Customer Service

Prohlášení společnosti Reebok o ochraně osobních údajů


ÚVOD A ROZSAH PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Reebok je značkou skupiny adidas Group[1]. Skupinu adidas Group tvoří firma adidas AG (Adi-Dassler-Straße 1, 91074 Herzogenaurach, Německo) a její přidružené subjekty, včetně adidas International Trading B.V., Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Nizozemsko.

Společnost adidas International Trading BV (dále „Reebok/my/nás“) vám chce poskytnout co nejlepší možnou zákaznickou zkušenost. Vámi poskytnuté osobní údaje nám slouží ke zlepšení našich výrobků, služeb a nákupní zkušenosti. Cílem tohoto prohlášení je objasnit způsoby použití vámi poskytnutých osobních údajů, náš závazek je chránit, vaše práva a možnosti týkající se kontroly osobních údajů a ochrany soukromí. Také se v něm uvádí, jaké osobní údaje shromažďujeme při vaší návštěvě našich internetových stránek a prodejen nebo při použití mobilních aplikací, jak tyto osobní údaje používáme a s jakými třetími stranami je budeme sdílet.

 

Osobní údaje nám slouží k různým účelům, podrobnosti najdete níže.

 

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

 Pojem „osobní údaje“ znamená veškeré údaje, které se týkají vaší osoby a které vás identifikují, buď samy o sobě, nebo spolu s dalšími údaji, které máme k dispozici. Společnost Reebok o vás bude shromažďovat různé druhy osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů (např. zdravotní stav a jiné citlivé údaje), včetně následujícího (dle okolností):

 

UNIVERZÁLNÍ PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE REEBOK

Pokud si u společnosti Reebok založíte účet, požádáme vás o jméno, e-mailovou adresu, datum narození a heslo. Prostřednictvím tohoto účtu budete moci kdekoli na světě používat stejné přihlašovací údaje.

 

Váš účet Reebok

Společnost Reebok při vytvoření účtu shromáždí také následující údaje, které nám můžete poskytnout dle vlastního uvážení: telefonní číslo, pohlaví, osobní preference, ID pro sociální sítě (pokud se rozhodnete přihlásit ke svému účtu přes sociální síť) a věk, popřípadě datum narození.

 

Použití našich výrobků a služeb

Při použití našich výrobků a služeb vás požádáme o osobní údaje (v okamžiku shromažďování těchto údajů vám vysvětlíme, jaké údaje potřebujeme a jaké údaje jsou nepovinné), např. o:

 • doručovací adresu a platební údaje při objednávce přes e-shop,
 • datum narození, popřípadě doklad potvrzující dosažení určitého věku,
 • e-mailovou adresu při přihlášení do některé z našich soutěží nebo při registraci k bezplatnému udělování odměn („Prize Giveaways“) či k odběru zpravodaje,
 • záznam korespondence s vámi (včetně hodnocení našich výrobků a služeb), pokud jste komunikovali s naším oddělením zákaznických služeb.

 

Aplikace Reebok
Nabízíme několik aplikací, které vám umožňují nahrávat a/nebo ukládat určité údaje. V závislosti na konkrétní aplikaci budeme požadovat osobní údaje (vysvětlíme vám, jaké údaje jsou potřebné k tomu, abyste mohli službu využívat, a jaké údaje jsou nepovinné − ty nám pomáhají zjistit vaše preference), jako jsou např.:

 • informace týkající se sportu a zdraví (kupříkladu začátek a konec tréninku, typ sportovní aktivity, doba trvání, tempo, vzdálenost, kalorie, RunScore a rychlost),
 • tělesné údaje, např. váha, výška a tepová frekvence,
 • poloha.

 

Přihlášení přes sociální sítě

Pokud se rozhodnete vytvořit si účet Reebok přes účet na sociální síti (jako je např. Facebook), budou vaše přihlašovací údaje naimportovány z účtu v této sociální síti. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete pro přihlášení přes sociální síť, použijeme následující osobní údaje:

 • vaše ID na Facebooku.

