opotřebení a musí být vráceny v původním obalu. Vrácení kusů oděvů lze přijmout pouze v případě, že původní štítek nebyl odstraněn (žádné z výše uvedených opatření nemá vliv na vaše zákonná práva, jak je popsáno výše, zejména na záruční práva a právo na odstoupení od smlouvy podle oddílu 2.14).

Musíme obdržet standardní produkty, které vracíte, před koncem dobrovolné lhůty pro vrácení zboží.

Vyhrazujeme si právo odmítnout vrácení a neposkytneme žádnou náhradu podle této záruky dobrovolného vrácení vrácených za standardní produkty, které nesplňují tyto podmínky.

Pokud odstoupíte od kupní smlouvy během dobrovolné lhůty pro vrácení zboží v souladu s našimi Podmínkami pro vrácení zboží (oddíl 2.13) a tímto oddílem 2.15, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi včetně poplatků za doručení (za předpokladu, že vrácené standardní produkty představují úplnou objednávku a s výjimkou případných dodatečných poplatků vyplývajících ze skutečnosti, že jste zvolili jiný způsob doručení než nejlevnější standardní dodávku, kterou vám nabízíme, je-li k dispozici) nejpozději do čtrnácti (14) dnů od data, kdy vám byly standardní produkty doručeny. Pro tuto úhradu použijeme stejný způsob platby, který jste použili při provedení původní transakce, pokud se s vámi nedohodneme na jiném způsobu; za tyto zpětné úhrady vám za žádných okolností nebudou účtovány žádné poplatky.


2.16 Vrácení přizpůsobených produktů

Jak již bylo vysvětleno v oddíle 2.13, přizpůsobené produkty jsou vyrobeny pouze pro vás, takže nemůžeme akceptovat jejich vrácení s výjimkou výrobních vad. Pokud mají vaše přizpůsobené produkty vadu, kontaktujte nás prosím způsobem, který je uveden v oddíle Zákaznický servis na platformě nebo využijte kontaktní informace v oddíle Ostatní, kde najdete pokyny pro vrácení zboží.

2.17 Podmínky výměny zboží

Společnost adidas produkty nevyměňuje. Jestliže si přejete produkt vyměnit, budete muset svůj nákup vrátit k refundaci a zadat novou objednávku. Refundaci je možné získat pouze za vrácené produkty, když je vrácení v souladu s Podmínkami pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, které jsou uvedeny v oddíle 2.13.

ALTERNATIVA: Při splnění určitých podmínek a zcela na základě našeho uvážení je možné vyměnit vaše zboží („Originální zboží“) za jiné zboží („Nové zboží“). Výměna se vždy odvíjí od toho, zdali je zboží na skladě. Originální zboží musí být vráceno v souladu s našimi zásadami uvedenými v reklamačním řádu v oddílech 2.13 - 2.15. V případě, že zboží nebude vráceno v souladu s naším reklamačním řádem, nemůžeme vám zaručit vrácení (plné) částky za zakoupené zboží a může vám být tak naúčtována částka za Nové zboží. Cena Nového zboží bude rovna ceně Originálního zboží, a to i v případě, že cena a/nebo s ní související daně se změnily. Objednávka vašeho Nového zboží podléhá stejným podmínkám týkajícím se vráceného zboží (viz oddíl 2-13 - 2.15) a smlouvě, která byla vytvořena během objednávky Originálního zboží (viz oddíl 2.4), s vědomím toho, že s objednávkou Nového zboží bude – po nezbytných úpravách – zacházeno stejně jako s objednávkou, kterou byste provedli na naší platformě. Další informace týkajících se výměny zboží naleznete v Často kladených dotazech (FAQ).

2.18 Poškozené nebo vadné výrobky

Pro společnost Reebok je kvalita prvořadá. Všechny naše produkty důkladně testujeme v reálných podmínkách, abychom zajistili, že jsou zcela připraveny k použití, pro které byly navrženy. Poškození nebo vady jsou u našich produktů mimořádně vzácné. Reebok má ze zákona povinnost zajistit, aby její produkty byly v souladu s kupní smlouvou.

Vrácené produkty jsou kontrolovány oddělením zajišťování kvality společnosti Reebok a za předpokladu, že vrácené výrobky neodpovídají kupní smlouvě, včetně případného zjištěného poškození způsobeného výrobní vadou nebo odchylkou od výrobní specifikace, máte právo na opravu poškození nebo vady.  V případě, že vám vrátíme peníze, se zavazujeme plně uhradit náklady spojené s jakýmikoli vadnými produkty.

To neplatí:

 • u produktu prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení produktu způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • u použitého produktu na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou produkt měl při převzetí, nebo;
 • vyplývá-li to z povahy produktu.

V případě odstranitelné vady produktu se můžete domáhat opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. V takovém případě Vám náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva.

Nemá-li produkt zákonem stanovené vlastnosti, můžete požadovat i dodání nového produktu bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti produktu, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového výrobku, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete produkt řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového produktu bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Na přiměřenou slevu máte právo i v případě, že Vám nemůžeme dodat nový produkt bez vad, vyměnit její součást nebo produkt opravit, jakož i v případě, kdy nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady máte právo volby způsobu řešení reklamace. Provedenou volbu nemůžete změnit bez našeho souhlasu; to neplatí, žádáte-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Pokud neodstraníme vady v přiměřené lhůtě či Vám oznámíme, že vady neodstraníme, můžete požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí.

