Customer Service

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

 

AKTUALIZOVÁNO: 2021-11-02

 

 

Reebok je značka společnosti adidas.

 

Webové stránky a aplikace, které navštěvujete, provozují adidas AG, Reebok Marketing GmbH a adidas CR s.r.o. 

 

Oznámení o ochraně osobních údajů aktualizováno – pro zobrazení klikněte sem

 

1 Co se z tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů dozvídáte?

2  Kdo zodpovídá za tvé osobní údaje?

3 Jak uplatníš svá práva na osobní údaje? ?

3.1  Získej elektronickou kopii všech svých osobních údajů od odpovědných subjektů.

3.2  Získej přenosný soubor osobních údajů, které jsi s námi sdílel(a), abys je mohl(a) sdílet s jinou společností.

3.3   Odstraň svůj účet a všechny osobní údaje spojené s tvojí e-mailovou adresou.

3.4  Přístup k informacím o osobních údajích

3.5   Zkontroluj správnost svých osobních údajů

3.6   Odhlas se z našich e-mailových marketingových sdělení

3.7  Omez to, jak používáme tvé osobní údaje

3.8   Odvolej svůj souhlas

3.9   Vznes námitku, pokud tvé údaje zpracováváme na základě „oprávněného zájmu“ (včetně odhlášení z odběru přímých marketingových zpráv)

3.10   Zpochybni rozhodnutí vygenerované výhradně automatizovaným rozhodovacím procesem bez lidského zásahu.

3.11   Všeobecná pomoc

3.12  Podej stížnost u místního orgánu pro dozor nad ochranou osobních údajů

3.13  K uplatnění svých osobních práv používejte nástroje třetích stran.

4   Jaké osobní údaje shromažďujeme a používáme („kategorie osobních údajů“)?

5  Jak a proč používáme tvoje osobní údaje? (účel, zpracování, právní základ)?

5.1 „oznámení o cookies“: Shromažďování informací o zařízení na našich webových stránkách a v aplikacích pomocí cookies, pixelů, tagů a podobných technologií

5.1.a  „POŽADOVANÉ“ – funkčnost stránek a provoz podniku

5.1.b  „FUNKČNÍ“ – zlepšení webových stránek a jejich výkonnost

5.1.c  „MARKETINGOVÉ“ – zlepšení webových stránek a jejich výkonnost

5.2  Provoz internetového obchodu adidas a platforem adidas

5.2.a  Provoz stránek a provoz aplikací

5.2.b  Zabezpečení domény a sítě a ověřování totožnosti uživatelů

5.2.c  Globální přístup na všechny platformy adidas – Uživatelská zkušenost

5.2.d  Trvalé přihlášení

ZPRACOVÁNÍ

5.2.e Prodej produktů adidas – Objednávky online i offline

5.2.f  Obohacení a zlepšení digitální nákupní zkušenosti

5.2.g Odhalování podvodů s platbou

5.2.h  Dodání produktu

5.2.i  Podniková provozní analýza

5.2.j Zákaznické služby

5.2.k      Účast v programu Infinite Play Resell

5.3   Zobrazení cílené reklamy a odesílání individualizovaných marketingových sdělení

5.3.a   Personalizovaná marketingová sdělení e-mailem (registrace k odběru newsletteru)

5.3.b  Personalizovaná marketingová sdělení e-mailem (prostřednictvím stávající smlouvy)

5.3.c  Cílené zprávy na reklamních platformách třetí strany

5.3.d  Získání uživatelsky generovaného obsahu (UGC) ze sociálních médií

5.3.e  Push oznámení (komunikace v aplikaci)

5.4  Správa členské programy adidas a organizujte akce a aktivity

5.4.a  Správa členství Creators Club – jste-li členy

5.4.b Účast v loteriích a soutěžích

5.4.c  Registrace soukromé akce

5.4.d   Registrace na otevřenou akci

5.5   Verbesserung und Entwicklung der Produkte und Dienstleistungen der Marke adidas

5.5.a  Výzkum a vývoj produktů

5.6  Dodržování zákonných povinností

5.6.a  Právní povinnosti – spolupráce s donucovacími a regulačními orgány (včetně soudů)

5.6.b  Důkazy – smluvní spory anebo dodržování právních předpisů

6  Příjemci tvých osobních údajů

7  Co adidas dělá, když přenáší tvé osobní údaje mimo EU/EHP?

8   Jak chráníme tvé osobní údaje?

9   Obecné otázky, podpora

10  Jak kontaktovat odpovědné subjekty a našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

 1. Co se z tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů dozvídáte?

Toto oznámení o ochraně soukromí (dále jen „oznámení“) poskytuje informace o tom, jak adidas (dále jen „adidas“, „my“, „nás“) shromažďuje a používá tebe „osobní údaje“ (informace poskytnuté tebou nebo jinými osobami, s nimiž tě můžeme spojit). Doporučujeme přečíst si toto oznámení a další oznámení o ochraně soukromí, která zveřejňujeme často, protože mohou být aktualizována, aby odrážela nejnovější vývoj bez předchozího upozornění.

Přečti si prosím obecné informace a konkrétní scénáře kliknutím na příslušné nadpisy níže. Měl(a) by sis také přečíst jakákoliv další oznámení o ochraně soukromí, která se zobrazují, když nám poskytujete osobní údaje, protože poskytují údaje o konkrétním scénáři, na který se toto oznámení nemusí vztahovat.

Pokud využíváš některou z našich platforem prostřednictvím virtuální soukromé sítě (také známé jako „VPN“) k interakci s námi – včetně nákupů – v zemi, která není tvou aktuální zemí nebo zemí pobytu, přečti si prosím Oznámenívo ochraně soukromí zobrazené na této konkrétní platformě nebo portálu, abys věděl(a), jak odpovědné subjekty, naše přidružené značky a dceřiné společnosti adidas v této zemi používají a chrání tvé osobní údaje.  

 1. Kdo zodpovídá za tvé osobní údaje?

Pro účely popsané v tomto oznámení a v souladu s místními zákony o ochraně osobních údajů a GDPR jsou odpovědné následující subjekty adidas:

adidas AG – Adi-Dassler Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Německo

Reebok Marketing GmbH – Adi-Dassler Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Německo

adidas CR s.r.o. – Pekařská 16, Jinonice, Praha 5, 155 00, Česká republika („Místní prodejní subjekt“)

U některých scénářů popsaných v tomto oznámení mohou existovat jiné subjekty adidas anebo jiné než adidas, které také zodpovídají za používání osobních údajů. Bližší informace najdete v konkrétním scénáři. Odpovědné subjekty se dohodly na určitých pravidlech a povinnostech týkajících se toho, jak spolupracují při využívání a ochraně osobních údajů. Základní rysy této smlouvy jsou:

Podle EU GDPR a místních zákonů na ochranu osobních údajů jsou označováni jako „společní správci“. Společně zodpovídají za určení proč (dále jen „účel“), jak (dále jen „zpracování“) a zda (dále jen „právní základ“) používáme osobní údaje. V tomto oznámení jim pro snadnější porozumění říkáme „odpovědné subjekty“.

 1. Všechny odpovědné subjekty společně spravují osobní údaje a vzájemně se podporují v tom, aby používaly a chránily osobní údaje v souladu s GDPR a místními zákony o ochraně osobních údajů.
 2. adidas AG a Reebok Marketing GmbH společně definují strategické účely, proč zpracováváme osobní údaje, a prostředky pro zpracovávání osobních údajů, když propagujeme a prodáváme produkty a služby Reebok, s výjimkou hostování údajů Reebok.
 3. Reebok Marketing GmbH rozhoduje pouze o hostování údajů Reebok, které mohou poskytnout adidas AG nebo Reebok Marketing GmbH nebo třetí strany, s nimiž společnost Reebok Marketing GmbH uzavřela smlouvu.
 4. Místní prodejní subjekty tato strategická rozhodnutí realizují a také poskytují zpětnou vazbu a informace společnostem adidas AG a Reebok Marketing GmbH.
 5. adidas AG poskytuje určité sdílené služby za odpovědné subjekty. adidas AG například zodpovídá za hostování a ochranu osobních údajů pomocí robustních opatření pro zabezpečení dat.
 6. adidas AG také zpracovává žádosti o uplatnění práv ve vztahu k osobním údajům (jak je popsáno v tomto oznámení). Samozřejmě se můžete se svými požadavky obrátit na kterýkoliv z odpovědných subjektů.
 7. adidas AG by také řešila jakékoli narušení bezpečnosti dat a řídila by spolupráci a komunikaci s orgány pro ochranu osobních údajů. Naším hlavním úřadem je bavorský Státní úřad pro dohled nad ochranou osobních údajů se sídlem v německém Ansbachu.

 1. Jak uplatníš svá práva na osobní údaje? ?

Máš všechna níže popsaná práva k veškerým svým osobním údajům poskytnutým odpovědným subjektům, přečti si prosím pokyny a řiď se jimi pro včasné uplatnění svých práv. Pokud je jiná společnost než adidas nezávisle odpovědná za tvé osobní údaje, musíš kontaktovat tuto jinou společnosti než adidas a přečíst si její oznámení o ochraně soukromí a uplatnit svá práva u nich. Tvou žádost nelze zpracovat, pokud nemůžeme ověřit tvou totožnost. Pokud máme důvodné pochybnosti o tvé totožnosti, můžeme požádat o doplňující ověřovací otázky, abychom ochránili všechny osobní údaje a práva našich spotřebitelů.

Pokud máš nějaké obecné otázky nebo potřebuješ okamžitou pomoc a podporu týkající se tvých práv nebo toho, jak používáme tvé osobní údaje, obrať se prosím na náš tým zákaznických služeb. Kontaktní údaje a kanály najdeš kliknutím na odkaz https://reebok.com/help.

  1. Získej elektronickou kopii všech svých osobních údajů od odpovědných subjektů.
  2.  Získej přenosný soubor osobních údajů, které jsi s námi sdílel(a), abys je mohl(a) sdílet s jinou společností.
  3. Odstraň svůj účet a všechny osobní údaje spojené s tvojí e-mailovou adresou.

WEBOVÉ STRÁNKY

Na našich webových stránkách , kde je toto oznámení o ochraně soukromí zobrazeno: Přejdi prosím na stránku dolů, KLIKNI NA ODKAZ „SPRAVOVAT DATA“ a postupuj podle pokynů na obrazovce. Žádost nebude zpracována, pokud nebudeme moci ověřit, zda jsi osoba identifikovaná osobními údaji, které máme k dispozici z právních a bezpečnostních důvodů.

Pokud si přeješ zobrazit a získat kopii informací o objednávce anebo o transakcích před a po doručení objednávky, přejdi prosím nahoru na stránku a KLIKNI NA „ STAV OBJEDNÁVKY“. Pro získání informací musíš uvést číslo objednávky a e-mailovou adresu použitou k zadání objednávky. Vezmi prosím na vědomí, že pokud jsi nakupoval(a) z různých stránek adidas, budeš muset tento postup zopakovat na všech stránkách, abys získal(a) přístup k objednávce, kterou jsi zadal(a) na těchto stránkách.

  1. Přístup k informacím o osobních údajích

Více se dočteš v tomto oznámení o ochraně soukromí, kde najdeš následující informace: a) proč máme tvé osobní údaje; b) jaké kategorie údajů máme; c) co děláme s tvými osobními údaji; d) kdo má přístup k tvým osobním údajům (a kde jsou); e) kam by mohly být tvé osobní údaje předány; f) jak dlouho uchováváme tvé osobní údaje; g) pokud jsi nám neposkytl(a) své osobní údaje přímo, jak jsme je získali; h) tvá práva podle platných zákonů a možnost omezení zpracování a i) zda používáme tvé osobní údaje pro automatizované rozhodování; a j) v některých případech máte právo vědět, jak automatizované rozhodování probíhá, pokud se vás toto rozhodnutí zásadním způsobem dotýká.

  1. Zkontroluj správnost svých osobních údajů

Obrať se prosím na zákaznické služby (https://www.adidas.cz/pomoc), kde můžeš provést jakékoliv změny svých informací a získáš přístup ke svému účtu u společnosti adidas, abys mohl(a) provádět změny přímo.

  1. Odhlas se z našich e-mailových marketingových sdělení

Z odběru našich e-mailových marketingových sdělení se můžeš kdykoli odhlásit. Použij funkci „odhlásit“ ve spodní části každé e-mailové marketingové zprávy.

Omez to, jak používáme tvé osobní údaje

  1. Omez to, jak používáme tvé osobní údaje
  2. Odvolej svůj souhlas
  3. Vznes námitku, pokud tvé údaje zpracováváme na základě „oprávněného zájmu“ (včetně odhlášení z odběru přímých marketingových zpráv)
  4. Zpochybni rozhodnutí vygenerované výhradně automatizovaným rozhodovacím procesem bez lidského zásahu.
  5. Všeobecná pomoc

Pro obecnou podporu prosím kontaktuj náš tým zákaznických služeb (https://www.adidas.cz/pomoc). Jejich kontaktní údaje najdete v části „ZEPTEJTE SE NAŠÍ ZÁKAZNICKÉ PODPORY“ v sekci NÁPOVĚDA.

  1. Podej stížnost u místního orgánu pro dozor nad ochranou osobních údajů

Máš právo podat stížnost u místního orgánu, pokud nejsi spokojen(a) s tím, jak jsme nakládali s některými z výše uvedených práv.

  1. K uplatnění svých osobních práv používejte nástroje třetích stran.

Chápeme, že existují nástroje, aplikace, řešení a webové stránky provozované jinými společnostmi (než adidas), které vám pomohou uplatnit svá osobní práva. V závislosti na provedení těchto nástrojů vás možná budeme muset ještě kontaktovat přímo, abychom alespoň ověřili vaši totožnost předtím, než budeme moci zpracovat vaše požadavky prostřednictvím řešení třetích stran.

Nemůžeme zpracovat vaši žádost, aniž bychom ověřili vaši totožnost, abychom neměli pochybnosti, že jste skutečně osoba, kterou osobní údaje identifikují. Nemůžeme nahrát a nenahráváme soubory na portály třetích stran, protože to představuje vážné riziko zabezpečení dat pro systémy a infrastrukturu adidas a mohlo by to následně vést k významnému narušení bezpečnosti dat.

I když jste tedy podali žádost pomocí nástroje třetí strany, můžeme vás požádat, abyste použili naše automatizované řešení nebo kontaktovali naše zákaznické služby podle výše uvedených pokynů pro naše webové stránky nebo aplikace adidas, abychom ověřili vaši totožnost a zajistili, že váš požadavek bude zpracován včas a bezpečně.

Pokud ti není jasné některé ze zde uvedených práv, obrať se prosím na místní úřad ohledně svých zákonných práv na osobní údaje, abys lépe porozuměl(a), co tato práva znamenají.

 1. Jaké osobní údaje shromažďujeme a používáme („kategorie osobních údajů“)?

Většinou nám poskytuješ osobní údaje pro konkrétní účely. Někdy však mohou být tyto osobní údaje použity i pro jiné účely, pokud k tomu máme právo a svolení („právní základ“). Také můžeme používat tvé osobní údaje od jiných společností nebo zdrojů k určitým účelům, pokud je to ze zákona povoleno. Podívej se prosím na níže uvedené kategorie osobních údajů, které ti pomohou pochopit, jak osobní údaje používáme. Tyto kategorie zahrnují osobní údaje, které jsi přímo a nepřímo poskytl(a) odpovědným subjektům.

 • Informace o identitě

veškeré informace, které tě identifikují jako jedince, žijící osobu. Patří sem mimo jiné: jméno [jméno, příjmení, iniciály], datum narození, e-mailová adresa včetně jména, telefonní číslo, jedinečné identifikační číslo spotřebitele, přezdívka, heslo, identifikátory sociálních médií a tzv. handles, otisk prstu na zařízení, kódy dárkových karet, které ti jsou přiřazeny, genderová identita a prezentace.

 • Kontaktní údaje

jakékoliv informace, které můžeme použít ke kontaktu s tebou. Patří sem mimo jiné: telefonní číslo, dodací a fakturační adresa, e-mailová adresa, Messenger ID, tzv. handle sociálního média, jakýkoli další komunikační kanál, který jsi použil(a) při kontaktu s námi k získání dalších informací.

 • Informace o platbě, nákupu a transakcích

veškeré informace, které používáme k vyplnění nebo v souvislosti s tvým záznamem o nákupu a fakturou. Patří sem mimo jiné: informace o platbě (údaje z kreditní karty nebo bankovní údaje nebo údaje z platební platformy), profil platebního rizika (který nám poskytuje naše řešení platebního rizika), údaje o nákupním košíku (objednané položky), údaje o dodání, doručovací a fakturační adresa, zákaznické číslo objednávky, historie nákupů u adidas, číslo účtenky, ID transakce, ID faktury, ID transakce v maloobchodě, hodnota nákupu, číslo potvrzení objednávky, sledovací číslo objednávky.