Přes danou sociální síť budeme také často dostávat určité osobní údaje (s jejichž zveřejněním na veřejném profilu jste souhlasili), např.:

 • vaše jméno, věk, polohu, preference, zaměstnání a jiné údaje z veřejného profilu, např. vaše fotografie nebo seznam přátel na sociální síti a také vaše lajky.  V případě, že máte na Facebooku nastaven soukromý profil, Reebok tyto údaje od Facebooku nezíská.

Tyto údaje Reebok nevyžaduje, ale poskytuje nám je sociální síť v případě, že se přihlašujete přes účet na sociální síti s veřejným profilem, a to v souladu se smluvními podmínkami dané sociální sítě. Takové údaje bude Reebok používat pouze s vaším svolením.

Údaje shromažďované automaticky

Osobní údaje budeme shromažďovat také při vaší interakci s naší značkou a při používání našich internetových stránek a aplikací (včetně údajů o tom, jak je používáte), a to následovně:
 

§  Weby: budeme shromažďovat údaje o tom, které internetové stránky Reebok navštěvujete a jak je používáte. Při návštěvě libovolné z našich internetových stránek odešle váš prohlížeč na naše servery určitá data. Tímto způsobem budeme shromažďovat údaje jako: 

 • vaše IP adresa,
 • datum a čas návštěvy a doba, po kterou jste na stránkách zůstali,
 • referenční URL (stránka, z které návštěvník přišel),
 • stránky navštívené na našem webu a
 • údaje o zařízení a prohlížeči (typ a verze prohlížeče, operační systém atd.).
   

§  Soubory cookie a podobné prvky: my a naši partneři používáme ke sběru a ukládání údajů při návštěvě našich webů a při použití našich aplikací různé technologie, včetně odeslání jednoho nebo více souborů cookie nebo jiných podobných prvků do vašeho zařízení. Více informací o tom, jak soubory cookie nebo podobné prvky používáme a jak je vypnout, naleznete zde.

 

§  Údaje o poloze: při použití služby se zapnutou funkcí zjišťování polohy vás s bezprostředním předstihem upozorníme na shromažďování a zpracování údajů o vaší aktuální poloze, například přes signál GPS vysílaný mobilním zařízením. K určení polohy také budeme používat různé technologie, jako jsou senzorová data z vašeho zařízení, která mohou poskytnout například údaje o okolních přístupových bodech Wi-Fi sítí, bodech NFC a vysílačích mobilní telefonní sítě. Zasílání údajů o poloze lze obvykle vypnout prostřednictvím nastavení v používaném zařízení. Když budeme tyto údaje používat, budeme vás o tom informovat.
 

Zdroje údajů

Většina údajů, které o vás shromáždíme, jsou osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete, například přes naše internetové stránky, e-shopy, mobilní aplikace, v obchodech apod. K dalším zdrojům, z nichž můžeme vaše osobní údaje získat, patří:

§  naše pokladny (určité údaje od vás můžeme získat například při nákupu v jednom z našich kamenných obchodů),

§  jiné společnosti skupiny adidas Group a

§  třetí strany (například organizace hodnotící bonitu, policie, regulační orgány, společnosti poskytující komerční databáze apod.).

 

POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které shromáždíme v okamžiku, kdy si vytvoříte účet, budou použity k identifikaci a ověření v rámci služeb Reebok, abyste mohli používat stejné přihlašovací údaje k přihlášení z jakéhokoliv místa a z jakéhokoli zařízení. Díky univerzálním přihlašovacím údajům vás budou moci systémy Reebok identifikovat kdekoli na světě. To znamená, že pokud se přihlásíte z jiné země, nebudete muset provést novou registraci.

Reebok pro vás dále vytvoří profil s údaji, které jsou nezbytné k poskytování našich výrobků a služeb. Osobní údaje získané z výše uvedených dalších zdrojů použijeme ve formátu, v jakém je obdržíme, nebo je dle situace sloučíme s osobními údaji, které získáme z jiných interních nebo externích zdrojů. Tyto osobní údaje používáme a analyzujeme pro různé níže popsané účely:

 

§  Zkvalitňování našich výrobků a služeb: osobní údaje použijeme k vytvoření vašeho profilu, abychom věděli, jak naše výrobky a služby používáte. Také je budeme moci použít k vývoji zajímavějších a relevantnějších výrobků a služeb a k přizpůsobení výrobků a služeb, které vám nabízíme.
 