Pokud má problém jiné příčiny, než je špatná kvalita materiálu nebo výrobní vada, bude vám původní produkt vrácen. Společnost adidas nerefunduje produkty:

 • získané z jiného zdroje než z platformy;
 • poškozené nevhodným použitím nebo nedbalostí (tj. vystavení chemikáliím, žíravým látkám, otevřenému ohni, vysoké teplotě, ostrým předmětům atd.); a/nebo
 • poškozené nevhodným použitím nebo činnostmi, ke kterým nebyly určeny (použití běžecké obuvi na kurtu nebo turistické obuvi jako pracovní atd.).

Náš tým zákaznického servisu je vám k dispozici. Neváhejte nás kontaktovat se svými otázkami a připomínkami.  Pokud má produkt vadu, nebo máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás způsobem, který je uveden v oddíle Zákaznický servis na platformě nebo využijte kontaktní informace v oddíle Ostatní.

3. POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY

 

3.1 Úvod 

 

Tyto podmínky použití se vztahují na váš přístup k platformě a její používání, včetně softwaru obsaženého v platformě.

  

Váš přístup k platformě a použití platformy a dále informace, materiály, produkty a služby dostupné prostřednictvím platformy jsou předmětem těchto podmínek použití, a to bez ohledu na to, zda máte na platformě účet propojený s vaším jménem a/nebo kontaktními informacemi („Účet“).  

 

Před použitím platformy si tyto podmínky použití pečlivě přečtěte. Pokud se rozhodnete pokračovat v používání nebo přístupu k platformě poté, co budete mít příležitost přečíst si tyto podmínky použití, dáváte tím najevo, že společnost Reebok poskytla značnou hodnotu tím, že platformu nabízí bezplatně, a na oplátku souhlasíte s těmito podmínkami použití.  

 

Nesouhlasíte-li s těmito podmínkami použití, nepřistupujte k této platformě ani ji nepoužívejte.  

Pokud je poskytnutí osobních údajů za účelem používání platformy považováno za platbu podle platných právních předpisů, platí podmínky uvedené v kapitole 4.

 

 

3.2 Změny těchto podmínek použití 

 

Tyto podmínky můžeme kdykoli změnit, pokud se domníváme, že je to přiměřeně nutné (z bezpečnostních, právních nebo regulačních důvodů). Oznámení o tom vám poskytneme s rozumně možným předstihem (a můžeme to udělat tak, že vám sdělíme změny, když se přihlásíte do platformy, nebo zasláním oznámení pomocí kontaktních informací, které jste nám poskytli a/nebo jinými způsoby, které považujeme za vhodné).  

 

V některých případech možná budete potřebovat stáhnout nejnovější verzi platformy a/nebo přijmout novou verzi těchto podmínek použití, než budete pokračovat v používání platformy. Vaše další používání platformy bude znamenat, že souhlasíte s novými nebo pozměněnými podmínkami a/nebo jejich aktualizacemi. 

 

3.3 Autorská práva a vlastnictví 

 

Veškerý obsah zobrazený v platformě, včetně mimo jiné textu, grafiky, fotografií, obrázků, pohyblivých obrázků, zvuku a obrázků chráněných právy duševního vlastnictví, jiných než je obsah poskytovaný uživatelem (společně „Obsah“), je vlastnictvím společnosti Reebok, jejích poskytovatelů licencí, prodejců, agentů a/nebo poskytovatelů obsahu.  

 

Platformu nebo jakýkoli obsah nesmíte používat jinak než k určenému účelu. Kromě případů, kdy vám na platformě sdělujeme jinak, můžete prohlížet, přehrávat, tisknout a stahovat dokumenty, zvuky a videa, které jsou na platformě k dispozici, pouze pro osobní, informační a nekomerční účely.  

 

Nesmíte upravovat žádný materiál a nesmíte kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět nebo prodávat jakékoli informace nebo díla obsažená na platformě.  

 

S výjimkou případů povolených podle platných zákonů o autorských právech jste odpovědní za získání oprávnění před opětovným použitím jakéhokoli materiálu chráněného autorskými právy, který je na platformě k dispozici. Pro účely těchto podmínek použití je použití jakéhokoli takového materiálu na jakékoli jiné mobilní aplikaci, webové stránce nebo službě online zakázáno.  

 

Jste zodpovědní za dodržování všech zákonů, které se vztahují na vás a vaše používání platformy. Platforma, její obsah a všechna související práva zůstávají výlučným vlastnictvím společnosti Reebok nebo jejích poskytovatelů licence, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Nebudete odstraňovat autorské právo, ochrannou známku ani jiná oznámení o vlastnickém právu z materiálu, který se na platformě nachází. 