 • Míry a velikosti

informace, které můžeme využít, aby ti vybavení padlo. Patří sem mimo jiné: velikost obuvi, velikost oděvů, výška, váha, obvod hrudníku, zápěstí, boků, vnitřního švu, tvar těla, délka chodidla.

 • Informace o poloze

informace, které můžeme použít, abychom věděli nebo uhodli, kde jsi v reálném čase nebo jinak. Patří sem mimo jiné: rezidenční lokalita, aktuální místo přihlášení [IP adresa], informace o poloze zařízení v reálném čase prostřednictvím snímačů a signálů zařízení, umístění GPS (pokud nás chcete sdílet, například prostřednictvím nastavení mobilního zařízení) nebo informace, které nám pomohou odhadnout, kde asi jsi, například určitá stránka adidas, kterou jsi navštívil(a) a která by nám mohla napovědět, kde jsi, nebo když se „přihlásíš“ na akci nebo web na stránce sociálních médií s označením místa a ta je sdílena s námi.

 • Informace o chování a preferencích

informace, které naznačují tvé preference, ať už přímo – pokud je poskytneš – nebo nepřímo. Patří sem mimo jiné: preference aktivity (sportovní), informace o účasti na akcích, plány cvičení, digitální interakce uvnitř prodejny, preference místa/značky, jazyková preference, preference produktu a vlastností produktu, preferované umístění prodejny, nákupní historie (všechny položky v nákupních košících), položky v seznamu přání, údaje o „preferencích“, které jsi nám poskytl(a) ve svém profilu a nastavení platformy, informace, které nám poskytneš při interakci s našimi komunitami jako jsou adidas Runners, účast na akcích nebo kampaních jako školitel, člen týmu, účastník nebo propagátor našich akcí.

 • Informace o procházení

informace o tvém chování během procházení. Patří sem mimo jiné: název prohlížeče, IP adresa (včetně zkrácené IP adresy), clickstream údaje, údaje a čas návštěv webu, doba strávená na webu, navštívené stránky a odkazy, na které jste klikli v našich marketingových zprávách nebo na webu, URL, která tě přivedla na naše stránky.

 • Informace o mobilním zařízení

informace související s tvým mobilním zařízením. Patří sem mimo jiné: zařízení EUI, ID zařízení, otisk prstu na zařízení, informace o IP/wifi, operační systém, údaje uložené na zařízení při udělení přístupu, záznam při přístupu k zařízení (např. kamera).

 • Interakce a aktivita sociálních médií

informace o vás získáváme prostřednictvím různých kanálů sociálních médií jako je Facebook, Instagram, Google atd., když tyto kanály využíváme k reklamním, analytickým účelům nebo k obohacení tvého profilu u adidas. Patří sem mimo jiné: jakékoli veřejně dostupné informace ze sociálních médií, např. tzv. handles sociálních médií, interakce na sociálních médií a veřejné příspěvky, tvé „lajky“ a další reakce, tvé kontakty přes sociální média, tvé fotografie, které jsou veřejné nebo které nám zašleš tím, že nás zmíníš nebo sleduješ naše příspěvky na sociálních médiích pomocí „handles“ nebo „hashtagů“, komentáře nebo zprávy, které s námi sdílíš veřejně či soukromě na platformách sociálních médií. Informace také můžeme získat nepřímo od společností sociálních médií (Facebook, Google atd.) při inzerování na těchto platformách, což může zahrnovat tvou účast a členství v určitých tématech anebo skupinách, nastavení tvého profilu a preference, tvé chování na různých platformách vlastněných stejnou společností.

 • Korespondence

korespondence se zákaznickými službami anebo našimi zaměstnanci a personálem. Patří sem mimo jiné: písemná korespondence s námi (e-mail nebo příspěvek či zprávy na našich platformách) a hlasové nahrávky pořízené zákaznickými službami, pokud na to máme právo.

 • Obraz a záznam

obrazové, hlasové nebo video záznamy, které jsme zaznamenali nebo získali tam, kde můžeš být identifikován(a). Patří sem mimo jiné: kamerové záznamy, fotografie pořízené v našich maloobchodních prodejnách anebo při akcích, videozáznamy pořízené během akcí nebo interakcí, hlasové záznamy pořízené během akcí nebo interakcí (s výjimkou korespondence se zákaznickými službami), obrázky, které s námi sdílíš prostřednictvím sociálních médií.

 • Osobní názor

názor, který s námi sdílíte a který vyjadřuje tvoje hledisko a komentáře. To může být i případ, kdy nám poskytneš zpětnou vazbu a ohodnotíš naše služby nebo produkty nebo pokud se účastníš diskuzí o výzkumu a vývoji produktů.

 1. Jak a proč používáme tvoje osobní údaje? (účel, zpracování, právní základ)?

V této části poskytujeme údaje ke všem scénářům a důvodům ( „účely“), kde můžeme shromažďovat (přímo i nepřímo) a používat osobní údaje ze všech našich platforem.

účel – Proč shromažďujeme a používáme osobní údaje?

ZPRACOVÁNÍ – Co děláme s osobními údaji?

PRÁVNÍ ZÁKLAD – Proč můžeme osobní údaje k tomuto účelu používat?

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Které kategorie osobních údajů používáme k dosažení tohoto účelu včetně osobních údajů, které jsi nám za tímto účelem poskytl(a), a osobních údajů, které jsme získali z jiných zdrojů pro jiné účely? C

Especificamente, estas são as Categorias de Dados Pessoais que nos podes ter dado ou não para esta finalidade específica, mas nós ou temo-las em arquivo, ou obtivemo-las de uma fonte diferente para uma finalidade diferente, e sabemos que estão associadas a ti.

  1. „oznámení o cookies“: Shromažďování informací o zařízení na našich webových stránkách a v aplikacích pomocí cookies, pixelů, tagů a podobných technologií

ZPRACOVÁNÍ

Když navštívíš stránky adidas, ukládáme sběratele dat, jako jsou soubory cookie, tagy, pixely, tag containery, majáky a další v tvém prohlížeči, abychom získali určité informace o aktuální relaci prohlížení. Tyto technologie jsou jinými webovými stránkami často označovány jako „cookies“. Soubory cookies také umožňují našim webovým stránkám zapamatovat si tvé činnosti a preference (jako je přihlášení, jazyk, velikost písma a další předvolby zobrazení) po určitou dobu, takže je nemusíš opakovaně zadávat, kdykoli se vrátíš na stránku nebo přecházíš z jedné stránky na druhou. Cookies používáme k různým účelům, což také znamená, že mají různé právní základy. Přečti si prosím níže uvedené informace, abys pochopil(a), jak používáme různé typy cookies k plnění různých účelů.

Můžete změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání v počítači nebo mobilním zařízení bez tvého výslovného souhlasu. Informace o nastavení cookies najdete v příslušné části nápovědy prohlížeče.

Alternativně můžete zvolit možnost „Odhlášení ze všech zařízení“ v části „Účet “.

Jak to funguje ve vašem prohlížeči, najdete zde: 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Aplikace Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

Tyto webové stránky ti také pomohou pochopit více o tom, jak reklamy založené na cookies fungují a jak můžeš spravovat nastavení souborů cookie:

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.eu/

Strana odhlášení z iniciativy Network Advertising: http://optout.networkadvertising.org/?c=1

Více o zákonech, kterými se řídí používání „cookies“, se můžete dozvědět zde: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

   1. „POŽADOVANÉ“ – funkčnost stránek a provoz podniku

K provozování našich stránek používáme „požadované cookies“.

K tomu patří uložení jedinečného identifikátoru pro správu a identifikaci tebe jako jedinečného návštěvníka našich stránek, abychom ti mohli poskytovat konzistentní a přesné služby.

Znamená to rovněž dbát na to, abychom si pamatovali produkty, které jsi vložil(a) do košíku, nebo jazykové preference.

Tyto cookies jsou na tvém zařízení uloženy po dobu trvání prohlížecí relace.

Bez těchto cookies si nebudeš moci naše stránky řádně prohlížet.

Konkrétně nám umožňují provádět následující:

 • Diagnostika a analýza stránek

Tato technologie se používá ke sběru informací o tom, jak návštěvníci používají web/aplikaci. Například na které stránky návštěvníci chodí nejčastěji a jestli dostávají chybová hlášení z webových stránek

 • Údržba zabezpečení stránek

Tato technologie se používá k zajištění bezpečnosti stránek a uživatelů. Například timeout relace z bezpečnostních důvodů.

 • Přesměrování

Tato technologie se používá k přesměrování zákazníků na konkrétní verze/aplikace služby, které mohou být použity při technickém přechodu.

 • Načítání stránek

Tato technologie slouží k tomu, aby bylo možné stránky načíst. Bez této technologie se stránky nenačtou a jednotlivci mohou při pokusu o načtení stránek dostat chybové hlášení.

 • Uživatelsky vyžádané přihlášení k více relacím

Tato technologie je uživatelem výslovně požádána o zapamatování jeho uživatelského ID nebo o přihlášení ve více než jedné relaci.

 • Identifikace a ověřování uživatelů

Tato technologie se používá pro účely identifikace a ověřování totožnosti: například ke správě a předávání bezpečnostních tokenů různým službám v rámci webových stránek k identifikaci stavu návštěvníků (např. přihlášených nebo nepřihlášených)

 • Umožnění základních funkcí

Tato technologie je nezbytná k tomu, aby se uživatel mohl pohybovat na stránkách / v aplikaci a používat funkce. Například nákupní košíky a e-fakturace slouží k zapamatování textu zadaného uživatelem, k výběru velikosti nebo k vložení nákupu do košíku nebo k navigaci uživatele zpět na předchozí stránku nebo jiné místo na stránkách / v aplikaci

 • A/B testování – návrh

Tato technologie se používá pro testování návrhů. Testování variant návrhů, typicky pomocí testování A/B nebo multivariantního testování pro zajištění konzistentního vzhledu a pocitu pro uživatele stránek v aktuálních a následných relacích.

 • Nemarketingové stránky/aplikace Business Analytics

Tato technologie se používá pro podnikovou analytiku, která se týká nemarketingových aktivit na webových stránkách (například výkonnosti produktů). Například Analýza webu – tam, kde jsou shromážděné údaje používány pouze provozovatelem webové stránky pro správu výkonu a návrhu stránek/aplikace.

"PRÁVNÍ ZÁKLAD                "

„POŽADOVANÉ“ – funkčnost stránek a provoz podniku

"KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ    "

Informace o procházení

Informace o mobilním zařízení

Informace o poloze

"ARCHIVAČNÍ LHŮTA        "

Relace procházení

Trvání relace procházení, když vstupujete na webové stránky nebo pokračujete v relaci, která trvá tak dlouho, dokud vaše relace procházení neskončí.

Kdykoliv

Tyto cookies můžete ručně odstranit tak, že je vymažete podle pokynů v nastavení používaného prohlížeče.

Tealium [utag_main]

Tealium  [utag_main]: Tealium  [utag_main] používáme k dodržení doby uchovávání stanovené pro jednotlivé soubory cookie. Pokud ručně vymažete nebo zablokujete nebo jakýmkoli způsobem omezíte používání našeho  [utag_main], mohou být cookies uloženy ve vašem prohlížeči po jinou dobu, než je plánovaná doba uchovávání uvedená v tomto oznámení a v adresáři cookies.

Další informace o všech cookies, které používáme na této platformě, najdete v našem adresáři cookies: ZDE.

"KATEGORIE PŘÍJEMCŮ   "

Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

Poskytovatelé podpory správy stránek

   1. „FUNKČNÍ“ – zlepšení webových stránek a jejich výkonnost

„Funkční cookies“ používáme k neustálému vylepšování výkonnosti našich stránek.

To zahrnuje používání údajů, které jsme od tebe shromáždili, k následujícím činnostem:

 • Nemarketingové stránky/aplikace Business Analytics

Tato technologie se používá pro podnikovou analytiku, která se týká nemarketingových aktivit na webových stránkách (například výkonnosti produktů). Například Analýza webu – tam, kde jsou shromážděné údaje používány pouze provozovatelem webové stránky pro správu výkonu a návrhu stránek/aplikace.

"PRÁVNÍ ZÁKLAD                "

Souhlas

"KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ    "

Informace o identitě

Informace o procházení

Informace o mobilním zařízení

Informace o poloze

"ARCHIVAČNÍ LHŮTA        "

Relace procházení až 24 měsíců

Kdykoliv

Tyto cookies můžete ručně odstranit tak, že je vymažete podle pokynů v nastavení používaného prohlížeče.

Tealium [utag_main]

Tealium  [utag_main]: Tealium  [utag_main] používáme k dodržení doby uchovávání stanovené pro jednotlivé soubory cookie. Pokud ručně vymažete nebo zablokujete nebo jakýmkoli způsobem omezíte používání našeho  [utag_main], mohou být cookies uloženy ve vašem prohlížeči po jinou dobu, než je plánovaná doba uchovávání uvedená v tomto oznámení a v adresáři cookies.

Další informace o všech cookies, které používáme na této platformě, najdete v našem adresáři cookies: ZDE.

"KATEGORIE PŘÍJEMCŮ   "

Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

Poskytovatelé podpory správy stránek

Poskytovatelé služeb v oblasti obchodního poradenství

Poskytovatelé řešení analýzy dat

   1. „MARKETINGOVÉ“ – zlepšení webových stránek a jejich výkonnost

Používáme „marketingové cookies“ poskytnuté našimi reklamními partnery, abychom se ujistili, že se ti naše reklamní sdělení zobrazují ve správný čas a na správném místě. Tyto cookies jsou trvalé, ale časově omezené. Tyto cookies obsahují jedinečný klíč k odlišení zvyků jednotlivých uživatelů při prohlížení. Tyto cookies používáme také k omezení počtu případů, kdy uživatel vidí určitou reklamu na webových stránkách a k měření účinnosti určité kampaně.  Identifikátor uložený těmito cookies poskytují naši partneři. Stejný identifikátor nemůžeme použít v našich vlastních systémech. Tyto cookies používáme také k poskytování reklam, které se týkají tvé okamžité geolokace, například k tomu, abychom ti nabídli nejbližší prodejnu, kde může být produkt, který si prohlížíš, k dispozici.

To zahrnuje používání údajů, které jsme od tebe shromáždili, k následujícím činnostem:

 • Reklama třetích stran

Tato technologie se používá ke sdílení spotřebitelských údajů shromažďovaných reklamními platformami a vydavateli třetích stran (mimo adidas). Například sdílení informací s našimi partnery jako je facebook, abychom mohli využít údaje pro naše reklamy na facebooku – ne, aby je facebook mohl používat pro jiné inzerenty nebo prodejce dat atd.

 • Sledování chování – MARKETING

Tato technologie se používá ke sběru údajů o spotřebitelích a souvisejícím chování při prohlížení webových stránek (např. clickstream)

 • Analýza produktivity marketingu

Tato technologie se používá ke sledování zákazníkova chování na webu nebo v aplikaci za účelem zlepšení produktivity našich marketingových aktivit.

 • Přesná marketingová analýza

Tato technologie se používá k analýze chování spotřebitelů a preferencí pro přesněji cílené individualizované reklamy a digitální zprávy a další marketingové ROI. Například poměr reakcí na reklamu – tam, kde se údaje používají výhradně pro výpočet míry odezvy (míry prokliků) ke zlepšení efektivity reklamy zakoupené na stránkách mimo cílovou stránku.

 • RTB – nabídky v reálném čase

Tato technologie umožňuje nabízení v reálném čase („RTB“).

"PRÁVNÍ ZÁKLAD                "

Souhlas

"KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ    "

• Informace o identitě (pokud je má adidas k dispozici)

• Informace o procházení

• Informace o mobilním zařízení

• Informace o poloze: toto se shromažďuje pozorováním tvého chování při prohlížení

• Informace o členství (pokud je má adidas k dispozici)

• Informace o chování a preferencích (pokud je má adidas k dispozici)

Relace procházení až 24 měsíců

Kdykoliv

Tyto cookies můžete ručně odstranit tak, že je vymažete podle pokynů v nastavení používaného prohlížeče.

Tealium [utag_main]

Tealium  [utag_main]: Tealium  [utag_main] používáme k dodržení doby uchovávání stanovené pro jednotlivé soubory cookie. Pokud ručně vymažete nebo zablokujete nebo jakýmkoli způsobem omezíte používání našeho  [utag_main], mohou být cookies uloženy ve vašem prohlížeči po jinou dobu, než je plánovaná doba uchovávání uvedená v tomto oznámení a v adresáři cookies.

Další informace o všech cookies, které používáme na této platformě, najdete v našem adresáři cookies: ZDE.

"KATEGORIE PŘÍJEMCŮ   "

Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

Poskytovatelé podpory správy stránek

Poskytovatelé služeb v oblasti obchodního poradenství

Poskytovatelé řešení analýzy dat

Partneři reklamní agentury

Platformy sociálních médií

Poskytovatelé služeb cíleného marketingu

  1. Provoz internetového obchodu adidas
   1. Provoz stránek

ZPRACOVÁNÍ

Sledujeme veškerý provoz na našich stránkách a v aplikacích a analyzujeme údaje, které naše servery přijímají, abychom mohli: a) provozovat stránky, které jsou připojeny k naší doméně a aplikacím, b) opravovat chyby, aby se rozložení a design zobrazovaly správně, c) opravovat chyby, aby stránky a aplikace řádně fungovaly a d) sledovat dodržování našich všeobecných podmínek.