 

3.4 Ochranné známky 

 

Všechny ochranné známky, servisní značky a obchodní názvy společnosti Reebok používané jako součást platformy nebo v souvislosti s platformou (souhrnně „značky“) jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky skupiny adidas nebo jejích přidružených společností, partnerů, prodejců nebo poskytovatelů licencí. Nesmíte v žádném případě používat, kopírovat, reprodukovat, publikovat, odesílat, distribuovat ani upravovat značky Reebok, a to ani v reklamě týkající se distribuce materiálů na platformě bez předchozího písemného souhlasu společnosti Reebok. Používání značek Reebok na jakékoli jiné mobilní aplikaci, webové stránce nebo službě online není povoleno. Společnost Reebok zakazuje používání značek Reebok jako rychlých odkazů na jakékoli jiné mobilní aplikace, webové stránky nebo služby online, pokud není takový odkaz předem schválen. 

 

3.5 Software 

 

Společnost Reebok vám poskytuje software v souladu s následujícími podmínkami. Společnost Reebok vám uděluje nevýlučnou, nepřevoditelnou, omezenou licenci k používání softwaru pouze za účelem použití platformy. Pokud v těchto podmínkách použití není výslovně uvedeno, nesmíte zcela nebo zčásti: (a) kopírovat software, (b) distribuovat kopie softwaru, ať už jako celek nebo po částech, jakékoli třetí straně; (c) upravovat, překládat, zpětně analyzovat, provádět změny, dekompilovat, rozebírat nebo dělat odvozená díla založená na softwaru, pokud to zákon nepovoluje jinak; (d) využívat, pronajímat, půjčovat, sublicencovat, distribuovat nebo pokoušet se udělit jiná práva k softwaru třetím stranám; nebo (e) využívat software k tomu, aby fungoval jako servisní úřad nebo poskytovatel aplikačních služeb, nebo aby umožnil přístup k softwaru jakékoli třetí strany. Část softwaru může být vlastněna a/nebo poskytována třetími stranami.  

 

Nesmíte používat jakýkoli software, robota, prohledávací modul, pavouka, prohledávač stránek nebo jakýkoli jiný automatizovaný prostředek nebo zařízení (a) k přístupu, kopírování, ovlivňování nebo sledování jakékoli části platformy nebo jejího obsahu nebo obejití struktury nebo prezentace platformy nebo jakýkoli její obsah, nebo (b) k zasahování do fungování platformy nebo jakékoli transakce prováděné na platformě nebo zasahování do platformy nebo ovlivnění jejího používání nebo pomáhání třetí straně při nákupu jakéhokoli produktu na platformě. 

 

Nesmíte se pokusit o získání neoprávněného přístupu k jakékoli části nebo funkci platformy nebo jakémukoli systému připojenému k platformě pomocí hackingu, prolomení hesel nebo jiných neoprávněných nebo neautorizovaných prostředků. 

 

Některé materiály třetích stran dodávané společností Reebok pro použití s tímto softwarem jsou řízeny licenčními smlouvami pro software s otevřeným zdrojovým kódem dodávanými s těmito materiály třetích stran. Společnost Reebok neuplatňuje nárok na vlastnictví takového softwaru s otevřeným zdrojovým kódem a tento software je dodáván výhradně v souladu s licenčními smlouvami, které jsou k němu připojeny. V souladu s výše uvedeným se omezení týkající se rozsahu použití, vlastnictví, úprav a dalších ustanovení ohledně softwaru, nemusí vztahovat na takový software s otevřeným zdrojovým kódem.  

 

3.6 Přesnost informací 

 

Snažíme se zajistit, aby informace o platformě byly úplné, přesné a aktuální. Navzdory našemu úsilí se to nemusí vždy podařit. Vezměte prosím na vědomí, že nejsme povinni žádné takové informace udržovat ani aktualizovat. Neměli byste spoléhat na žádné takové informace a jakékoli spoléhání na takové informace je na vlastní nebezpečí. 

 

3.7 Nezletilé osoby 
 

Chcete-li přistupovat k naší platformě nebo ji používat, musíte být starší 16 let.  

 

3.8 Poskytování informací 

 

Pokud poskytnete informace o sobě nám nebo jiným uživatelům platformy, včetně informací při vytváření účtu, souhlasíte s tím, že: (a) budete poskytovat přesné a aktuální informace a nebudete poskytovat informace, které se pokoušejí předstírat, že jste jinou osobou; a (b) budete uchovávat a rychle aktualizovat tyto informace, aby byly přesné a aktuální. Pokud o sobě poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé nebo nepřesné, nebo máme důvodné podezření, že takové informace jsou nepravdivé nebo nepřesné, ponecháváme si právo pozastavit nebo ukončit jakýkoli účet, který vytvoříte, odmítnout poskytnutí služeb na platformě a/nebo odmítnout jakékoliv nebo veškeré současné nebo budoucí použití platformy nebo její části. 

 

3.9 Obsah poskytovaný uživatelem 

 

Rozumíte tomu, že za veškeré informace, údaje nebo jiné materiály, které vy a ostatní uživatelé platformy nahráváte, publikujete, zveřejňujete, zobrazujete nebo jinak zpřístupníte prostřednictvím platformy, včetně informací poskytnutých při vytváření účtu a informací, které sdílíte s ostatními uživateli platformy, („Obsah poskytovaný uživatelem“) nesete výhradní odpovědnost vy nebo osoba, od které tento obsah poskytovaný uživatelem pochází. To znamená, že za veškerý obsah poskytovaný uživatelem, který nahráváte, zveřejníte, přenášíte, publikujete, zobrazujete nebo jinak zpřístupníte prostřednictvím platformy jste zodpovědní vy, nikoli my.  

 

Nad obsahem poskytovaným uživatelem nemáme žádnou kontrolu a neposkytujeme záruku přesnosti, integrity ani kvality jakéhokoli obsahu poskytovaného uživatelem. Obsah poskytovaný uživatelem je navíc určen pouze pro informační účely a není určen jako náhrada za odbornou lékařskou pomoc, diagnostiku nebo léčbu. Chápete, že prostřednictvím platformy můžete být vystaveni obsahu poskytovanému uživatelem, který je urážlivý, neslušný nebo nevhodný.  

 

Nejsme zodpovědní za jakýkoli obsah poskytovaný uživatelem a neodpovídáme za ztráty nebo škody způsobené jakýmkoli obsahem poskytovaným uživatelem, nebo tím, že jste se na něm podíleli. 

 

Pokud budete nahrávat, zveřejňovat, přenášet, publikovat, zobrazovat nebo jinak zpřístupňovat obsah poskytovaný uživatelem prostřednictvím platformy, souhlasíte s tím, že: 

 

 • jste vlastníkem veškerých práv na takový obsah poskytovaný uživatelem; 

 

 • jste se vzdali všech „osobnostních práv“, která můžete mít k takovému obsahu poskytnutému uživatelem včetně práva být označen jako autor tohoto obsahu; 

 

 • máte právo povolit naše používání takového obsahu poskytovaného uživatelem v souladu s těmito podmínkami použití;  

 

 • veškerý obsah poskytovaný uživatelem, který zveřejňujete, je přesný; neporušuje tyto podmínky použití; nebude mít za následek porušení jakýchkoli podmínek jakékoliv smlouvy nebo dohody, ke které jste v současnosti vázáni nebo se v budoucnu zavážete; neporušuje a nebude porušovat platné právní předpisy; a nezpůsobí újmu žádné osobě nebo subjektu; a 

 

 • je vám nejméně 16 let. 

 

3.10 Vaše udělení licence společnosti Reebok pro obsah poskytovaný uživatelem 

 

Nahráváním, zasíláním, přenosem, publikováním, zobrazováním nebo jiným zpřístupněním obsahu poskytnutého uživatelem nám udělujete celosvětovou, trvalou, nevýhradní licenci bez licenčních poplatků (s právem na sublicence) používat, reprodukovat, zobrazovat, provádět, upravovat, publikovat nebo distribuovat obsah poskytovaný uživatelem zcela nebo zčásti v jakékoliv formě, médiu nebo technologii (nyní známou nebo později vyvinutou) jako součást platformy nebo v souvislosti s ní.  

 

Můžeme měnit nebo přizpůsobovat obsah poskytovaný uživatelem, včetně jeho přenosu, zobrazení nebo distribuce prostřednictvím sítí a přizpůsobení požadavkům sítí, služeb nebo jiných médií. My nebo ostatní můžeme dle vlastního uvážení odkázat na vaše jméno nebo jiný identifikátor, který jste při přidávání obsahu poskytnutého uživatelem zadali. Zavazujete se, že pokud budeme publikovat a používat váš obsah poskytnutý uživatelem, neporušují se tím práva žádné třetí strany. 

 

3.11 Využití obsahu poskytovaného uživatelem podle uvážení společnosti Reebok 

 

Veškerý obsah poskytovaný uživatelem, který nahráváte, publikujete, zveřejňujete, zobrazujete nebo jinak zpřístupňujete prostřednictvím platformy, může společnost Reebok používat v souladu s naším oznámením o ochraně soukromí. Společnost Reebok si vyhrazuje právo změnit, zestručnit, smazat nebo odmítnout zveřejnění jakéhokoli obsahu poskytnutého uživatelem na platformě podle vlastního uvážení. Společnost Reebok nezaručuje, že budete moci upravit nebo smazat jakýkoli obsah poskytovaný uživatelem, který jste zpřístupnili v souvislosti s platformou. Nemáme žádnou povinnost uchovávat důvěrný obsah poskytovaný uživatelem, který zpřístupníte prostřednictvím platformy.  