"PRÁVNÍ ZÁKLAD                "

Oprávněný zájem

"KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ    "

Informace o identitě

Kontaktní údaje

Informace o procházení

Informace o mobilním zařízení

"ARCHIVAČNÍ LHŮTA        "

Relace procházení

Tvé údaje potřebujeme tak dlouho, dokud jsi na stránkách. Uchováváme je po dobu trvání relace procházení.

"KATEGORIE PŘÍJEMCŮ   "

Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

Poskytovatelé podpory správy stránek

   1. Zabezpečení domény a sítě a ověřování totožnosti uživatelů

ZPRACOVÁNÍ

Kvůli ochraně našich domén, detekování neobvyklé činnosti a zabránění bezpečnostním hrozbám a ochraně návštěvníků našich stránek před neoprávněným přístupem (např. hackery) sledujeme veškerý provoz na našich stránkách a ověřujeme přihlašovací údaje uživatele pomocí tokenů k ověření údajů, které nám poskytneš, a porovnáváme je s jinými dostupnými informacemi, např. přihlašovacími údaji, které jsi poskytl(a) přímo nám nebo jiným platformám (např. Facebook) nebo informacemi, které jsou dostupné na veřejné doméně, aby přístup k našim stránkám měli pouze „oprávnění“ uživatelé.

reCAPTCHA

Na našich webových stránkách a v aplikacích používáme reCaptcha provozovanou společností Google, abychom ověřili identitu uživatele a zajistili naše platformy před škodlivým softwarem (známým jako „bot“), který by se mohl podílet na škodlivých aktivitách na našich platformách. reCAPTCHA funguje prostřednictvím shromažďování informací o tvém hardwaru a softwaru (například údaje o zařízeních a aplikacích). Tyto údaje jsou sdíleny s Googlem pro účely analýzy. Údaje zachycené reCAPTCHA rovněž podléhají zásadám ochrany soukromí a podmínkám používání Googlu.

"PRÁVNÍ ZÁKLAD                "

Oprávněný zájem

"KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ    "

Informace o identitě

Kontaktní údaje

Informace o procházení

Informace o mobilním zařízení

"ARCHIVAČNÍ LHŮTA        "

Relace procházení

Tvé údaje potřebujeme tak dlouho, dokud jsi na stránkách. Uchováváme je po dobu trvání relace procházení.

"KATEGORIE PŘÍJEMCŮ   "

Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

Poskytovatelé podpory správy stránek

   1. Trvalé přihlášení

ZPRACOVÁNÍ

Pokud zvolíš trvalé přihlášení, nemusíš se při každé návštěvě webových stránek adidas přihlašovat až 30 dnů. Tvé osobní údaje budou použity na webových stránkách společnosti adidas ke zobrazení tvých osobních údajů: e-mail bude použitk tomu, abys věděl(a), který e-mail bude použit k potvrzení objednávky, jméno bude použito pro personalizaci a jedinečný identifikátor může být použit pro analytiku Frontend. Vezmi prosím na vědomí, že nebude uložen žádný stav bez souhlasu.

Tyto základní profilové informace budou uloženy až 30 dnů v prohlížeči, který byl použit k přihlášení v rámci přístupového tokenu. Přístupový token je cookie pouze s atributem HTTP. Token platí 20 minut, pokud byla zvolena funkce „zůstat přihlášen/a“. Po vypršení tokenu již není možné získat přístup k osobním údajům, takže relace přihlášení je u konce. Pro trvalé přihlášení dále ukládáme v prohlížeči obnovovací token, který lze použít k obnovení přístupového tokenu během 30 dnů a tímto způsobem prodloužit přihlášenou relaci. Pokud tento obnovovací token chybí (pokud jsi nezvolil(a) trvalé přihlášení nebo soubory cookie byly vymazány), nelze přístupový token obnovit. Proto nelze relaci prodloužit a již nebudeš přihlášen(a).

Vezmi prosím na vědomí: pokud jsi zvolil(a) trvalé přihlášení a zapomeneš se odhlásit z trvalého přihlášení z veřejně přístupného zařízení, mohou být osobní údaje adresy odhaleny neoprávněné třetí straně.

"PRÁVNÍ ZÁKLAD                "

Oprávněný zájem

"KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ    "

Informace o identitě

Kontaktní údaje

"ARCHIVAČNÍ LHŮTA        "

Informace budou uchovány v prohlížeči až 30 dnů. Údaje můžeš odstranit vymazáním cookies z prohlížeče nebo výběrem možnosti „odhlášení ze všech zařízení“ v části tvůj účet.

"KATEGORIE PŘÍJEMCŮ   "

Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

Poskytovatelé podpory správy stránek

   1. Prodej produktů Reebok – Objednávky online i offline

ZPRACOVÁNÍ

Pro zpracování objednávek online anebo v aplikaci, různé platební možnosti, rychlé odbavení, zajištěné přijetí platby, soulad s našimi smluvními podmínkami (3. Nákupní podmínky) (pro prodej produktů) včetně zpracování faktur, doručení, personalizační služby, výměny a vrácení zboží, vyzvednutí Click&Collect. Objednávku nelze dokončit, pokud naše řešení pro odhalování podvodů označí tvou transakci za podezřelou a potenciálně podvodnou. Vezmi prosím na vědomí, že systém detekce podvodů je automatizovaný rozhodovací proces. Je nutný k tomu, abychom s tebou mohli uzavřít smlouvu. Máš právo požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí člověkem a napadnout rozhodnutí.

"PRÁVNÍ ZÁKLAD                "

Plnění smlouvy

Oprávněný zájem

Zákonná povinnost

"KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ    "

Informace o identitě

Kontaktní údaje

Informace o poloze

Míry a velikosti

Informace o platbě, nákupu a transakcích

Korespondence

Informace o procházení

Informace o mobilním zařízení

"ARCHIVAČNÍ LHŮTA        "

Délka smlouvy a zákonná promlčecí lhůta (10 let) Informace musíme uchovávat pro případ právních sporů týkajících se smlouvy.

"KATEGORIE PŘÍJEMCŮ   "

Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

Obchodní partneři (pokud existují)

Poskytovatelé výroby

Poskytovatelé doručovacích služeb

Poskytovatelé řešení platebních rizik

Poskytovatelé zpracování plateb

Poskytovatelé IT cloudových řešení

   1. Odhalování podvodů s platbou

ZPRACOVÁNÍ

Kombinujeme platební, nákupní a transakční údaje, které nám poskytneš, s dalšími informacemi, které získáme prostřednictvím našich poskytovatelů prevence platebních rizik a podvodů třetích stran, aby bylo zajištěno, že nákupy jsou legitimní a že naše produkty nekupuješ v rozporu s našimi všeobecnými obchodními podmínkami. To znamená, že v závislosti na výsledku analýzy tvých informací můžeme odmítnout tvou objednávku i platbu. Jedná se o automatizovaný rozhodovací proces, který je nutný k uzavření naší prodejní smlouvy s tebou.

"PRÁVNÍ ZÁKLAD                "

Plnění smlouvy a oprávněný zájem

"KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ    "

Informace o identitě

Kontaktní údaje

Informace o platbě, nákupu a transakcích

Informace o procházení

Informace o mobilním zařízení

"ARCHIVAČNÍ LHŮTA        "

Délka smlouvy a zákonná promlčecí lhůta. Informace musíme uchovávat pro případ právních sporů týkajících se smlouvy.

"KATEGORIE PŘÍJEMCŮ   "

Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

Poskytovatelé řešení platebních rizik

Poskytovatelé zpracování plateb

Poskytovatelé IT cloudových řešení

   1. Dodání produktu

ZPRACOVÁNÍ

Jakmile podáš objednávku, použijeme tvé kontaktní údaje (domovskou anebo doručovací adresu) a další údaje o platbě, nákupu a transakci pro dodání zakoupených produktů.

"PRÁVNÍ ZÁKLAD                "

Plnění smlouvy

"KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ    "

Identifikační údaje: Jméno

Kontaktní údaje: Dodací adresa

"ARCHIVAČNÍ LHŮTA        "

Délka smlouvy a zákonná promlčecí lhůta. Informace musíme uchovávat pro případ právních sporů týkajících se smlouvy.

"KATEGORIE PŘÍJEMCŮ   "

Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

Poskytovatelé doručovacích služeb

Poskytovatelé IT cloudových řešení

 • Elektronické sledování zásilek

ZPRACOVÁNÍ

Tato služba je poskytována našimi poskytovateli doručovacích služeb a závisí na dostupnosti poskytovatele doručovacích služeb obsluhujícího tvou doručovací oblast. V závislosti na poskytovateli doručovacích služeb můžeš mít možnost sledovat své zásilky pomocí služeb poskytovaných přímo našimi doručovacími partnery. Tato služba je poskytována na základě oprávněného zájmu našich zákazníků, aby si mohli zorganizovat přijetí balíků. U některých poskytovatelů služeb to však bude možné pouze s tvým souhlasem. Služba je hostována na platformě doručovacího partnera. Přečti si jeho oznámení o ochraně soukromí pro zpracování tvých osobních údajů za tímto účelem.

"PRÁVNÍ ZÁKLAD                "

Oprávněný zájem / a případný souhlas

"KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ    "

Identifikační údaje: e-mailová adresa

Kontaktní údaje: telefonní číslo

Jakékoliv další informace, které můžeš přímo a dobrovolně poskytnout doručovacímu partnerovi.

"ARCHIVAČNÍ LHŮTA        "

Podle rozhodnutí našeho doručovacího partnera.

"KATEGORIE PŘÍJEMCŮ   "

Poskytovatelé doručovacích služeb

   1. Podniková provozní analýza

ZPRACOVÁNÍ

Musíme vědět, jak si vedeme jako firma. Je to v zájmu našich akcionářů, členů představenstva, zaměstnanců, partnerů i spotřebitelů. Vytváříme datové modely pro různé analytické účely a analyzujeme pomocí těchto datových modelů, abychom zjistili, jak se naše produkty prodávají na různých trzích, jaké jsou oblíbené vlastnosti našich produktů, co fungovalo a co nefungovalo z hlediska našich marketingových a reklamních kampaní, našich produktových návrhů a distribuční strategie, našeho designu webových stránek a celkové uživatelské zkušenosti, abychom mohli stanovit, implementovat a vyhodnotit naši obchodní strategii.

Patří sem například analýza údajů za účelem pochopení toho, jak uživatelé prohlížejí naše stránky a používají aplikaci ke zlepšení designu naší uživatelské zkušenosti, abys i nadále kupoval(a) naše produkty a komunikoval(a) s námi na našich stránkách a v aplikacích.

Odstraňujeme veškeré informace o identitě, které by tě přímo identifikovaly (například jméno a e-mailová adresa), a pro minimalizaci případných rizik ohrožení soukromí používáme pouze naši interní jedinečnou identifikační IP adresu.

 •  Profilování (personalizace)

Vytváříme váš profil sloučením všech informací, které jste nám přímo nebo nepřímo poskytli. To nám umožňuje navázat s vámi personalizovanou interakci, která je založena na naší předchozí interakci, a další informace, které můžeme použít k interpretaci vašich lajků a dislajků. Když se přihlásíte nebo navštívíte náš e-shop přes uloženou e-mailovou adresu, můžeme zobrazit položky vybrané přímo podle vašeho profilu.

 • Obohacení dat

Vytváříme jeden unifikovaný zákaznický profil tím, že porovnáváme všechny osobní údaje, podle kterých vás lze identifikovat. Tento profil zahrnuje osobní údaje, které jsme od vás přímo nebo nepřímo shromáždili na digitálních médiích nebo offline, zpětnou vazbu, kterou nám poskytnete, vaši interakci a komunikaci s námi prostřednictvím našich různých platforem a komunikačních kanálů.

 • Vylepšování datových modelů

Pomocí datové vědy a vašeho profilu a osobních údajů vytváříme datové modely, které nám mohou pomoci zlepšit logiku našich analytických aktivit, které nám poskytují více informací o vašich komentářích a zpětné vazbě, vašich interakcích, preferencích a potřebách našich produktů a služeb. Porovnáme datový model, který jsme vytvořili pomocí vašeho profilu, s dalšími podobnými zákaznickými profily a kategoriemi, abychom mohli dále předvídat a analyzovat vaše preference.

Více o tom, jak naši poskytovatelé řešení analýzy dat poskytují analytické služby pomocí svých údajů, najdeš zde:

Sběr dat Adobe Analytics: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/c_Privacy_Overview.html

Shromažďování dat Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en

"PRÁVNÍ ZÁKLAD                "

Oprávněný zájem

"KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ    "

Identifikační údaje: jedinečný identifikátor spotřebitele (pouze)

Míry a velikosti

Informace o chování a preferencích

Informace o poloze

Informace o platbě, nákupu a transakcích

Informace o procházení

Informace o mobilním zařízení

Korespondence

Interakce a aktivita sociálních médií

Osobní názor

"ARCHIVAČNÍ LHŮTA        "

Při používání analytických služeb poskytovaných výše uvedenými dodavateli jsme povinni uchovávat údaje po dobu stanovenou těmito dodavateli. Archivační lhůtu uváděnou dodavateli najdete zde:

Adobe Analytics: 36 měsíců (https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/data-retention.html)

Google Analytics: 38 měsíců

(https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en)

Informace po tuto dobu potřebujeme k přesnému zanalyzování podnikových činností.

"KATEGORIE PŘÍJEMCŮ   "

Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

Potenciální kupci a investoři

Poskytovatelé služeb v oblasti obchodního poradenství

Poskytovatelé řešení analýzy dat

Poskytovatelé IT cloudových řešení

   1. Zákaznické služby

ZPRACOVÁNÍ

Shromažďujeme tvé osobní údaje, abychom mohli odpovědět na tvé dotazy k objednávce, informovat tě o tom, kdy je produkt, který se ti líbí, k dispozici, a reagovat na tvé dotazy a obavy různými komunikačními kanály, které jsme dali k dispozici, včetně případů, kdy nás kontaktuješ s otázkami týkajícími se práv na osobní údaje. Požadavky adresované zákaznickým službám budou zanalyzovány, abychom ti mohli v budoucnu nabízet hodnotné služby. Telefonické rozhovory s tebou můžeme nahrávat pro účely zajištění kvality, pouze pokud s tím budeš souhlasit.

 • Obohacení dat

Vytváříme jeden unifikovaný zákaznický profil tím, že porovnáváme všechny osobní údaje, podle kterých vás lze identifikovat. Tento profil zahrnuje osobní údaje, které jsme od vás přímo nebo nepřímo shromáždili na digitálních médiích nebo offline, zpětnou vazbu, kterou nám poskytnete, vaši interakci a komunikaci s námi prostřednictvím našich různých platforem a komunikačních kanálů.

 • Vylepšování datových modelů

Pomocí datové vědy a vašeho profilu a osobních údajů vytváříme datové modely, které nám mohou pomoci zlepšit logiku našich analytických aktivit, které nám poskytují více informací o vašich komentářích a zpětné vazbě, vašich interakcích, preferencích a potřebách našich produktů a služeb. Porovnáme datový model, který jsme vytvořili pomocí vašeho profilu, s dalšími podobnými zákaznickými profily a kategoriemi, abychom mohli dále předvídat a analyzovat vaše preference.

"PRÁVNÍ ZÁKLAD                "

Oprávněný zájem

Souhlas (s nahráváním telefonických rozhovorů)

"KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ    "

Informace o identitě

Kontaktní údaje

Informace o poloze

Míry a velikosti

Informace o platbě, nákupu a transakcích

Korespondence

Fotografie a záznamy (pouze s tvým souhlasem)

"ARCHIVAČNÍ LHŮTA        "

Zákonná promlčecí lhůta: 2 roky

Informace musíme uchovávat pro případ právních sporů.

"KATEGORIE PŘÍJEMCŮ   "

Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

Obchodní partneři (pokud existují)

Poskytovatelé doručovacích služeb

Poskytovatelé řešení platebních rizik

Poskytovatelé zpracování plateb

Poskytovatelé IT cloudových řešení

  1. Zobrazení cílené reklamy a odesílání individualizovaných marketingových sdělení

   1. Personalizovaná marketingová sdělení e-mailem (registrace k odběru newsletteru)

ZPRACOVÁNÍ

Marketingové zprávy, o kterých si myslíme, že by tě mohly zajímat („personalizované“) ti zasíláme na poskytnutou e-mailovou adresu nebo prostřednictvím push-notifikací, pokud sis nainstaloval(a) naši aplikaci. Kvůli zasílání „personalizovaných“ zpráv sledujeme, jak se chováš online (a případně i offline) a analyzujeme to, abychom co nejlépe odhadli, které produktové řady by tě mohly zajímat, z čehož můžeš těžit. To od nás vyžaduje shromažďování různých kategorií osobních údajů. Používáme různé analytické nástroje, abychom pochopili, co tvé chování znamená v souvislosti s tím, jestli se ti líbí nebo nelíbí různé produktové řady, a abychom pochopili vliv (míru úspěšnosti) zpráv, které jsi dostal(a)..