 

3.12 Vaše chování 

 

Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny zákony, pravidla a předpisy týkající se vašeho přístupu k platformě a jejího používání. Dále souhlasíte s tím, že nebudete

 

 • nahrávat, zveřejňovat, přenášet, publikovat, zobrazovat nebo jinak zpřístupňovat prostřednictvím platformy veškerý obsah poskytovaný uživatelem, o kterém je vám známo, že je nepravdivý, nepřesný nebo zavádějící; 

 

 • nahrávat, zveřejňovat, přenášet, publikovat, zobrazovat nebo jinak zpřístupňovat prostřednictvím platformy veškerý obsah poskytovaný uživatelem, který porušuje jakýkoli zákon, vyhlášku, příkaz nebo nařízení (včetně mimo jiné těch, které upravují export, ochranu spotřebitele, soutěžení, nediskriminaci nebo falešnou reklamu);  

 

 • nahrávat, zveřejňovat, přenášet, publikovat, zobrazovat nebo jinak zpřístupňovat prostřednictvím platformy veškerý obsah poskytovaný uživatelem, který je nebo může být rozumně považován za škodlivý, vyhrožující, zneužívající, obtěžující, otravný, hanlivý, vulgární, obscénní, urážlivý, narušující soukromí jiné osoby, nenávistný, rasově, etnicky nebo jinak nežádoucí nebo škodlivý pro děti; 

 

 • zakrývat hlavičky nebo jinak manipulovat s identifikátory, aby se zakryl původ jakéhokoli obsahu poskytovaného uživatelem přenášeného prostřednictvím platformy; 

 

 • nahrávat, zveřejňovat, přenášet, publikovat, zobrazovat nebo jinak zpřístupňovat prostřednictvím platformy veškerý obsah poskytovaný uživatelem, který nemáte právo zpřístupnit na základě jakéhokoli zákona nebo smluvních nebo svěřeneckých vztahů (jako jsou interní informace, důvěrné informace získané nebo zveřejněné v rámci pracovních vztahů nebo podle dohod o mlčenlivosti); 

 

 • nahrávat, zveřejňovat, přenášet, publikovat, zobrazovat nebo jinak zpřístupňovat prostřednictvím platformy veškerý obsah poskytovaný uživatelem, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva, právo na propagaci nebo jiné právo jakékoli strany; 

 

 • nahrávat, zveřejňovat, přenášet, publikovat, zobrazovat nebo jinak zpřístupňovat prostřednictvím platformy jakoukoli nevyžádanou nebo neoprávněnou reklamu, propagační materiály, „nevyžádanou poštu“, „spam“, „řetězové dopisy“, „pyramidová schémata“ nebo jakoukoli jinou formu obchodních sdělení; 

 

 • nahrávat, zveřejňovat, přenášet, publikovat, zobrazovat nebo jinak zpřístupňovat obsah poskytovaný uživatelem, který poskytl jiný uživatel platformy (nebo obraz nebo podobiznu zobrazující takový obsah poskytovaný uživatelem) na libovolné jiné webové stránce, mobilní aplikaci nebo službě online bez předchozího povolení uživatele; 

 

 • nahrávat, zveřejňovat, přenášet, publikovat, zobrazovat nebo jinak zpřístupňovat prostřednictvím platformy jakékoli materiály, které obsahují softwarové viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti libovolného počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení; 

 

 • podnikat jakákoli opatření, která narušují správné fungování platformy, ohrožují bezpečnost platformy nebo jinak poškozují platformu nebo jakékoli materiály nebo informace dostupné prostřednictvím platformy; 

 

 • usilovat o získání neoprávněného přístupu ke kterékoli části nebo funkci platformy, ke všem ostatním systémům nebo sítím připojeným k platformě, k některým z našich serverů nebo k serverům našich poskytovatelů služeb, nebo ke kterékoli službě nabízené na platformě nebo prostřednictvím platformy, včetně mimo jiné hackování, prolomení hesel nebo jiných neoprávněných prostředků; 

 

 • sondovat, skenovat nebo testovat zranitelnost platformy nebo jakékoli sítě připojené k platformě nebo obejít ověřovací opatření v platformě nebo jakékoli síti připojené k platformě; 

 

 • v souladu s oddílem 3.5 je nepřípustné použití jakýchkoli automatizovaných prostředků k shromažďování informací nebo obsahu nebo k jinému přístupu k platformě, včetně použití technických nástrojů známých jako roboty, pavouci nebo scrapery bez našeho předchozího svolení; 

 

 • nepřípustné je dále shromažďování nebo ukládání informací o ostatních uživatelích platformy, včetně e-mailových adres; 

 

 • nepřípustné je dále instalování jakéhokoli softwaru, souboru nebo kódu, který není autorizován uživatelem počítače nebo zařízení nebo který přebírá kontrolu nad veškerým zpracováním nebo jakýmkoliv zpracováním prováděným počítačem nebo zařízením bez oprávnění uživatele počítače nebo zařízení; nebo 

 

 • narušování nebo přerušování provozu platformy nebo serverových sítí připojených k platformě nebo neuposlechnutí jakýchkoli požadavků, postupů, zásad nebo předpisů v sítích připojených k platformě. 

 

3.13 Odkazy na webové stránky a služby online, které vlastní nebo kontrolují třetí strany, a odpovědnosti třetích stran 

 

Pro vaše pohodlí může platforma obsahovat odkazy nebo vás někdy přesměrovat na webové stránky a/nebo služby online, které vlastní nebo kontrolují třetí strany. Platforma se také může připojit k webům sociálních sítí, které nevlastníme nebo nekontrolujeme. 