 • Profilování (Audience Management)

Vytváříme váš profil o vás sloučením všech informací, které jste nám přímo nebo nepřímo poskytli. To nám umožňuje navázat s vámi personalizovanou interakci, která je založena na naší předchozí interakci, a další informace, které můžeme použít k interpretaci vašich lajků a dislajků. Používáme technologie správy publika, abychom zajistili, že se dostanete ke správným zprávám a informacím ve správnou chvíli a správným kanálem. To zahrnuje zasílání marketingových sdělení o nabídkách a produktech nebo oslovování napříč digitálními médii prostřednictvím reklam na platformách značky adidas. Úroveň personalizace závisí na povolení, které jste nám poskytli.

 • Marketingová analýza

Vaše údaje používáme k různým analytickým účelům, abychom lépe pochopili: a) Jak procházíte a využíváte naše platformy; b) O které produkty máte zájem; c) Které funkce našich produktů a platforem se vám líbí; d) Kvalitu našich služeb včetně zákaznických služeb, marketingové a reklamní kampaně, které jsou vám adresovány, a vaši reakci na tyto služby; e) Náš produkt a design webových stránek; f) Zda na vás zafungovala či nezafungovala celková uživatelská zkušenost. Tuto analýzu využíváme ke zlepšení relevantnosti naší marketingové komunikace a kvality našich individualizovaných zkušeností napříč našimi kanály a platformami.

 • Obohacení dat

Vytváříme jeden unifikovaný zákaznický profil tím, že porovnáváme všechny osobní údaje, podle kterých vás lze identifikovat. Tento profil zahrnuje osobní údaje, které jsme od vás přímo nebo nepřímo shromáždili na digitálních médiích nebo offline, zpětnou vazbu, kterou nám poskytnete, vaši interakci a komunikaci s námi prostřednictvím našich různých platforem a komunikačních kanálů.

 • Vylepšování datových modelů

Pomocí datové vědy a vašeho profilu a osobních údajů vytváříme datové modely, které nám mohou pomoci zlepšit logiku našich analytických aktivit, které nám poskytují více informací o vašich komentářích a zpětné vazbě, vašich interakcích, preferencích a potřebách našich produktů a služeb. Porovnáme datový model, který jsme vytvořili pomocí vašeho profilu, s dalšími podobnými zákaznickými profily a kategoriemi, abychom mohli dále předvídat a analyzovat vaše preference.

"PRÁVNÍ ZÁKLAD                "

Souhlas

"KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ    "

Informace o identitě

Kontaktní údaje

Informace o poloze

Míry a velikosti (pokud je má adidas k dispozici)

Informace o platbách, nákupech a transakcích (pokud je má adidas k dispozici)

Interakce a aktivita na sociálních médiích (pokud je má adidas k dispozici)

Informace o procházení

Informace o mobilním zařízení

Informace o chování a preferencích (pokud je má adidas k dispozici)

"ARCHIVAČNÍ LHŮTA        "

Uchováváme je tak dlouho, dokud nestáhneš svůj souhlas se zasíláním e-mailů nebo nevzneseš námitky proti tomu, abychom zpracovávali tvé osobní údaje pro marketingové účely.

"KATEGORIE PŘÍJEMCŮ   "

Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

Poskytovatelé e-mailové marketingové podpory

Poskytovatelé IT cloudových řešení

   1. Personalizovaná marketingová sdělení e-mailem (prostřednictvím stávající smlouvy)

ZPRACOVÁNÍ

Když kupuješ naše výrobky nebo uzavíráš s námi smlouvy, považujeme to za projev zájmu o naše produkty, služby, promo akce a různé nabídky. Marketingová sdělení, o kterých se domníváme, že by tě mohla zajímat („personalizovaná“), ti zasíláme na e-mailovou adresu, kterou nám poskytneš, nebo prostřednictvím push-notifikací, pokud sis nainstaloval(a) naši aplikaci. Abychom ti mohli poslat „personalizované“ zprávy, sledujeme tvé online (a případně i offline) chování a analyzujeme tvé chování pomocí analýzy, abychom co nejlépe odhadli, které produktové řady by tě mohly zajímat, z čehož můžeš těžit. To od nás vyžaduje shromažďování různých kategorií osobních údajů. Používáme různé analytické nástroje, abychom pochopili, co tvé chování znamená v souvislosti s tím, jestli se ti líbí nebo nelíbí různé produktové řady, a abychom pochopili vliv (míru úspěšnosti) zpráv, které jsi dostal(a).

 • Profilování (Audience Management)

Vytváříme váš profil o vás sloučením všech informací, které jste nám přímo nebo nepřímo poskytli. To nám umožňuje navázat s vámi personalizovanou interakci, která je založena na naší předchozí interakci, a další informace, které můžeme použít k interpretaci vašich lajků a dislajků. Používáme technologie správy publika, abychom zajistili, že se dostanete ke správným zprávám a informacím ve správnou chvíli a správným kanálem. To zahrnuje zasílání marketingových sdělení o nabídkách a produktech nebo oslovování napříč digitálními médii prostřednictvím reklam na platformách značky adidas. Úroveň personalizace závisí na povolení, které jste nám poskytli.

 • Marketingová analýza

Vaše údaje používáme k různým analytickým účelům, abychom lépe pochopili: a) Jak procházíte a využíváte naše platformy; b) O které produkty máte zájem; c) Které funkce našich produktů a platforem se vám líbí; d) Kvalitu našich služeb včetně zákaznických služeb, marketingové a reklamní kampaně, které jsou vám adresovány, a vaši reakci na tyto služby; e) Náš produkt a design webových stránek; f) Zda na vás zafungovala či nezafungovala celková uživatelská zkušenost. Tuto analýzu využíváme ke zlepšení relevantnosti naší marketingové komunikace a kvality našich individualizovaných zkušeností napříč našimi kanály a platformami.

 • Obohacení dat

Vytváříme jeden unifikovaný zákaznický profil tím, že porovnáváme všechny osobní údaje, podle kterých vás lze identifikovat. Tento profil zahrnuje osobní údaje, které jsme od vás přímo nebo nepřímo shromáždili na digitálních médiích nebo offline, zpětnou vazbu, kterou nám poskytnete, vaši interakci a komunikaci s námi prostřednictvím našich různých platforem a komunikačních kanálů.

 • Vylepšování datových modelů

Pomocí datové vědy a vašeho profilu a osobních údajů vytváříme datové modely, které nám mohou pomoci zlepšit logiku našich analytických aktivit, které nám poskytují více informací o vašich komentářích a zpětné vazbě, vašich interakcích, preferencích a potřebách našich produktů a služeb. Porovnáme datový model, který jsme vytvořili pomocí vašeho profilu, s dalšími podobnými zákaznickými profily a kategoriemi, abychom mohli dále předvídat a analyzovat vaše preference.

"PRÁVNÍ ZÁKLAD                "

Oprávněný zájem

"KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ    "

Informace o identitě

Kontaktní údaje

Informace o poloze

Míry a velikosti (pokud je má adidas k dispozici)

Informace o platbách, nákupech a transakcích (pokud je má adidas k dispozici)

Interakce a aktivita na sociálních médiích (pokud je má adidas k dispozici)

Informace o procházení

Informace o mobilním zařízení

Informace o chování a preferencích (pokud je má adidas k dispozici)

"ARCHIVAČNÍ LHŮTA        "

Uchováváme je tak dlouho, dokud nestáhneš svůj souhlas se zasíláním e-mailů nebo nevzneseš námitky proti tomu, abychom zpracovávali tvé osobní údaje pro marketingové účely.

"KATEGORIE PŘÍJEMCŮ   "

Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

Poskytovatelé e-mailové marketingové podpory

Poskytovatelé IT cloudových řešení

   1. Získání uživatelsky generovaného obsahu (UGC) ze sociálních médií

ZPRACOVÁNÍ

Vyzýváme tě, abys nám své snímky poskytl(a) prostřednictvím platforem sociálních médií podle konkrétních pokynů, jako je „#yesadidas“. Tebou poskytnuté fotografie použijeme ke komunikaci v rámci naší kampaně. Práva k tvým fotografiím získáme na základě licenční smlouvy ve formě našich smluvních podmínek. Odesláním fotografií přes platformy sociálních médií souhlasíš s tím, že můžeme použít tvé fotografie v souladu s licenční smlouvou.

"PRÁVNÍ ZÁKLAD                "

Plnění smlouvy

"KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ    "

Informace o identitě: tvůj obchodník na sociálních médiích

Informace o komunitě: fotografie, videa, komentáře, zvukové nahrávky a další soubory poskytované prostřednictvím platformy sociálních médií propagující adidas

Interakce a aktivita sociálních médií

"ARCHIVAČNÍ LHŮTA        "

Doba trvání licenční smlouvy a zákonná promlčecí lhůta v případě jakýchkoliv sporů.

"KATEGORIE PŘÍJEMCŮ   "

Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

Partneři akce (pokud existují)

Partneři podpory UGC

Partneři reklamní agentury

Platformy sociálních médií

Poskytovatelé IT cloudových řešení (je-li to možné)

  1. Verbesserung und Entwicklung der Produkte und Dienstleistungen der Marke adidas

   1. Výzkum a vývoj produktů

ZPRACOVÁNÍ

Provádíme analýzy pro průzkum, jak zlepšit naše výrobky a služby. K tomu patří dotazování v anketách, žádost o zpětnou vazbu, žádost o vyzkoušení našich produktů a recenzi, žádost jiných poskytovatelů služeb o provedení průzkumu trhu a produktů pro nás, vyzkoušení nových technologií v našem produktu, které by mohly shromažďovat osobní údaje, abychom si udrželi náskok před konkurencí. Tyto informace uchováváme na základě našeho „oprávněného zájmu“, takže účastí v jakémkoli recenzování produktu nebo anketě souhlasíš s tím, že to je náš oprávněný zájem. Tam, kde je to možné pro konkrétní projekt nebo pokud vzneseš námitky proti tomuto oprávněnému zájmu, odstraníme jakoukoli identitu, kontakt nebo informace o mobilním zařízení, takže tyto informace nemohou být použity k tvé identifikaci a nebudou již tvými osobními údaji a jsou považovány za „anonymizované“.

 • Obohacení dat

Vytváříme jeden unifikovaný zákaznický profil tím, že porovnáváme všechny osobní údaje, podle kterých vás lze identifikovat. Tento profil zahrnuje osobní údaje, které jsme od vás přímo nebo nepřímo shromáždili na digitálních médiích nebo offline, zpětnou vazbu, kterou nám poskytnete, vaši interakci a komunikaci s námi prostřednictvím našich různých platforem a komunikačních kanálů.

"PRÁVNÍ ZÁKLAD                "

Oprávněný zájem

"KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ    "

Míry a velikosti (pouze pokud to projekt vyžaduje)

Informace o identitě (pouze pokud to projekt vyžaduje)

Kontaktní údaje (pouze pokud to projekt vyžaduje)

Informace o poloze (pouze pokud to projekt vyžaduje)

Informace o platbě, nákupu a transakci (pouze pokud to projekt vyžaduje)

Interakce a aktivita sociálních médií (pouze pokud to projekt vyžaduje)

Informace o procházení (pouze pokud to projekt vyžaduje)

Informace o mobilním zařízení (pouze pokud to projekt vyžaduje)

Korespondence (pouze pokud to projekt vyžaduje)

Informace o chování a preferencích (pouze pokud to projekt vyžaduje)

"ARCHIVAČNÍ LHŮTA        "

Doba trvání projektu a zákonem stanovená archivační lhůta na ochranu našich práv duševního vlastnictví.

"KATEGORIE PŘÍJEMCŮ   "

Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

Potenciální kupci a investoři

Poskytovatelé služeb v oblasti obchodního poradenství

Poskytovatelé řešení analýzy dat

Poskytovatelé výroby

Poskytovatelé IT cloudových řešení

  1. Dodržování zákonných povinností

   1. Právní povinnosti – spolupráce s donucovacími a regulačními orgány (včetně soudů)

ZPRACOVÁNÍ

Pokud jsme ze zákona povinni poskytnout tvé osobní údaje z důvodů národní a veřejné bezpečnosti, předcházení trestné činnosti, vyšetřování a stíhání, boje proti praní špinavých peněz, soudního řízení, ochrany práv a svobod jiných fyzických osob a vymáhání občanských nároků, poskytneme informace na žádost orgánů nebo stran, jakmile se ujistíme, že žádost je nařízena zákonem. Pokud to bude v rozporu se zákonem, nebudeme tě o tom moci informovat.

"PRÁVNÍ ZÁKLAD                "

Zákonná povinnost

"KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ    "

Všechny kategorie osobních údajů na žádost donucovacího orgánu.

"ARCHIVAČNÍ LHŮTA        "

Tak dlouho, jak to vyžaduje zákon.

"KATEGORIE PŘÍJEMCŮ   "

Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

Orgány místní a národní správy včetně daňových orgánů

Místní a národní soudnictví

Místní a vnitrostátní donucovací orgány

   1. Důkazy – smluvní spory anebo dodržování právních předpisů

ZPRACOVÁNÍ

Musíme uchovávat důkazy pro případě jakéhokoli smluvního sporu nebo se bránit v případě jakýchkoli vyšetřovacích auditů nebo sporů a stížností na porušení ochrany osobních údajů včetně toho, jak jsme nakládali s tvými individuálními právy.

"PRÁVNÍ ZÁKLAD                "

Zákonná povinnost

"KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ    "

Všechny kategorie osobních údajů, které je nutné použít jako důkaz

"ARCHIVAČNÍ LHŮTA        "

Zákonná promlčecí doba v závislosti na smluvní době anebo právních požadavcích

"KATEGORIE PŘÍJEMCŮ   "

Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

 1. Příjemci tvých osobních údajů

Seznam příjemců údajů, kteří zpracovávají tvé osobní údaje, najdeš podle níže uvedených pokynů odpovědných subjektů. Tento seznam se může podle potřeby měnit.

SPOLEČNOST – SLUŽBY

• adidas International Marketing B.V. – provoz webshopu a marketingové služby

• Demandware Inc.| USA – webhosting

• Klarna | Švédsko – platební procesy

• Adyen | Nizozemsko – platební procesy

• InfoSys Technologies Ltd. | India, EPAM | Bělorusko – vývoj webů

• Adobe Analytics | Irsko, Google Analytics | USA – analýza webů

• Sprinklr | USA, Olapic Inc. | USA – analýza sociálních médií

• Flurry | USA, Apps Flyer | Izrael – analýza mobilních aplikací

• Qualtrics LLC | USA – anketa, Net Promoter Score

• act.3 | Německo, cip Trademarketing GmbH | Německo – správa akcí

• Neolane Ltd. | Francie – marketing

• Batterii LLC | USA – názory spotřebitelů

• TBWA Worldwide Inc. | USA, Media Monk Netherlands, IRIS | Austrálie – agentury CRM

• Olapic, Inc. | USA – partneři podpory UGC

• Pobočky adidas | globálně – řízení vztahů se zákazníky

• Teleperformance | Německo – zákaznické služby

• DHL | Německo – dodávky produktů

• Feedzai | Německo – prevence podvodů

• PayPal | USA – platební služba

• Apple Pay, Google Pay | USA – mobilní platby

• Facebook (WhatsApp, Instagram) | USA – interakce na sociálních médiích

• Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 | Irsko – interakce na sociálních médiích

• Twitter | USA – interakce na sociálních médiích

• Google | USA – interakce na sociálních médiích

• Google Analytics | USA – analýzy

• Adobe Analytics | USA – analýzy

• Anatwine Limited | UK – zákaznická zkušenost

• MediaCom | UK – reklamní partner

• Salesforce – CRM Software | analýza dat

• Wunderman – e-mailové marketingové služby

• Stuffstr Limited – prodejní partner

• Webhelp – poskytovatel zákaznických služeb

• Fit Analytics GmbH – poskytovatel doporučení velikosti

• Bazaarvoice, Inc | USA – poskytovatel ratingové analýzy

• mParticle Inc | USA – analýza mobilních aplikací

• Amplituda Inc | USA – analýza mobilních aplikací

• Appsflyer Ltd | Izrael – analýza mobilních aplikací

• Visenze Pte. Ltd. | Singapur – poskytovatel vizuálního vyhledávání

• Vyking Limited | UK – poskytovatel služeb rozšířené reality

Pokud mohou být tvé osobní údaje použity správci údajů mimo adidas přes platformy adidas, aplikace nebo jinde pro jejich vlastní účely, přečti si prosím oznámení o ochraně osobních údajů správce údajů mimo adidas, kde najdeš další informace o tom, jak nakládají s tvými osobními údaji.

 1. Co adidas dělá, když přenáší tvé osobní údaje mimo EU/EHP?

V závislosti na aktivitě zpracování osobních údajů jsou tvé osobní údaje sdíleny s různými „Kategoriemi příjemců“. Když se příjemce nachází mimo území EU/EHP, zavedli jsme nezbytná opatření, jako je podepsání standardních smluvních doložek EU schválených Evropskou komisí a odpovídající bezpečnostní záruky.

 1. Jak chráníme tvé osobní údaje?

Zavádíme náležitá technická a organizační opatření pro řešení rizik odpovídajících našemu používání vašich osobních údajů včetně ztráty, změny nebo neoprávněného přístupu k vašim osobním údajům, a umožňujeme vám uplatňovat svá práva. To samé vyžadujeme od našich poskytovatelů služeb prostřednictvím smluv. Měli byste si však být vědomi, že jakýkoli přenos vašich osobních údajů přes internet probíhá na vaše riziko. Tvé osobní údaje můžeme chránit pouze když je máme.

 1. Obecné otázky, podpora

ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY adidas - (https://reebok.com/help)

Pokud máš nějaké obecné otázky nebo potřebuješ okamžitou pomoc a podporu týkající se tvých práv nebo toho, jak používáme tvé osobní údaje, obrať se prosím na náš tým zákaznických služeb. Kontaktní údaje a kanály najdeš kliknutím na odkaz https://reebok.com/help.

MÍSTNÍ ORGÁNY

V případě jakýchkoli dotazů ohledně svých práv se prosím obrať na webové stránky a kanceláře místních orgánů.

 1. Jak kontaktovat odpovědné subjekty a našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

DataProtection@adidas.com

Global Legal (Privacy) | DPO

adidas AG

Adi-Dassler-Straße 1

91074 Herzogenaurach

Německo

Oznámení o ochraně osobních údajů aktualizováno

AKTUALIZOVÁNO: 12.11.2020

 

Reebok je značka adidas AG (Adi-Dassler Strasse 1, 91074 Herzogenaurach, Německo). Webové stránky a aplikace, které navštěvuješ, provozují odpovědné subjekty společnosti adidas v zemi, kde jsou tyto stránky anebo aplikace registrovány.

 

Toto oznámení o ochraně soukromí (dále jen „oznámení“) poskytuje informace o tom, jak adidas (dále jen „adidas“, „my“, „nás“) shromažďuje a používá tebe „osobní údaje“ (informace poskytnuté tebou nebo jinými osobami, s nimiž tě můžeme spojit). Doporučujeme přečíst si toto oznámení a další oznámení o ochraně soukromí, která zveřejňujeme často, protože mohou být aktualizována, aby odrážela nejnovější vývoj bez předchozího upozornění.

 

Toto oznámení se vztahuje k různým účelům a scénářům, kdy jsou tvé osobní údaje shromažďovány přímo z našich webových stránek nebo aplikací provozovaných odpovědnými subjekty uvedenými v tomto oznámení a kdy jsou tvé osobní údaje získány z jiných zdrojů, které nejsou přímo od tebe, a používány odpovědnými subjekty adidas a dalšími. Tvé osobní údaje se používají pro všechny scénáře popsané v tomto oznámení, pokud a kde k tomu máme svolení a právo (dále jen „právní základ“). Pokud se scénář vztahuje výhradně na konkrétní platformu, kterou provozujeme, název platformy bude uveden na konci nadpisu v závorce takto: NADPIS - {name of platform}.

 

Přečti si prosím obecné informace a konkrétní scénáře kliknutím na příslušné nadpisy níže. Měl(a) by sis také přečíst jakákoliv další oznámení o ochraně soukromí, která se zobrazují, když nám poskytujete osobní údaje, protože poskytují údaje o konkrétním scénáři, na který se toto oznámení nemusí vztahovat.

 

Pokud využíváš některou z našich platforem prostřednictvím virtuální soukromé sítě (také známé jako „VPN“) k interakci s námi – včetně nákupů – v zemi, která není tvou aktuální zemí nebo zemí pobytu, přečti si prosím Oznámenívo ochraně soukromí zobrazené na této konkrétní platformě nebo portálu, abys věděl(a), jak odpovědné subjekty, naše přidružené značky a dceřiné společnosti adidas v této zemi používají a chrání tvé osobní údaje.

 

 1. Kdo zodpovídá za tvé osobní údaje?

Pro účely popsané v tomto oznámení a v souladu s místními zákony o ochraně osobních údajů a GDPR jsou odpovědné následující subjekty adidas:

 • adidas AG – Adi-Dassler Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Německo (dále jen „adidas AG“)
 • adidas CR s.r.o. – Pekařská 16, Jinonice, Praha 5, 155 00, Česká republika („Místní prodejní subjekt“)

Také pro následující účely:

 • Prodej produktů adidas – online i offline objednávky
 • Výzkum a vývoj produktů

 

Níže uvedené subjekty adidas zodpovídají za tvé osobní údaje:

 • adidas AG
 • Místní prodejní subjekt
 • adidas International Trading AG - Am Platz 1b, Root D4, Luzern, 6039, Švýcarsko

 

Podle GDPR a místních zákonů na ochranu osobních údajů jsou označováni jako „společní správci“ společnosti adidas. Společně zodpovídají za určení proč (dále jen „účel“), jak (dále jen „zpracování“) a zda (dále jen „právní základ“) používáme tvé osobní údaje. V tomto oznámení jim pro snadnější porozumění říkáme „odpovědné subjekty“.

 

U některých scénářů popsaných v tomto oznámení mohou existovat jiné subjekty adidas anebo jiné než adidas, které také zodpovídají za používání tvých osobních údajů. Bližší informace najdeš v konkrétním scénáři.

 

 1. Jak uplatníš svá práva na osobní údaje?

Máš všechna níže popsaná práva k veškerým svým osobním údajům poskytnutým odpovědným subjektům, přečti si prosím pokyny a řiď se jimi pro včasné uplatnění svých práv. Pokud je jiná společnost než adidas nezávisle odpovědná za tvé osobní údaje, musíš kontaktovat tuto jinou společnosti než adidas a přečíst si její oznámení o ochraně soukromí a uplatnit svá práva u nich. Tvou žádost nelze zpracovat, pokud nemůžeme ověřit tvou totožnost. Pokud máme důvodné pochybnosti o tvé totožnosti, můžeme požádat o doplňující ověřovací otázky, abychom ochránili všechny osobní údaje a práva našich spotřebitelů.

 

 1. Získej elektronickou kopii všech svých osobních údajů od odpovědných subjektů.
 2. Získej přenosný soubor osobních údajů, které jsi s námi sdílel(a), abys je mohl(a) sdílet s jinou společností.
 • Odstraň svůj účet a všechny osobní údaje spojené s tvojí e-mailovou adresou.

 

Tyto požadavky zpracovává naše automatizované řešení. Přečti si prosím níže uvedené pokyny a postupuj podle nich. Pokud potřebuješ pomoc s používáním řešení nebo ověřením své totožnosti, obrať se prosím na místní tým zákaznických služeb ( https://www.reebok.cz/pomoc).

 

WEBOVÉ STRÁNKY

 • Na našich webových stránkách , kde je toto oznámení o ochraně soukromí zobrazeno: Přejdi prosím na stránku dolů, KLIKNI NA ODKAZ „SPRAVOVAT DATA“ nebo “Data Settings” a postupuj podle pokynů na obrazovce. Žádost nebude zpracována, pokud nebudeme moci ověřit, zda jsi osoba identifikovaná osobními údaji, které máme k dispozici z právních a bezpečnostních důvodů.
 • Pokud si přeješ zobrazit a získat kopii informací o objednávce anebo o transakcích před a po doručení objednávky, přejdi prosím nahoru na stránku a KLIKNI NA „ STAV OBJEDNÁVKY“ nebo “Order Tracker”. Pro získání informací musíš uvést číslo objednávky a e-mailovou adresu použitou k zadání objednávky. Vezmi prosím na vědomí, že pokud jsi nakupoval(a) z různých stránek adidas, budeš muset tento postup zopakovat na všech stránkách, abys získal(a) přístup k objednávce, kterou jsi zadal(a) na těchto stránkách.

APLIKACE

 • V aplikacích adidas, kde je toto oznámení o ochraně osobních údajů zobrazeno: přejdi prosím na „NASTAVENÍ“ a klikni na „SPRAVOVAT ÚČET“, zvol požadavek a postupuj podle pokynů na obrazovce, abys mohl(a) v záležitosti postupovat.
 • Pokud si přeješ zobrazit a získat kopii informací o objednávce a transakcích před a po doručení objednávky, přejdi na „NASTAVENÍ“ a klikni na „OBJEDNÁVKY“. Vezmi prosím na vědomí, že pokud jsi nakoupil(a) z různých nastavení země/polohy, budeš muset tento postup zopakovat změnou nastavení země a podáním žádosti ze země, kde jsi zadal(a) objednávku. Tyto informace budou vymazány na základě tvé žádosti a budou uchovávány po dobu 10 let z důvodu zákonných a smluvních požadavků. Další informace najdeš v části „Prodej výrobků adidas“.

 

 1. Přístup k informacím o osobních údajích

Více se dočteš v tomto oznámení o ochraně soukromí, kde najdeš následující informace: a) proč máme tvé osobní údaje; b) jaké kategorie údajů máme; c) co děláme s tvými osobními údaji; d) kdo má přístup k tvým osobním údajům (a kde jsou); e) kam by mohly být tvé osobní údaje předány; f) jak dlouho uchováváme tvé osobní údaje; g) pokud jsi nám neposkytl(a) své osobní údaje přímo, jak jsme je získali; h) tvá práva podle platných zákonů a možnost omezení zpracování a i) zda používáme tvé osobní údaje pro automatizované rozhodování; a j) v některých případech máte právo vědět, jak automatizované rozhodování probíhá, pokud se vás toto rozhodnutí zásadním způsobem dotýká.

 

 1. Zkontroluj správnost svých osobních údajů

Obrať se prosím na zákaznické služby ( https://www.reebok.cz/pomoc), kde můžeš provést jakékoliv změny svých informací a získáš přístup ke svému účtu u společnosti adidas, abys mohl(a) provádět změny přímo.

 

 1. Odhlas se z našich e-mailových marketingových sdělení

Z odběru našich e-mailových marketingových sdělení se můžeš kdykoli odhlásit. Použij funkci „odhlásit“ ve spodní části každé e-mailové marketingové zprávy.

 

 • Omez to, jak používáme tvé osobní údaje
 • Odvolej svůj souhlas
 1. Vznes námitku, pokud tvé údaje zpracováváme na základě „oprávněného zájmu“ (včetně odhlášení z odběru přímých marketingových zpráv)
 2. Zpochybni rozhodnutí vygenerované výhradně automatizovaným rozhodovacím procesem bez lidského zásahu
 3. Všeobecná pomoc

 

Pro obecnou podporu prosím kontaktuj náš tým zákaznických služeb (https://www.reebok.cz/pomoc). Jejich kontaktní údaje najdete v části „ZEPTEJTE SE NAŠÍ ZÁKAZNICKÉ PODPORY“ v sekci NÁPOVĚDA.

 

 • Podej stížnost u místního orgánu pro dozor nad ochranou osobních údajů

Máš právo podat stížnost u místního orgánu, pokud nejsi spokojen(a) s tím, jak jsme nakládali s některými z výše uvedených práv.

 

Vyzýváme tě, aby ses nejprve podělil(a) o své obavy a stížnosti ohledně toho, jak nakládáme s právy a používáme osobní údaje, s naším týmem ochrany osobních údajů a naším pověřencem pro ochranu osobních údajů, a napsal(a) je do dotazníku o dodržování ochrany osobních údajů společnosti adidas a do schránky stížností (dataprotection@adidas.com), abychom tvé obavy a stížnosti mohli rychle řešit a doufejme, že i vyřešit.

 

Pokud ti není jasné některé ze zde uvedených práv, obrať se prosím na místní úřad ohledně svých zákonných práv na osobní údaje, abys lépe porozuměl(a), co tato práva znamenají.

 

 

 1. Jaké osobní údaje shromažďujeme a používáme („kategorie osobních údajů“)?

Většinou nám poskytuješ osobní údaje pro konkrétní účely. Někdy však mohou být tyto osobní údaje použity i pro jiné účely, pokud k tomu máme právo a svolení („právní základ“). Také můžeme používat tvé osobní údaje od jiných společností nebo zdrojů k určitým účelům, pokud je to ze zákona povoleno. Podívej se prosím na níže uvedené kategorie osobních údajů, které ti pomohou pochopit, jak osobní údaje používáme. Tyto kategorie zahrnují osobní údaje, které jsi přímo a nepřímo poskytl(a) odpovědným subjektům.

 

Informace o identitě – veškeré informace, které tě identifikují jako jedince, žijící osobu. Patří sem mimo jiné: jméno [jméno, příjmení, iniciály], datum narození, e-mailová adresa včetně jména, telefonní číslo, jedinečné identifikační číslo spotřebitele (včetně členského ID nebo ID z jakékoli platformy adidas), přezdívka, heslo, identifikátory sociálních médií a tzv. handles, otisk prstu na zařízení, kódy dárkových karet, které ti jsou přiřazeny, genderová identita a prezentace.

              

Kontaktní údaje – jakékoliv informace, které můžeme použít ke kontaktu s tebou. Patří sem mimo jiné: telefonní číslo, dodací a fakturační adresa, e-mailová adresa, Messenger ID, tzv. handle sociálního média, jakýkoli další komunikační kanál, který jsi použil(a) při kontaktu s námi k získání dalších informací.

 

Informace o platbě, nákupu a transakcích – veškeré informace, které používáme k vyplnění nebo v souvislosti s tvým záznamem o nákupu a fakturou. Patří sem mimo jiné: informace o platbě (údaje z kreditní karty nebo bankovní údaje nebo údaje z platební platformy), profil platebního rizika (který nám poskytuje naše řešení platebního rizika), údaje o nákupním košíku (objednané položky), údaje o dodání, doručovací a fakturační adresa, zákaznické číslo objednávky, historie nákupů u adidas, číslo účtenky, ID transakce, ID faktury, ID transakce v maloobchodě, hodnota nákupu, číslo potvrzení objednávky, sledovací číslo objednávky.

 

Míry a velikosti – informace, které můžeme využít, aby ti vybavení padlo. Patří sem mimo jiné: velikost obuvi, velikost oděvů, výška, váha, obvod hrudníku, zápěstí, boků, vnitřního švu, tvar těla, délka chodidla.

 

Informace o poloze – informace, které můžeme použít, abychom věděli nebo uhodli, kde jsi v reálném čase nebo jinak. Patří sem mimo jiné: rezidenční lokalita, aktuální místo přihlášení [IP adresa], informace o poloze zařízení v reálném čase prostřednictvím snímačů a signálů zařízení, umístění GPS (pokud nás chcete sdílet, například prostřednictvím nastavení mobilního zařízení) nebo informace, které nám pomohou odhadnout, kde asi jsi, například určitá stránka adidas, kterou jsi navštívil(a) a která by nám mohla napovědět, kde jsi, nebo když se „přihlásíš“ na akci nebo web na stránce sociálních médií s označením místa a ta je sdílena s námi.

 

Informace o správě členství – informace týkající se tvého členství Reebok UNLOCKED | ReebokONE. Patří sem: ID zdroje akvizice (kde ses zaregistroval(a) k našemu členství), tvoje země členství, členské ID Reebok UNLOCKED | ReebokONE, datum, kdy ses stal(a) členem, ID prodejny (pokud ses zaregistroval(a) v maloobchodní prodejně včetně franšízy), členské body, historie zapojení, historie odměn, členské kupony, které ti byly přiděleny.

 

Informace o chování a preferencích– informace, které naznačují tvé preference, ať už přímo – pokud je poskytneš – nebo nepřímo. Patří sem mimo jiné: preference aktivity (sportovní), informace o účasti na akcích, plány cvičení, digitální interakce uvnitř prodejny, preference místa/značky, jazyková preference, preference produktu a vlastností produktu, preferované umístění prodejny, nákupní historie (všechny položky v nákupních košících), položky v seznamu přání, údaje o „preferencích“, které jsi nám poskytl(a) ve svém profilu a nastavení platformy, informace, které nám poskytneš při interakci s našimi komunitami jako jsou adidas Runners, účast na akcích nebo kampaních jako školitel, člen týmu, účastník nebo propagátor našich akcí.

 

Informace o procházení – informace o tvém chování během procházení. Patří sem mimo jiné: název prohlížeče, IP adresa (včetně zkrácené IP adresy), clickstream údaje, údaje a čas návštěv webu, doba strávená na webu, navštívené stránky a odkazy, na které jste klikli v našich marketingových zprávách nebo na webu, URL, která tě přivedla na naše stránky.

 

Informace o mobilním zařízení – informace související s tvým mobilním zařízením. Patří sem mimo jiné: zařízení EUI, ID zařízení, otisk prstu na zařízení, informace o IP/wifi, operační systém, údaje uložené na zařízení při udělení přístupu, záznam při přístupu k zařízení (např. kamera).