  

Tyto webové stránky a služby online nejsou pod naší kontrolou a souhlasíte s tím, že nejsme zodpovědní za přesnost informací; shromažďování, používání nebo zpřístupňování informací; dodržování autorských práv; zákonnost; slušnost; nebo jakýkoli jiný aspekt těchto webových stránek a on-line služeb včetně jejich provozu, nebo obsahu zobrazovaného na nich nebo prostřednictvím těchto stránek. Zahrnutí takového odkazu na platformu neznamená, že bychom podporovali jakoukoli takovou internetovou stránku nebo službu online, obsah zobrazený na ní nebo prostřednictvím ní nebo jakékoli sdružování s jejími provozovateli a souhlasíte s tím, že nás nebudete činit zodpovědné za jakoukoli škodu vzniklou na základě vašeho přístupu k jakémukoli propojenému webu nebo službě online nebo k jeho použití. 

 

3.14 Registrace a hesla 

 

Může vám být povoleno nebo požadováno provést registraci nebo získat přihlašovací ID a heslo před tím, než budete mít přístup k určitým stránkám na platformě. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za zachování důvěrnosti vašeho přihlašovacího jména a hesla a za všechna použití vašeho přihlašovacího jména, hesla a/nebo účtu, ať už jste autorizováni, nebo ne. Souhlasíte s tím, že nás budete okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho přihlašovacího jména, hesla nebo účtu nebo jakéhokoli jiného porušení bezpečnosti zahrnujícího přístup na platformu prostřednictvím vašeho účtu. Berete na vědomí, že byste mohli být zodpovědní za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou nám nebo jakékoli jiné osobě nebo subjektu kvůli tomu, že někdo jiný používá vaše přihlašovací ID, heslo nebo účet v důsledku toho, že jste nepřijali přiměřená opatření k tomu, abyste je zachovali bezpečné a důvěrné. 

 

3.15 Provoz platformy a ukončení této smlouvy 

 

Vyhrazujeme si právo kdykoli podle našeho výhradního uvážení s upozorněním nebo bez upozornění: (i) upravovat, pozastavovat nebo ukončit provoz nebo přístup k platformě nebo jakékoli části platformy nebo ukončit tuto smlouvu mezi vámi a námi podle těchto podmínek použití, a to z jakéhokoli důvodu včetně porušení těchto podmínek použití na vaší straně; (ii) upravovat nebo měnit platformu nebo libovolnou část platformy; (iii) přerušit běžné fungování platformy nebo kterékoli části platformy, je-li to nezbytné k provádění běžné nebo neobvyklé údržby, opravit chyby nebo provést jiné změny platformy, které jsou nutné mimo jiné pro změnu technického prostředí nebo funkcí, změnu počtu uživatelů nebo zlepšení služeb. 

 
Při zrušení smlouvy podle těchto podmínek použití z jakéhokoli důvodu: 

 • zaniknou všechna práva, která vám byla udělena v souladu s těmito podmínkami použití; 
 • musíte okamžitě ukončit všechny činnosti povolené těmito podmínkami použití včetně používání platformy; 
 • musíte okamžitě smazat nebo odstranit platformu ze svých zařízení a okamžitě zničit všechny úplné nebo částečné kopie platformy, které máte ve vaší držbě, v úschově nebo v rámci kontroly a na požádání nám (nebo našemu zástupci) potvrdíte, že jste tak učinili. 

 

Tuto smlouvu můžete kdykoli zrušit bez oznámení a z jakéhokoli důvodu odinstalováním aplikace. Metody odinstalování se liší v závislosti na vašem zařízení. Chcete-li odinstalovat aplikaci, použijte správce aplikací dodaného s vaším zařízením nebo si přečtěte příručku k zařízení. 

 

Oddíly nazvané Vaše udělení licence společnosti Reebok pro obsah poskytovaný uživatelem a Naše odpovědnost za ztráty nebo škody, které jste utrpěli, se budou i nadále uplatňovat po ukončení této smlouvy podle těchto podmínek. 

 

 

3.16 Přístup na platformu  

 

Společnost adidas/Reebok ani žádná z jejích příslušných poboček nezaručuje, že funkce obsažené na platformě budou nepřerušované nebo bezchybné nebo že závady budou opraveny. 

Můžeme bez oznámení pozastavit, stáhnout, přerušit nebo změnit celou platformu nebo její část.  

 3.17 Naše odpovědnost za ztráty nebo škody, které jste utrpěli 

 

Jsme zodpovědní za předvídatelné ztráty a škody, které jsme způsobili. Pokud nedodržíme tyto podmínky, odpovídáme za ztrátu nebo poškození, které utrpíte, což je předvídatelný výsledek našeho porušování těchto podmínek nebo naše nevyužití přiměřené péče a dovedností, ale nejsme zodpovědní za jakoukoli ztrátu nebo škodu, které jsou nepředvídatelné. Ztráta nebo škoda je předvídatelná, jestliže je zřejmé, že k ní dojde, nebo jestliže bychom v době, kdy jste tyto podmínky přijali, my i vy věděli, že se to může stát. 

Nevylučujeme ani neomezujeme odpovědnost vůči vám, pokud by to bylo protiprávní. Patří sem odpovědnost za úmrtí nebo zranění způsobená naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů nebo odpovědnost za podvod nebo záměrné zkreslení skutečností. 