 

Interakce a aktivita sociálních médií – informace o vás získáváme prostřednictvím různých kanálů sociálních médií jako je Facebook, Instagram, Google atd., když tyto kanály využíváme k reklamním, analytickým účelům nebo k obohacení tvého profilu u adidas. Patří sem mimo jiné: jakékoli veřejně dostupné informace ze sociálních médií, např. tzv. handles sociálních médií, interakce na sociálních médií a veřejné příspěvky, tvé „lajky“ a další reakce, tvé kontakty přes sociální média, tvé fotografie, které jsou veřejné nebo které nám zašleš tím, že nás zmíníš nebo sleduješ naše příspěvky na sociálních médiích pomocí „handles“ nebo „hashtagů“, komentáře nebo zprávy, které s námi sdílíš veřejně či soukromě na platformách sociálních médií. Informace také můžeme získat nepřímo od společností sociálních médií (Facebook, Google atd.) při inzerování na těchto platformách, což může zahrnovat tvou účast a členství v určitých tématech anebo skupinách, nastavení tvého profilu a preference, tvé chování na různých platformách vlastněných stejnou společností.

 

Korespondence – korespondence se zákaznickými službami anebo našimi zaměstnanci a personálem. Patří sem mimo jiné: písemná korespondence s námi (e-mail nebo příspěvek či zprávy na našich platformách) a hlasové nahrávky pořízené zákaznickými službami, pokud na to máme právo.

 

Obraz a záznam – obrazové, hlasové nebo video záznamy, které jsme zaznamenali nebo získali tam, kde můžeš být identifikován(a). Patří sem mimo jiné: kamerové záznamy, fotografie pořízené v našich maloobchodních prodejnách anebo při akcích, videozáznamy pořízené během akcí nebo interakcí, hlasové záznamy pořízené během akcí nebo interakcí (s výjimkou korespondence se zákaznickými službami), obrázky, které s námi sdílíš prostřednictvím sociálních médií.

 

Informace o fitness aktivitě – informace související s fitness aktivitou, kterou sleduješ pomocí našich platforem (včetně adidas Running a Training). Patří sem mimo jiné: typ aktivity, vzdálenost, délka cvičení, cvičební návyky (čas zahájení a dokončení), fitness skóre, tempo, údaje o využití prostoru, rychlost.

 

Zdravotní informace – informace, které se týkají zdraví nebo znaků, jako je index tělesné hmotnosti (BMI), srdeční tep za minutu nebo informace o zdravotním postižení. Používají se pouze v případě, že jsi nám povolil(a) používat je – s tvým souhlasem – ke konkrétním důvodům a účelům.

 

Osobní názor – názor, který s námi sdílíte a který vyjadřuje tvoje hledisko a komentáře. To může být i případ, kdy nám poskytneš zpětnou vazbu a ohodnotíš naše služby nebo produkty nebo pokud se účastníš diskuzí o výzkumu a vývoji produktů.

 

Citlivý osobní názor – názory, které mohou naznačovat nebo odhalit tvoje určité charakteristiky včetně politického názoru, sexuální orientace, informací o rase a etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, členství v odborech nebo zdravotního stavu. Používají se pouze v případě, že jsi nám povolil(a) používat je – s tvým souhlasem – ke konkrétním důvodům a účelům.

 

 

 1. Jak a proč používáme tvoje osobní údaje? (účel, zpracování, právní základ)?

V této části poskytujeme údaje ke všem scénářům a důvodům ( „účely“), kde můžeme shromažďovat (přímo i nepřímo) a používat osobní údaje ze všech našich platforem.

 

#) účel – Proč shromažďujeme a používáme osobní údaje?

ZPRACOVÁNÍ – Co děláme s osobními údaji?

PRÁVNÍ ZÁKLAD – Proč můžeme osobní údaje k tomuto účelu používat?

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Které kategorie osobních údajů používáme k dosažení tohoto účelu včetně osobních údajů, které jsi nám za tímto účelem poskytl(a), a osobních údajů, které jsme získali z jiných zdrojů pro jiné účely? Konkrétně se jedná o kategorie osobních údajů, které jsi nám možná poskytl(a) nebo neposkytl(a) pro tento konkrétní účel, ale buď je máme uložené nebo jsme je získali z jiného zdroje pro jiný účel, a víme, že jsou s tebou spojeny.

ARCHIVAČNÍ doba – Jak dlouho uchováváme osobní údaje pro tento účel?

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ – S kým (typy poskytovatelů služeb nebo společností) sdílíme osobní údaje k dosažení účelu?

 

 

 

 1. Provoz stránek a provoz aplikací

ZPRACOVÁNÍ

Sledujeme veškerý provoz na našich stránkách a v aplikacích a analyzujeme údaje, které naše servery přijímají, abychom mohli: a) provozovat stránky, které jsou připojeny k naší doméně a aplikacím, b) opravovat chyby, aby se rozložení a design zobrazovaly správně, c) opravovat chyby, aby stránky a aplikace řádně fungovaly a d) sledovat dodržování našich všeobecných podmínek.

 

Používání souborů cookie/tagů/pixelů: Osobní údaje můžeme shromažďovat za tímto účelem pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, pixely a tagy, ke sběru informací o tvém zařízení. Další informace jsou k dispozici v části „Shromažďování informací o zařízení na našich webových stránkách a aplikacích pomocí cookies, pixelů, tagů a podobných technologií“.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Oprávněný zájem

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Informace o procházení
 • Informace o mobilním zařízení

 

ARCHIVAČNÍ LHŮTA      

Relace procházení

Tvé údaje potřebujeme tak dlouho, dokud jsi na stránkách. Uchováváme je po dobu trvání relace procházení.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG
 • Poskytovatelé podpory správy stránek

 

 

 1. Zabezpečení domény a sítě a ověřování totožnosti uživatelů

ZPRACOVÁNÍ

Kvůli ochraně našich domén, detekování neobvyklé činnosti a zabránění bezpečnostním hrozbám a ochraně návštěvníků našich stránek před neoprávněným přístupem (např. hackery) sledujeme veškerý provoz na našich stránkách a ověřujeme přihlašovací údaje uživatele pomocí tokenů k ověření údajů, které nám poskytneš, a porovnáváme je s jinými dostupnými informacemi, např. přihlašovacími údaji, které jsi poskytl(a) přímo nám nebo jiným platformám (např. Runtastic nebo Facebook) nebo informacemi, které jsou dostupné na veřejné doméně, aby přístup k našim stránkám měli pouze „oprávnění“ uživatelé.

 

reCAPTCHA

Na našich webových stránkách a v aplikacích používáme reCaptcha provozovanou společností Google, abychom ověřili identitu uživatele a zajistili naše platformy před škodlivým softwarem (známým jako „bot“), který by se mohl podílet na škodlivých aktivitách na našich platformách. reCAPTCHA funguje prostřednictvím shromažďování informací o tvém hardwaru a softwaru (například údaje o zařízeních a aplikacích). Tyto údaje jsou sdíleny s Googlem pro účely analýzy. Údaje zachycené reCAPTCHA rovněž podléhají zásadám ochrany soukromí a podmínkám používání Googlu.

 

Používání souborů cookie/tagů/pixelů: Osobní údaje můžeme shromažďovat za tímto účelem pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, pixely a tagy, ke sběru informací o tvém zařízení. Další informace jsou k dispozici v části „Shromažďování informací o zařízení na našich webových stránkách a aplikacích pomocí cookies, pixelů, tagů a podobných technologií“.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Oprávněný zájem

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Informace o procházení
 • Informace o mobilním zařízení

 

ARCHIVAČNÍ LHŮTA      

Relace procházení

Tvé údaje potřebujeme tak dlouho, dokud jsi na stránkách. Uchováváme je po dobu trvání relace procházení.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG
 • Poskytovatelé podpory správy stránek

 

 

 

 1. Trvalé přihlášení

ZPRACOVÁNÍ

Pokud zvolíš trvalé přihlášení, nemusíš se při každé návštěvě webových stránek adidas přihlašovat až 30 dnů. Tvé osobní údaje budou použity na webových stránkách společnosti adidas ke zobrazení tvých osobních údajů: e-mail bude použitk tomu, abys věděl(a), který e-mail bude použit k potvrzení objednávky, jméno bude použito pro personalizaci a jedinečný identifikátor může být použit pro analytiku Frontend. Vezmi prosím na vědomí, že nebude uložen žádný stav bez souhlasu.

Tyto základní profilové informace budou uloženy až 30 dnů v prohlížeči, který byl použit k přihlášení v rámci přístupového tokenu. Přístupový token je cookie pouze s atributem HTTP. Token platí 20 minut, pokud byla zvolena funkce „zůstat přihlášen/a“. Po vypršení tokenu již není možné získat přístup k osobním údajům, takže relace přihlášení je u konce. Pro trvalé přihlášení dále ukládáme v prohlížeči obnovovací token, který lze použít k obnovení přístupového tokenu během 30 dnů a tímto způsobem prodloužit přihlášenou relaci. Pokud tento obnovovací token chybí (pokud jsi nezvolil(a) trvalé přihlášení nebo soubory cookie byly vymazány), nelze přístupový token obnovit. Proto nelze relaci prodloužit a již nebudeš přihlášen(a).

Vezmi prosím na vědomí: pokud jsi zvolil(a) trvalé přihlášení a zapomeneš se odhlásit z trvalého přihlášení z veřejně přístupného zařízení, mohou být osobní údaje adresy odhaleny neoprávněné třetí straně.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Oprávněný zájem

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje

 

ARCHIVAČNÍ LHŮTA      

Informace budou uchovány v prohlížeči až 30 dnů. Údaje můžeš odstranit vymazáním cookies z prohlížeče nebo výběrem možnosti „odhlášení ze všech zařízení“ v části tvůj účet.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG
 • Poskytovatelé podpory správy stránek

 

 1. Prodej produktů adidas – Objednávky online i offline

ZPRACOVÁNÍ

Pro zpracování objednávek online anebo v aplikaci, různé platební možnosti, rychlé odbavení, zajištěné přijetí platby, soulad s našimi smluvními podmínkami (3. Nákupní podmínky) (pro prodej produktů) včetně zpracování faktur, doručení, personalizační služby, výměny a vrácení zboží, vyzvednutí Click&Collect. Objednávku nelze dokončit, pokud naše řešení pro odhalování podvodů označí tvou transakci za podezřelou a potenciálně podvodnou. Vezmi prosím na vědomí, že systém detekce podvodů je automatizovaný rozhodovací proces. Je nutný k tomu, abychom s tebou mohli uzavřít smlouvu. Máš právo požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí člověkem a napadnout rozhodnutí.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Plnění smlouvy

Oprávněný zájem

Zákonná povinnost

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Informace o poloze
 • Míry a velikosti
 • Platební, nákupní a transakční údaje
 • Korespondence
 • Informace o procházení
 • Informace o mobilním zařízení
 • Informace o správě členství (pokud platí členství ve značce adidas / pokud je má adidas k dispozici)

 

ARCHIVAČNÍ LHŮTA      

Délka smlouvy a zákonná promlčecí lhůta (10 let) Informace musíme uchovávat pro případ právních sporů týkajících se smlouvy.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG
 • Obchodní partneři (pokud existují)
 • Poskytovatelé výroby
 • Poskytovatelé doručovacích služeb
 • Poskytovatelé řešení platebních rizik
 • Poskytovatelé zpracování plateb
 • Poskytovatelé IT cloudových řešení

 

 

 1. Obohacení a zlepšení digitální nákupní zkušenosti

ZPRACOVÁNÍ

Když nakupuješ na různých digitálních nákupních platformách Reebok (webové stránky Reebok a aplikace adidas), shromažďujeme tvé osobní údaje, abychom obohatili a zlepšili tvou zkušenost s nakupováním, prohlížením a odbavením. Může sem patřit pomoc s výběrem správné velikosti, pomoc přestavit si, jak na tobě bude produkt vypadat prostřednictvím našich digitálních platforem, nebo když používáš platformu pro konkrétní zkušenost, kterou zpřístupníme prostřednictvím našich digitálních platforem přímo nebo prostřednictvím našich digitálních zařízení v prodejnách.

 

 1. DOPORUČENÁ VELIKOST

Abychom ti pomohli najít velikost, která nejlépe odpovídá tvým mírám, používáme v aplikacích a na webových stránkách widgety doporučení velikosti. Widget ti doporučí vhodnou velikost pro určitý produkt adidas pomocí algoritmů strojového učení. Widget spojí míry, které jsi nám poskytl(a), s informacemi o produktech adidas, údaji o nákupním košíku a nákupní historií (pokud je nám toto k dispozici) a doporučí ti nejvhodnější velikost pro určitý produkt adidas. Doporučení velikosti poskytuje externí poskytovatel.

 

Používání souborů cookie/tagů/pixelů: Osobní údaje můžeme shromažďovat za tímto účelem pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, pixely a tagy, ke sběru informací o tvém zařízení. Další informace jsou k dispozici v části „Shromažďování informací o zařízení na našich webových stránkách a aplikacích pomocí cookies, pixelů, tagů a podobných technologií“.

 

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Oprávněný zájem

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • Míry a velikosti
 • Informace o chování a preferencích
 • Platební, nákupní a transakční údaje

 

ARCHIVAČNÍ LHŮTA      

Uchováváme je tak dlouho, dokud své údaje neodstraníš.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Poskytovatelé doporučení velikosti

 

 

 1. ROZŠÍŘENÁ REALITA, VYZKOUŠENÍ A VIZUÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

V našich aplikacích nabízíme možnost používat kameru tvého zařízení pro různé účely: zjistit, jak by ti určité produkty adidas padly prostřednictvím funkcí rozšířené reality (AR), a vyhledávat podle obrázků produktů adidas. Za tímto účelem zavádíme do našich aplikací vývojové sady softwaru třetích stran (SDK). Před použitím fotoaparátu k vyzkoušení této funkce tě požádáme o souhlas. Neukládáme žádné fotografie ani videa z fotoaparátu zařízení. Následně zanalyzujeme, jak používáš funkci AR, abychom zlepšili koncept naší uživatelské zkušenosti, abyste s námi v našich aplikacích komunikovali i nadále.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Oprávněný zájem

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • Míry a velikosti
 • Informace o chování a preferencích

 

ARCHIVAČNÍ LHŮTA      

Uchováváme je tak dlouho, dokud své údaje neodstraníš.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Poskytovatelé služeb rozšířené reality
 • Poskytovatelé vizuálního vyhledávání

 

 1. Odhalování podvodů s platbou

ZPRACOVÁNÍ

Kombinujeme platební, nákupní a transakční údaje, které nám poskytneš, s dalšími informacemi, které získáme prostřednictvím našich poskytovatelů prevence platebních rizik a podvodů třetích stran, aby bylo zajištěno, že nákupy jsou legitimní a že naše produkty nekupuješ v rozporu s našimi všeobecnými obchodními podmínkami. To znamená, že v závislosti na výsledku analýzy tvých informací můžeme odmítnout tvou objednávku i platbu. Jedná se o automatizovaný rozhodovací proces, který je nutný k uzavření naší prodejní smlouvy s tebou.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Plnění smlouvy a oprávněný zájem

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Platební, nákupní a transakční údaje
 • Informace o procházení
 • Informace o mobilním zařízení

 

ARCHIVAČNÍ LHŮTA      

Délka smlouvy a zákonná promlčecí lhůta. Informace musíme uchovávat pro případ právních sporů týkajících se smlouvy.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG
 • Poskytovatelé řešení platebních rizik
 • Poskytovatelé zpracování plateb
 • Poskytovatelé IT cloudových řešení

 

 

 1. Dodání produktu

ZPRACOVÁNÍ

Jakmile podáš objednávku, použijeme tvé kontaktní údaje (domovskou anebo doručovací adresu) a další údaje o platbě, nákupu a transakci pro dodání zakoupených produktů.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Plnění smlouvy

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • Identifikační údaje: Jméno
 • Kontaktní údaje: Dodací adresa

 

ARCHIVAČNÍ LHŮTA      

Délka smlouvy a zákonná promlčecí lhůta. Informace musíme uchovávat pro případ právních sporů týkajících se smlouvy.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG
 • Poskytovatelé služeb
 • Poskytovatelé IT cloudových řešení

 

 1. Elektronické sledování zásilek

ZPRACOVÁNÍ

Tato služba je poskytována našimi poskytovateli doručovacích služeb a závisí na dostupnosti poskytovatele doručovacích služeb obsluhujícího tvou doručovací oblast. V závislosti na poskytovateli doručovacích služeb můžeš mít možnost sledovat své zásilky pomocí služeb poskytovaných přímo našimi doručovacími partnery. Tato služba je poskytována na základě oprávněného zájmu našich zákazníků, aby si mohli zorganizovat přijetí balíků. U některých poskytovatelů služeb to však bude možné pouze s tvým souhlasem. Služba je hostována na platformě doručovacího partnera. Přečti si jeho oznámení o ochraně soukromí pro zpracování tvých osobních údajů za tímto účelem.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Oprávněný zájem / a případný souhlas

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • Identifikační údaje: e-mailová adresa
 • Kontaktní údaje: telefonní číslo
 • Jakékoliv další informace, které můžeš přímo a dobrovolně poskytnout doručovacímu partnerovi.

 

ARCHIVAČNÍ LHŮTA      

Podle rozhodnutí našeho doručovacího partnera.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Poskytovatelé doručovacích služeb

 

 

 1. Podniková provozní analýza

ZPRACOVÁNÍ

Musíme vědět, jak si vedeme jako firma. Je to v zájmu našich akcionářů, členů představenstva, zaměstnanců, partnerů i spotřebitelů. Vytváříme datové modely pro různé analytické účely a analyzujeme pomocí těchto datových modelů, abychom zjistili, jak se naše produkty prodávají na různých trzích, jaké jsou oblíbené vlastnosti našich produktů, co fungovalo a co nefungovalo z hlediska našich marketingových a reklamních kampaní, našich produktových návrhů a distribuční strategie, našeho designu webových stránek a celkové uživatelské zkušenosti, abychom mohli stanovit, implementovat a vyhodnotit naši obchodní strategii.

 

Patří sem například analýza údajů za účelem pochopení toho, jak uživatelé prohlížejí naše stránky a používají aplikaci ke zlepšení designu naší uživatelské zkušenosti, abys i nadále kupoval(a) naše produkty a komunikoval(a) s námi na našich stránkách a v aplikacích.

 

Odstraňujeme veškeré informace o identitě, které by tě přímo identifikovaly (například jméno a e-mailová adresa), a pro minimalizaci případných rizik ohrožení soukromí používáme pouze naši interní jedinečnou identifikační IP adresu.

 

Používání souborů cookie/tagů/pixelů: Osobní údaje můžeme shromažďovat za tímto účelem pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, pixely a tagy, ke sběru informací o tvém zařízení. Další informace jsou k dispozici v sekci „shromažďování informací o zařízení na našich webových stránkách a v aplikacích pomocí Cookies, pixelů, tagů a podobných technologií“.

 

 

Více o tom, jak naši poskytovatelé řešení analýzy dat poskytují analytické služby pomocí svých údajů, najdeš zde:

 

Sběr dat Adobe Analytics: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/c_Privacy_Overview.html

 

Shromažďování dat Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en

 

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Oprávněný zájem

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • Identifikační údaje: jedinečný identifikátor spotřebitele (pouze)
 • Míry a velikosti
 • Informace o chování a preferencích
 • Informace o poloze
 • Platební, nákupní a transakční údaje
 • Informace o fitness aktivitě
 • Informace o procházení
 • Informace o mobilním zařízení
 • Korespondence
 • Interakce se sociálními médii a aktivita
 • Osobní názor
 • Informace o správě členství (pokud platí členství ve značce adidas / pokud je má adidas k dispozici)

 

ARCHIVAČNÍ LHŮTA      

Při používání analytických služeb poskytovaných výše uvedenými dodavateli jsme povinni uchovávat údaje po dobu stanovenou těmito dodavateli. Archivační lhůtu uváděnou dodavateli najdete zde:

 

Adobe Analytics: 36 měsíců (https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/data-retention.html)

 

Google Analytics: 38 měsíců

(https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en)

 

Informace po tuto dobu potřebujeme k přesnému zanalyzování podnikových činností.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG
 • Potenciální kupci a investoři
 • Poskytovatelé služeb v oblasti obchodního poradenství
 • Poskytovatelé řešení analýzy dat
 • Poskytovatelé IT cloudových řešení

 

 

 1. Zákaznické služby

ZPRACOVÁNÍ

Shromažďujeme tvé osobní údaje, abychom mohli odpovědět na tvé dotazy k objednávce, informovat tě o tom, kdy je produkt, který se ti líbí, k dispozici, a reagovat na tvé dotazy a obavy různými komunikačními kanály, které jsme dali k dispozici, včetně případů, kdy nás kontaktuješ s otázkami týkajícími se práv na osobní údaje. Požadavky adresované zákaznickým službám budou zanalyzovány, abychom ti mohli v budoucnu nabízet hodnotné služby. Telefonické rozhovory s tebou můžeme nahrávat pro účely zajištění kvality, pouze pokud s tím budeš souhlasit.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Oprávněný zájem

Souhlas (s nahráváním telefonických rozhovorů)

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Informace o poloze
 • Míry a velikosti
 • Platební, nákupní a transakční údaje
 • Korespondence
 • Informace o správě členství (pokud platí členství ve značce adidas / pokud je má adidas k dispozici)

             Fotografie a záznamy (pouze s tvým souhlasem)

 

ARCHIVAČNÍ LHŮTA      

Zákonná promlčecí lhůta: 2 roky

Informace musíme uchovávat pro případ právních sporů.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG
 • Obchodní partneři (pokud existují)
 • Poskytovatelé doručovacích služeb
 • Poskytovatelé řešení platebních rizik
 • Poskytovatelé zpracování plateb
 • Poskytovatelé IT cloudových řešení

 

 

 1. Personalizovaná marketingová sdělení e-mailem (registrace k odběru newsletteru)

ZPRACOVÁNÍ

Marketingové zprávy, o kterých si myslíme, že by tě mohly zajímat („personalizované“) ti zasíláme na poskytnutou e-mailovou adresu nebo prostřednictvím push-notifikací, pokud sis nainstaloval(a) naši aplikaci. Kvůli zasílání „personalizovaných“ zpráv sledujeme, jak se chováš online (a případně i offline) a analyzujeme to, abychom co nejlépe odhadli, které produktové řady by tě mohly zajímat, z čehož můžeš těžit. To od nás vyžaduje shromažďování různých kategorií osobních údajů. Používáme různé analytické nástroje, abychom pochopili, co tvé chování znamená v souvislosti s tím, jestli se ti líbí nebo nelíbí různé produktové řady, a abychom pochopili vliv (míru úspěšnosti) zpráv, které jsi dostal(a).

 

Používání souborů cookie/tagů/pixelů: Osobní údaje můžeme shromažďovat za tímto účelem pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, pixely a tagy, ke sběru informací o tvém zařízení. Další informace jsou k dispozici v sekci „shromažďování informací o zařízení na našich webových stránkách a v aplikacích pomocí Cookies, pixelů, tagů a podobných technologií“.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Souhlas

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Informace o poloze
 • Míry a velikosti (pokud je má adidas k dispozici)
 • Informace o platbách, nákupech a transakcích (pokud je má adidas k dispozici)
 • Interakce a aktivita na sociálních médiích (pokud je má adidas k dispozici)
 • Informace o fitness aktivitě (pokud je má adidas k dispozici)
 • Informace o procházení
 • Informace o mobilním zařízení
 • Informace o chování a preferencích (pokud je má adidas k dispozici)
 • Informace o správě členství (pokud platí členství ve značce adidas / pokud je má adidas k dispozici)

 

ARCHIVAČNÍ LHŮTA      

Uchováváme je tak dlouho, dokud nestáhneš svůj souhlas se zasíláním e-mailů nebo nevzneseš námitky proti tomu, abychom zpracovávali tvé osobní údaje pro marketingové účely.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG
 • Poskytovatelé e-mailové marketingové podpory
 • Poskytovatelé IT cloudových řešení

 

 

 1. Personalizovaná marketingová sdělení e-mailem (prostřednictvím stávající smlouvy)

ZPRACOVÁNÍ

Když kupuješ naše výrobky nebo uzavíráš s námi smlouvy, považujeme to za projev zájmu o naše produkty, služby, promo akce a různé nabídky. Marketingová sdělení, o kterých se domníváme, že by tě mohla zajímat („personalizovaná“), ti zasíláme na e-mailovou adresu, kterou nám poskytneš, nebo prostřednictvím push-notifikací, pokud sis nainstaloval(a) naši aplikaci. Abychom ti mohli poslat „personalizované“ zprávy, sledujeme tvé online (a případně i offline) chování a analyzujeme tvé chování pomocí analýzy, abychom co nejlépe odhadli, které produktové řady by tě mohly zajímat, z čehož můžeš těžit. To od nás vyžaduje shromažďování různých kategorií osobních údajů. Používáme různé analytické nástroje, abychom pochopili, co tvé chování znamená v souvislosti s tím, jestli se ti líbí nebo nelíbí různé produktové řady, a abychom pochopili vliv (míru úspěšnosti) zpráv, které jsi dostal(a).

 

Používání souborů cookie/tagů/pixelů: Osobní údaje můžeme shromažďovat za tímto účelem pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, pixely a tagy, ke sběru informací o tvém zařízení. Další informace jsou k dispozici v části „Shromažďování informací o zařízení na našich webových stránkách a aplikacích pomocí cookies, pixelů, tagů a podobných technologií“.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Oprávněný zájem

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Informace o poloze
 • Míry a velikosti (pokud je má adidas k dispozici)
 • Informace o platbách, nákupech a transakcích (pokud je má adidas k dispozici)
 • Interakce a aktivita na sociálních médiích (pokud je má adidas k dispozici)
 • Informace o fitness aktivitě (pokud je má adidas k dispozici)
 • Informace o procházení
 • Informace o mobilním zařízení
 • Informace o chování a preferencích (pokud je má adidas k dispozici)
 • Informace o správě členství (pokud platí členství ve značce adidas / pokud je má adidas k dispozici)

 

 

ARCHIVAČNÍ LHŮTA      

Uchováváme je tak dlouho, dokud nestáhneš svůj souhlas se zasíláním e-mailů nebo nevzneseš námitky proti tomu, abychom zpracovávali tvé osobní údaje pro marketingové účely.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG
 • Poskytovatelé e-mailové marketingové podpory
 • Poskytovatelé IT cloudových řešení

 

 

 1. Cílené zprávy na reklamních platformách třetí strany.

ZPRACOVÁNÍ

Používáme reklamní platformy třetích stran, např. Facebook, Google, YouTube, Instagram atd., k zasílání zpráv, které jsou cílené na tebe podle tvého chování a vzorců procházení v určitých časech a umístěních těchto vzorců ke zvýšení efektivity našich reklamních kampaní. Za tímto účelem sdílíme tvé osobní údaje s našimi partnery z reklamní agentury i s platformami sociálních médií. Používáme řešení třetích stran, jako je Google Analytics a Facebook Business Manager, pro lepší zacílení našich kampaní a zpráv pro naše spotřebitele. Platformy sociálních médií se pokusí porovnat tvůj profil se svou databází a určit optimální čas a místo (stránku, kterou si prohlížíš) ke zobrazení reklamy od společnosti adidas. Potřebujeme také analyzovat nezbytné informace, abychom pochopili dopad našich kampaní. I když nesouhlasíš s tím, abychom tě k tomuto účelu sledovali, i tak uvidíš reklamy adidas náhodně na jiných platformách. Přečti si prosím také oznámení o ochraně osobních údajů na platformách sociálních médií, abys pochopil(a), jak jsou tvé osobní údaje pro tento účel používány.

 

Používání souborů cookie/tagů/pixelů: Osobní údaje můžeme shromažďovat za tímto účelem pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, pixely a tagy, ke sběru informací o tvém zařízení. Další informace jsou k dispozici v části „Shromažďování informací o zařízení na našich webových stránkách a aplikacích pomocí cookies, pixelů, tagů a podobných technologií“.

 

Více o tom, jak nám naši reklamní partneři a platformy sociálních médií pomáhají dosáhnout tohoto cíle, se dozvíte na jejich stránkách:

 

Personalizovaná reklama Google: https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=en

Zásady o reklamách Google: https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956

 

Cílové skupiny Facebook Lookalike: https://www.facebook.com/business/help/164749007013531

Podmínky Facebook Custom Audience: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Souhlas

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní informace (pokud je má adidas k dispozici)
 • Informace o poloze
 • Míry a velikosti (pokud je má adidas k dispozici)
 • Informace o platbách, nákupech a transakcích (pokud je má adidas k dispozici)
 • Interakce a aktivita na sociálních médiích (pokud je má adidas k dispozici)
 • Informace o fitness aktivitě (pokud je má adidas k dispozici)
 • Informace o procházení
 • Informace o mobilním zařízení
 • Informace o chování a preferencích (pokud je má adidas k dispozici)
 • Osobní názor
 • Informace o správě členství (pokud platí členství ve značce adidas / pokud je má adidas k dispozici)

 

ARCHIVAČNÍ LHŮTA      

Uchováváme je tak dlouho, dokud souhlas neodvoláš.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG
 • Partneři reklamní agentury
 • Platformy sociálních médií
 • Poskytovatelé služeb cíleného marketingu
 • Poskytovatelé IT cloudových řešení

 

 1. Reebok UNLOCKED| ReebokONE správa členství – kde je to možné

Upozorňujeme, že tato část platí pouze v případě, že vstupuješ do adidas Reebok UNLOCKED | ReebokONE, aby ses stal(a) členem Reebok UNLOCKED | ReebokONE.

 

ZPRACOVÁNÍ

Když se staneš členem adidas Reebok UNLOCKED | ReebokONE, použijeme výše uvedené informace k údržbě a správě členství podle podmínek Reebok UNLOCKED | ReebokONE. Tvé informace používáme také ke komunikaci s tebou.

 

Používání souborů cookie/tagů/pixelů: Osobní údaje můžeme shromažďovat za tímto účelem pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, pixely a tagy, ke sběru informací o tvém zařízení. Další informace jsou k dispozici v části „Shromažďování informací o zařízení na našich webových stránkách a aplikacích pomocí cookies, pixelů, tagů a podobných technologií“.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Plnění smlouvy

Oprávněný zájem (e-mailové marketingové zprávy)

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

             Informace o správě členství

             Identifikační údaje

             Kontaktní údaje

             Informace o procházení

             Informace o mobilním zařízení

             Korespondence

             Obraz a záznamy (pokud je má adidas k dispozici)

             Osobní názor (pokud je má adidas k dispozici)

             Míry a velikosti (pokud je má adidas k dispozici)

             Informace o platbách, nákupech a transakcích (pokud je má adidas k dispozici)

             Interakce a aktivita sociálních médií (pokud je má adidas k dispozici)

             Informace o fitness aktivitě (pokud je má adidas k dispozici)

             Informace o chování a preferencích (pokud je má adidas k dispozici)

 

ARCHIVAČNÍ LHŮTA      

Délka smlouvy a zákonná promlčecí lhůta. Informace musíme uchovávat pro případ právních sporů týkajících se smlouvy.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

             Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

             Potenciální kupci a investoři

             Poskytovatelé služeb v oblasti obchodního poradenství

             Poskytovatelé řešení analýzy dat

             Partneři Reebok UNLOCKED | ReebokONE

 

 1. Registrace soukromé akce

ZPRACOVÁNÍ

Když se přihlásíš na akci, kterou pořádáme s omezenými místy, použijeme osobní údaje, které nám poskytneš, k rezervaci místa pro tebe. Tvé osobní údaje budou použity v souladu s obchodními podmínkami souvisejícími s akcí. Přečti si prosím konkrétní oznámení o ochraně osobních údajů, které můžeme zveřejnit v době registrace, pokud je k dispozici.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Plnění smlouvy

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Informace o poloze
 • Informace o Fitness aktivitě: veškeré informace, které od tebe můžeme shromáždit v den konání akce.
 • Informace o chování a preferencích (pokud jsou shromažďovány pro konkrétní akci)
 • Fotografie a záznamy (pokud jsou shromážděny pro konkrétní akci)
 • Osobní názor (pokud se shromáždí pro konkrétní akci)
 • Interakce a aktivita sociálních médií (pokud se shromažďují pro konkrétní akci)
 • Informace o správě členství (pokud platí členství ve značce adidas / pokud je má adidas k dispozici)

 

ARCHIVAČNÍ LHŮTA      

Doba trvání akce a zákonná promlčecí lhůta v případě jakýchkoliv sporů.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Správce adidas, který akci organizuje.
 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG
 • Partneři akce (pokud existují)
 • Poskytovatelé IT cloudových řešení (je-li to možné)

 

 

 1. Registrace na otevřenou akci

ZPRACOVÁNÍ

Často také pořádáme akce, které jsou otevřeny pro každého. Osobní údaje, které nám poskytneš, používáme k tomu, abychom tě informovali o akcích, které tě zajímají. Přečti si prosím konkrétní oznámení o ochraně osobních údajů, které můžeme zveřejnit v době registrace, pokud je k dispozici.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Oprávněný zájem

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Informace o poloze
 • Informace o Fitness aktivitě: veškeré informace, které od tebe můžeme shromáždit v den konání akce.
 • Informace o správě členství (pokud platí členství ve značce adidas / pokud je má adidas k dispozici)

 

ARCHIVAČNÍ LHŮTA      

Po dobu trvání akce + 36 měsíců, pokud jsou data z určité akce použita pro účely PROVOZNÍ ANALÝZY PODNIKU.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Správce adidas, který akci organizuje.
 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG
 • Partneři akce (pokud existují)
 • Poskytovatelé IT cloudových řešení (je-li to možné)

 

 