Pokud poškozený digitální obsah, který jsme dodali, poškozuje zařízení nebo digitální obsah, který vám patří, buď poškození opravíme, nebo vám zaplatíme škodu. Nicméně nebudeme odpovědní za škody, kterých jste se mohli vyvarovat podle našeho doporučení bezplatnou aktualizací nabídky, nebo za škody, které jste způsobili tím, že jste řádně nedodrželi pokyny k instalaci nebo jste nezavedli námi doporučené minimální systémové požadavky, které doporučujeme. 

Platforma je určena pro domácí a soukromé použití. Používáte-li platformu k jakýmkoli obchodním, podnikatelským nebo dalším prodejním účelům, nebudeme vůči vám nijak zodpovědní za ztrátu zisku, ztráty podnikání, přerušení podnikání nebo ztrátu obchodní příležitosti. 

 

3.18 Dokonce i v případě, že odložíme účinnost této smlouvy, můžeme ji později použít 

 

Dokonce i v případě, že odložíme účinnost této smlouvy, můžeme ji později použít. Pokud nebudeme okamžitě trvat na tom, že uděláte něco, co byste museli v souladu s těmito podmínkami učinit, nebo pokud odložíme kroky vůči vám ohledně vašeho porušování této smlouvy, nebude to znamenat, že tyto věci nemusíte dělat, a nezabrání to tomu, abychom proti vám podnikli příslušné kroky později. 

4. PODMÍNKY NÁKUPU DIGITÁLNÍHO OBSAHU

4.1 Kdy tyto kupní podmínky platí?

Tyto kupní podmínky se vztahují na nákup naší platformy, pokud je poskytnutí osobních údajů za účelem používání platformy považováno za platbu podle platných právních předpisů. S těmito kupními podmínkami souhlasíte, když začnete používat platformu, například vytvořením účtu Reebok. Od těchto kupních podmínek je možné se odchýlit pouze s písemným souhlasem společnosti Reebok.

Pokud nesouhlasíte s těmito kupními podmínkami, nenavštěvujte platformu ani ji nepoužívejte. 

4.2 Soulad; aktualizace

Pro společnost Reebok je kvalita prvořadá a máme zákonnou povinnost zajistit, aby naše platforma byla v souladu se smlouvou.

V rámci této zákonné povinnosti vám čas od času nabídneme a požádáme vás o instalaci bezpečnostních a technických aktualizací. Je vaší povinností tyto aktualizace neprodleně nainstalovat a aktualizovat operační systém vašeho koncového zařízení, pokud je to pro tyto aktualizace nutné. Pokud nenainstalujete aktualizaci, kterou jsme vám poskytli, neneseme odpovědnost za případný nesoulad platformy vyplývající z neexistence příslušné aktualizace.

Pokud naše platforma není v souladu s kupní smlouvou, máte právo na odstranění závady. Vaše právo na reklamaci nesouladu s kupní smlouvou zaniká dva (2) roky po dodání platformy. Budete s námi přiměřeně spolupracovat na posouzení toho, zda příčina nesouladu spočívá ve vašem digitálním prostředí. Pokud takovou spolupráci neposkytnete, důkazní břemeno ohledně případného nesouladu nesete vy.

4.3 Obsah poskytovaný uživatelem; důsledky ukončení smlouvy

Pokud jste prostřednictvím platformy nahráli, zveřejnili, přenesli, publikovali, zobrazili nebo jinak zpřístupnili veškerý obsah poskytovaný uživatelem, platí v případě ukončení kupní smlouvy následující:

 • práva udělená v souladu s oddílem 3.11 ve vztahu k obsahu poskytnutému uživatelem, který není osobními údaji, zanikají. To však neplatí, pokud takový obsah poskytnutý uživatelem:
  • nemá žádné využití mimo kontext platformy;
  • souvisí výhradně s vaším používáním platformy;
  • byl námi agregován s jinými údaji a nelze jej rozčlenit nebo jej lze rozčlenit pouze s vynaložením nepřiměřeného úsilí; nebo
  • byl vytvořen vámi společně s dalšími zákazníky, za předpokladu, že ostatní zákazníci mohou obsah poskytnutý uživatelem nadále používat.

V případě obsahu poskytnutého uživatelem, který obsahuje osobní údaje, mají přednost ustanovení oznámení o ochraně soukromí platformy.

  • nemá žádné využití mimo kontext platformy;
  • souvisí výhradně s vaším používáním platformy; nebo
  • byl námi agregován s jinými údaji a nelze jej rozčlenit nebo jej lze rozčlenit pouze s vynaložením nepřiměřeného úsilí.

V případě obsahu poskytnutého uživatelem, který obsahuje osobní údaje, mají přednost ustanovení oznámení o ochraně soukromí platformy.

5. OSTATNÍ


5.1 Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud máte jakékoli otázky nebo komentáře týkající se platformy nebo těchto smluvních podmínek společnosti Reebok nebo pokud nastane nepravděpodobná situace a budete chtít na něco podat stížnost, bez váhání kontaktujte náš zákaznický servis pomocí způsobu, který je uveden v oddíle Nápověda na platformě.