 1. Výzkum a vývoj produktů

ZPRACOVÁNÍ

Provádíme analýzy pro průzkum, jak zlepšit naše výrobky a služby. K tomu patří dotazování v anketách, žádost o zpětnou vazbu, žádost o vyzkoušení našich produktů a recenzi, žádost jiných poskytovatelů služeb o provedení průzkumu trhu a produktů pro nás, vyzkoušení nových technologií v našem produktu, které by mohly shromažďovat osobní údaje, abychom si udrželi náskok před konkurencí. Tyto informace uchováváme na základě našeho „oprávněného zájmu“, takže účastí v jakémkoli recenzování produktu nebo anketě souhlasíš s tím, že to je náš oprávněný zájem. Tam, kde je to možné pro konkrétní projekt nebo pokud vzneseš námitky proti tomuto oprávněnému zájmu, odstraníme jakoukoli identitu, kontakt nebo informace o mobilním zařízení, takže tyto informace nemohou být použity k tvé identifikaci a nebudou již tvými osobními údaji a jsou považovány za „anonymizované“.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Oprávněný zájem

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • Míry a velikosti (pouze pokud to projekt vyžaduje)
 • Informace o identitě (pouze pokud to projekt vyžaduje)
 • Kontaktní údaje (pouze pokud to projekt vyžaduje)
 • Informace o poloze (pouze pokud to projekt vyžaduje)
 • Informace o platbě, nákupu a transakci (pouze pokud to projekt vyžaduje)
 • Interakce a aktivita sociálních médií (pouze pokud to projekt vyžaduje)
 • Informace o fitness aktivitě (pouze pokud to projekt vyžaduje)
 • Informace o procházení (pouze pokud to projekt vyžaduje)
 • Informace o mobilním zařízení (pouze pokud to projekt vyžaduje)
 • Korespondence (pouze pokud to projekt vyžaduje)
 • Informace o chování a preferencích (pouze pokud to projekt vyžaduje)
 • Informace o správě členství (pokud platí členství ve značce adidas / pokud je má adidas k dispozici)

 

ARCHIVAČNÍ LHŮTA      

Doba trvání projektu a zákonem stanovená archivační lhůta na ochranu našich práv duševního vlastnictví.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG
 • Potenciální kupci a investoři
 • Poskytovatelé služeb v oblasti obchodního poradenství
 • Poskytovatelé řešení analýzy dat
 • Poskytovatelé výroby
 • Poskytovatelé IT cloudových řešení

 

 

 1. Právní povinnosti – spolupráce s donucovacími a regulačními orgány (včetně soudů)

ZPRACOVÁNÍ

Pokud jsme ze zákona povinni poskytnout tvé osobní údaje z důvodů národní a veřejné bezpečnosti, předcházení trestné činnosti, vyšetřování a stíhání, boje proti praní špinavých peněz, soudního řízení, ochrany práv a svobod jiných fyzických osob a vymáhání občanských nároků, poskytneme informace na žádost orgánů nebo stran, jakmile se ujistíme, že žádost je nařízena zákonem. Pokud to bude v rozporu se zákonem, nebudeme tě o tom moci informovat.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Zákonná povinnost

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Všechny kategorie osobních údajů na žádost donucovacího orgánu.

 

ARCHIVAČNÍ LHŮTA      

Tak dlouho, jak to vyžaduje zákon.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG
 • Orgány místní a národní správy včetně daňových orgánů
 • Místní a vnitrostátní donucovací orgány
 • Místní a národní soudnictví

 

 

 

 1. Důkazy – smluvní spory anebo dodržování právních předpisů

 

ZPRACOVÁNÍ

Musíme uchovávat důkazy pro případě jakéhokoli smluvního sporu nebo se bránit v případě jakýchkoli vyšetřovacích auditů nebo sporů a stížností na porušení ochrany osobních údajů včetně toho, jak jsme nakládali s tvými individuálními právy.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Zákonná povinnost

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Všechny kategorie osobních údajů, které je nutné použít jako důkaz

 

ARCHIVAČNÍ LHŮTA      

Zákonná promlčecí doba v závislosti na smluvní době anebo právních požadavcích

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

 

 

 1. Shromažďování informací o zařízení na našich webových stránkách a v aplikacích pomocí cookies, pixelů, tagů a podobných technologií („oznámení o cookies“)

ZPRACOVÁNÍ

Když navštívíš stránky adidas, ukládáme sběratele dat, jako jsou soubory cookie, tagy, pixely, tag containery, majáky a další v tvém prohlížeči, abychom získali určité informace o aktuální relaci prohlížení. Tyto technologie jsou jinými webovými stránkami často označovány jako „cookies“. Soubory cookies také umožňují našim webovým stránkám zapamatovat si tvé činnosti a preference (jako je přihlášení, jazyk, velikost písma a další předvolby zobrazení) po určitou dobu, takže je nemusíš opakovaně zadávat, kdykoli se vrátíš na stránku nebo přecházíš z jedné stránky na druhou. Cookies používáme k různým účelům, což také znamená, že mají různé právní základy. Přečti si prosím níže uvedené informace, abys pochopil(a), jak používáme různé typy cookies k plnění různých účelů.

 

1)„POŽADOVANÉ“ – funkčnost stránek a provoz podniku K provozování našich stránek používáme „požadované cookies“. K tomu patří uložení jedinečného identifikátoru pro správu a identifikaci tebe jako jedinečného návštěvníka našich stránek, abychom ti mohli poskytovat konzistentní a přesné služby. Znamená to rovněž dbát na to, abychom si pamatovali produkty, které jsi vložil(a) do košíku, nebo jazykové preference. Tyto cookies jsou na tvém zařízení uloženy po dobu trvání prohlížecí relace. Bez těchto cookies si nebudeš moci naše stránky řádně prohlížet.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Oprávněný zájem

 

2) „FUNKČNÍ“ – zlepšení webových stránek a jejich výkonnost „Funkční cookies“ používáme k neustálému vylepšování výkonnosti našich stránek. To zahrnuje používání údajů, které jsme od tebe shromáždili, k následujícím činnostem:

 • Analýza webu – na základě tvého chování při prohlížení analyzujeme údaje, abychom zlepšili funkčnost a design našich stránek.
 • Hodnoty reakcí na reklamu – na základě toho, jak se dostaneš na naše stránky, změříme hodnoty reakcí na reklamu pomocí analýzy hodnot prokliků za účelem zvýšení efektivity reklam zakoupených na externích stránkách.
 • Sledování přidružených partnerů — musíme umožnit našim přidruženým marketingovým partnerům nebo poskytovatelům služeb získat určité informace, pokud jsi přešel(a) na naše stránky, popř. zakoupil(a) produkty prostřednictvím návštěvy jejich stránek. To je nutné z toho důvodu, protože za takové služby jim možná budeme muset zaplatit. Za tímto účelem budeme sdílet informace o tvé návštěvě včetně zakoupených produktů.
 • Správa chyb – měříme chyby na webových stránkách, abychom chyby nebo jakékoliv problémy mohli řešit rychle.
 • Testování návrhů – pro zajištění konzistentního vzhledu a pocitu pro uživatele stránek v aktuálních a následných relacích musíme používat testování A/B nebo multivariantní testování.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Oprávněný zájem

Souhlas – pro instalaci všech „cookies“ označených jako „funkční cookie“ na tvém zařízení a prohlížeči

 

3) „MARKETINGOVÉ“ – zlepšení webových stránek a jejich výkonnost Používáme „marketingové cookies“ poskytnuté našimi reklamními partnery, abychom se ujistili, že se ti naše reklamní sdělení zobrazují ve správný čas a na správném místě. Tyto cookies jsou trvalé, ale časově omezené. Tyto cookies obsahují jedinečný klíč k odlišení zvyků jednotlivých uživatelů při prohlížení. Tyto cookies používáme také k omezení počtu případů, kdy uživatel vidí určitou reklamu na webových stránkách a k měření účinnosti určité kampaně.  Identifikátor uložený těmito cookies poskytují naši partneři. Stejný identifikátor nemůžeme použít v našich vlastních systémech. Tyto cookies používáme také k poskytování reklam, které se týkají tvé okamžité geolokace, například k tomu, abychom ti nabídli nejbližší prodejnu, kde může být produkt, který si prohlížíš, k dispozici.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Souhlas – pro instalaci jakýchkoliv „cookies“ označených jako „marketingové cookie“ na tvém zařízení a prohlížeči a pro používání tvých osobních údajů shromážděných pro výše popsané účely

 

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • Informace o identitě (pokud je má adidas k dispozici)
 • Informace o procházení
 • Informace o mobilním zařízení
 • Informace o poloze: toto se shromažďuje pozorováním tvého chování při prohlížení
 • Informace o členství (pokud je má adidas k dispozici)
 • Informace o chování a preferencích (pokud je má adidas k dispozici)

 

ARCHIVAČNÍ LHŮTA      

Cookies, pixely, tagy a další podobné technologie používané ke sběru informací o tvém zařízení a informace o chování při prohlížení jsou uloženy ve tvém prohlížeči pro danou relaci nebo po dobu, dokud nevymažeš nastavení cookies prohlížeče.

 

Údaje získané prostřednictvím cookies vztahující se k jiným účelům budou uloženy po dobu trvání tohoto účelu.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG
 • Poskytovatelé podpory správy stránek
 • Poskytovatelé služeb v oblasti obchodního poradenství
 • Poskytovatelé řešení analýzy dat
 • Partneři reklamní agentury
 • Platformy sociálních médií
 • Poskytovatelé služeb cíleného marketingu

 

Můžete změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání v počítači nebo mobilním zařízení bez tvého výslovného souhlasu. Informace o nastavení cookies najdete v příslušné části nápovědy prohlížeče.

 

Jak to funguje ve vašem prohlížeči, najdete zde: 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Aplikace Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

 

Tyto webové stránky ti také pomohou pochopit více o tom, jak reklamy založené na cookies fungují a jak můžeš spravovat nastavení souborů cookie:

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.eu/

Strana odhlášení z iniciativy Network Advertising: http://optout.networkadvertising.org/?c=1

 

Více o zákonech, kterými se řídí používání „cookies“, se můžete dozvědět zde: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

 

 

 1. Získání uživatelsky generovaného obsahu (UGC) ze sociálních médií

ZPRACOVÁNÍ

Vyzýváme tě, abys nám své snímky poskytl(a) prostřednictvím platforem sociálních médií podle konkrétních pokynů, jako je „#yesadidas“. Tebou poskytnuté fotografie použijeme ke komunikaci v rámci naší kampaně. Práva k tvým fotografiím získáme na základě licenční smlouvy ve formě našich smluvních podmínek. Odesláním fotografií přes platformy sociálních médií souhlasíš s tím, že můžeme použít tvé fotografie v souladu s licenční smlouvou.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Plnění smlouvy

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • Informace o identitě: tvůj obchodník na sociálních médiích
 • Informace o komunitě: fotografie, videa, komentáře, zvukové nahrávky a další soubory poskytované prostřednictvím platformy sociálních médií propagující adidas
 • Interakce se sociálními médii a aktivita

 

ARCHIVAČNÍ LHŮTA      

Doba trvání licenční smlouvy a zákonná promlčecí lhůta v případě jakýchkoliv sporů.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG
 • Partneři akce (pokud existují)
 • Partneři podpory UGC
 • Partneři reklamní agentury
 • Platformy sociálních médií
 • Poskytovatelé IT cloudových řešení (je-li to možné)

 

 

 1. Push oznámení (komunikace v aplikaci)

ZPRACOVÁNÍ

Když používáš aplikaci adidas, používáme push oznámení v této aplikaci ke komunikaci s tebou ohledně účelů uvedených v tomto oznámení. To zahrnuje informace, které se týkají účelů založených na plnění smlouvy (například nákup). Push oznámení můžeš kdykoli vypnout v „Nastavení“ mobilního zařízení. Pokud však push oznámení vypneš, budeme ti možná muset zasílat důležitá sdělení týkající se členství e-mailem.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD             

Oprávněný zájem

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • Informace o prohlížení A informace o mobilním zařízení

 

ARCHIVAČNÍ LHŮTA      

Dokud používáš aplikaci a nevypneš push oznámení.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

 

 

 1. Co adidas dělá, když přenáší tvé osobní údaje mimo EU/EHP?

V závislosti na aktivitě zpracování osobních údajů jsou tvé osobní údaje sdíleny s různými „Kategoriemi příjemců“. Když se příjemce nachází mimo území EU/EHP, zavedli jsme nezbytná opatření, jako je podepsání standardních smluvních doložek EU schválených Evropskou komisí a odpovídající bezpečnostní záruky.

 

 

 1. Jak chráníme tvé osobní údaje?

Zavádíme náležitá technická a organizační opatření pro řešení rizik odpovídajících našemu používání vašich osobních údajů včetně ztráty, změny nebo neoprávněného přístupu k vašim osobním údajům, a umožňujeme vám uplatňovat svá práva. To samé vyžadujeme od našich poskytovatelů služeb prostřednictvím smluv. Měli byste si však být vědomi, že jakýkoli přenos vašich osobních údajů přes internet probíhá na vaše riziko. Tvé osobní údaje můžeme chránit pouze když je máme.

 

 

 

 1. Obecné otázky, podpora

 

ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY adidas - (https://www.reebok.cz/pomoc)

Pokud máš nějaké obecné otázky nebo potřebuješ okamžitou pomoc a podporu týkající se tvých práv nebo toho, jak používáme tvé osobní údaje, obrať se prosím na náš tým zákaznických služeb. Kontaktní údaje a kanály najdeš kliknutím na odkaz https://adidas.com/help.

 

MÍSTNÍ ORGÁNY

V případě jakýchkoli dotazů ohledně svých práv se prosím obrať na webové stránky a kanceláře místních orgánů.

 

 

 

 1. Jak kontaktovat odpovědné subjekty a našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

 

DataProtection@adidas.com

 

GLOBÁLNÍ POVĚŘENEC PRO OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

adidas AG

Adi-Dassler-Straße 1

91074 Herzogenaurach

Německo

 

 

 1. Příjemci tvých osobních údajů

Seznam příjemců údajů, kteří zpracovávají tvé osobní údaje, najdeš podle níže uvedených pokynů odpovědných subjektů. Tento seznam se může podle potřeby měnit.

 

SPOLEČNOST – SLUŽBY

 • adidas International Marketing B.V. – provoz webshopu a marketingové služby
 • Demandware Inc.| USA – webhosting
 • Adyen | Nizozemsko – platební procesy
 • InfoSys Technologies Ltd. | India, EPAM | Bělorusko – vývoj webů
 • Adobe Analytics | Irsko, Google Analytics | USA – analýza webů
 • Sprinklr | USA, Olapic Inc. | USA – analýza sociálních médií
 • Flurry | USA, Apps Flyer | Izrael – analýza mobilních aplikací
 • Qualtrics LLC | USA – anketa, Net Promoter Score
 • 3 | Německo, cip Trademarketing GmbH | Německo – správa akcí
 • Neolane Ltd. | Francie – marketing
 • Batterii LLC | USA – názory spotřebitelů
 • TBWA Worldwide Inc. | USA, Media Monk Netherlands, IRIS | Austrálie – agentury CRM
 • Olapic, Inc. | USA – partneři podpory UGC
 • Pobočky adidas | globálně – řízení vztahů se zákazníky
 • Teleperformance | Německo – zákaznické služby
 • DHL | Německo – dodávky produktů
 • Feedzai | Německo – prevence podvodů
 • PayPal | USA – platební služba
 • Apple Pay, Google Pay | USA – mobilní platby
 • Facebook (WhatsApp, Instagram) | USA – interakce na sociálních médiích
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 | Irsko – interakce na sociálních médiích
 • Twitter | USA – interakce na sociálních médiích
 • Google | USA – interakce na sociálních médiích
 • Runtastic GmbH | Rakousko – komunita zdraví a fitnes
 • Google Analytics | USA – analýzy
 • Adobe Analytics | USA – analýzy
 • Anatwine Limited | UK – zákaznická zkušenost
 • MediaCom | UK – reklamní partner
 • Salesforce – CRM Software | analýza dat
 • Wunderman – e-mailové marketingové služby
 • Stuffstr Limited – prodejní partner
 • Webhelp – poskytovatel zákaznických služeb
 • Fit Analytics GmbH – poskytovatel doporučení velikosti
 • Bazaarvoice, Inc | USA – poskytovatel ratingové analýzy
 • mParticle Inc | USA – analýza mobilních aplikací
 • Amplituda Inc | USA – analýza mobilních aplikací
 • Appsflyer Ltd | Izrael – analýza mobilních aplikací
 • Visenze Pte. Ltd. | Singapur – poskytovatel vizuálního vyhledávání
 • Vyking Limited | UK – poskytovatel služeb rozšířené reality

 

 

Pokud mohou být tvé osobní údaje použity správci údajů mimo adidas přes platformy adidas, aplikace nebo jinde pro jejich vlastní účely, přečti si prosím oznámení o ochraně osobních údajů správce údajů mimo adidas, kde najdeš další informace o tom, jak nakládají s tvými osobními údaji.