Nebo nám můžete napsat na následující adresu:

Customer Service
Hoogoorddreef 9A, 1101 BA Amsterdam, Nizozemí
4.2 Přednost

V případě rozporu mezi smluvními podmínkami společnosti Reebok a jakýmkoliv obsahem v jiných částech platformy nebo odkazech mají smluvní podmínky společnosti Reebok obsažené v tomto dokumentu přednost.

5.3 Změny smluvních podmínek společnosti Reebok

Vyhrazujeme si právo tyto smluvní podmínky dle vlastního uvážení kdykoli změnit.

Používání této platformy, stejně jako jakákoli kupní smlouva uzavřená mezi vámi a námi, bude podléhat verzi smluvních podmínek společnosti Reebok platné v době zadání objednávky prostřednictvím této platformy nebo v den jejího prohlížení.

Kontrolujte pravidelně smluvní podmínky společnosti Reebok, zda v nich nedošlo ke změnám.

5.4 Ochrana dat

Společnost Reebok plně respektuje soukromí osob, které navštěvují a používají naši platformu. Vaše osobní údaje budou shromažďovány a používány ke splnění nezbytných povinností uvedených v těchto smluvních podmínkách. Informace o tom, jak používáme cookies, jaké informace shromažďujeme, jak a k čemu vaše údaje používáme a za jakých podmínek údaje poskytujeme třetím stranám, najdete v našem oznámení o ochraně soukromía .

5.5 Oddělitelnost ustanovení

Každé ustanovení smluvních podmínek Reebok bude vykládáno samostatně a nezávisle na ostatních ustanoveních. Pokud bude nějaké ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo jinak nevynutitelným, bude takové ustanovení považováno za oddělitelné od ostatních ustanovení těchto smluvních podmínek Reebok a nebude mít žádný vliv na jejich vynutitelnost.

4.6 Subdodávky a zadávání

Společnost Reebok si vyhrazuje právo udělit na základě jiné smlouvy, převést, postoupit nebo obnovovat jakákoli svá práva a povinnosti vyplývající ze smluvních podmínek Reebok za předpokladu, že to neovlivní vaše práva v rámci smluvních podmínek Reebok. Vy nesmíte svá práva nebo povinnosti dle smluvních podmínek Reebok udělit na základě jiné smlouvy, postoupit ani jinak převést bez našeho písemného souhlasu.

5.7 Události mimo přiměřený vliv

Reebok není odpovědná za žádné zpoždění nebo neplnění svých závazků vyplývajících ze smluvních podmínek společnosti Reebok, pokud bylo zpoždění nebo neplnění způsobeno příčinou mimo přiměřený vliv společnosti Reebok.

5.8 Rozhodné právo a soudní příslušnost

Smluvní podmínky Reebok se řídí zákony Nizozemska. Nizozemské právo se vztahuje na kupní smlouvy, s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách a mezinárodní koupi zboží (CISG). To neovlivňuje platnost mandatorních práv podle práva země, ve které máte trvalý pobyt.

Jakýkoli spor, který může vzniknout na základě těchto smluvních podmínek, a který se nepodaří vyřešit prostřednictvím zákaznického servisu nebo dle oddílu 4.1, můžete podle vašeho uvážení vést buď před příslušným soudem v Amsterdamu, Nizozemsku, nebo před příslušným soudem v zemi, ve které máte trvalý pobyt, pokud je tato země státem, který je členem EU, když tyto soudy mají – s vyloučením jakéhokoli jiného soudu – pravomoc rozhodovat o takovém sporu. Společnost adidas/Reebok bude vést případný spor, který může vzniknout na základě těchto podmínek, před příslušným soudem vaší země podle vašeho trvalého pobytu, pokud se jedná o členský stát EU nebo jiný příslušný soud v Amsterdamu v Nizozemsku.

Alternativně můžete – není to však vaší povinností – využít platformy pro řešení sporů on-line (Online Dispute Resolution, ODR), přístupné na adrese http://ec.europa.eu/odr, nebo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz.

5.9 Informace o bateriích

Některé produkty nabízené společností Reebok obsahují baterie.

Baterie a dobíjecí baterie, které obsahují nebezpečné látky, jsou zřetelně označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. Chemická specifikace příslušných nebezpečných látek může být uvedena pod symbolem přeškrtnuté popelnice. Takovými látkami mohou být olovo (Pb), kadmium (Cd) a rtuť (Hg).

Staré baterie a dobíjecí baterie se nesmí vyhazovat do běžného domovního odpadu. Lze je bezplatně odevzdat ve sběrných místech nebo v obchodě. Zakoupené baterie a dobíjecí baterie (bez zařízení) můžete po použití vrátit osobně do našich kanceláří. Baterie prosím neposílejte poštou.

Verze z prosince 2021

PŘÍLOHA 1 k těmto smluvním podmínkám

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresát

adidas ČR s.r.o.
c/o Reebok Oddělení péče o zákazníky,
Hoogoorddreef 9A, 1101 BA Amsterdam, Nizozemsko

Oznamuji/oznamujeme,* že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Datum objednávky* / datum doručení*:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Jméno spotřebitele a číslo objednávky:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Adresa spotřebitele:

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

Datum/podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář odesílán v papírové podobě)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(*) Nehodící se škrtněte.