§  Zpracování objednávky: výše uvedené osobní údaje (včetně jména, adresy a platebních údajů) používáme ke zpracování a doručení objednávky a k tomu, abychom vás mohli o stavu objednávky informovat. Kromě toho můžeme použít váš věk, rok narození nebo potvrzení, že jste dosáhli určitého věku, k tomu, abychom ověřili, zda váš věk odpovídá minimální zákonné věkové hranici pro nákup přes internet a zda nejste pro účely ochrany osobních údajů a/nebo marketingových zákonů považováni za nezletilé.

 

§  Provádění kontrol: osobní údaje použijeme také k hodnocení bonity a k prevenci podvodu. K tomuto účelu bude možná zapotřebí sdílet osobní údaje s našimi poskytovateli hodnocení bonity (viz část „Sdílení vašich osobních údajů“ níže).

 

§  Zákaznické služby: pokud kontaktujete oddělení zákaznických služeb (nebo naopak), použijeme osobní údaje – jako jsou údaje o objednávce a kontaktní údaje – ke zpracování vašeho požadavku a k zajištění co nejlepší možné úrovně služeb.
 

 • Výrobky a služby Reebok, akce a reklamní nabídky: osobní údaje použijeme k tomu, abychom vám mohli poskytovat výrobky a služby, které jste si vyžádali, např. propagační akce, věrnostní programy Reebok, události a naše aplikace. Toto ustanovení se dle situace vztahuje i na použití osobních údajů při účasti v soutěžích, na Prize Giveaways a na propagační akce, použití kontaktních údajů pro pořádané akce a použití údajů, jako jsou údaje o vaší poloze, pro naše mobilní aplikace (např. aplikace určené pro běžce).

 

 

 • Aplikace Reebok: pokud si stáhnete určitou aplikaci Reebok, budeme shromažďovat specifickou kategorii osobních údajů jen tehdy, dáte-li nám k tomu výslovný, zákonem požadovaný souhlas. Osobní a citlivé osobní údaje (např. zdravotní údaje) získané prostřednictvím aplikace z vašeho zařízení budou uloženy na serverech společnosti Reebok k následujícím účelům:
  • poskytnout vám při používání aplikace očekávané služby,
  • pro účely uvedené v části „Zkvalitňování výrobků a služeb“ níže a
  • pro účely uvedené v části „Marketing“ níže.

 

 

 • Přihlášení přes sociální síť (to znamená použití vašich přihlašovacích údajů ze sociální sítě, jako je Facebook, k vytvoření účtu Reebok a k přihlášení se k tomuto účtu): při přihlášení přes sociální síť omezuje Reebok použití údajů z veřejného profilu pouze na údaje, které jsou nezbytné k vytvoření účtu Reebok. V případě, že Reebok obdrží ze sociální sítě nerelevantní údaje, takovéto přijaté údaje zničí. Po vytvoření účtu budete mít možnost doplnit další údaje, o které se s námi chcete podělit, jako např. osobní údaje poskytnuté prostřednictvím dotazníku. Veškeré doplňující údaje, které nám poskytnete, budou použity pro účely uvedené v tomto prohlášení, např. k rozšíření vašeho profilu nebo k přizpůsobení využívaných služeb společnosti Reebok vašim preferencím.

                                                                                                       

 • Marketing: když se přihlásíte k odběru zpravodaje Reebok, vytvoříte si univerzální účet Reebok, použijete aplikaci Reebok, objednáte si výrobek nebo službu přes internet, poskytnete k nim hodnocení nebo použijete naše internetové stránky, použijeme vaše osobní údaje k vytvoření vašeho profilu (na základě údajů, které o vás máme k dispozici). Tento profil vytvoříme v souladu s vašimi preferencemi. Slouží k tomu, abychom vám mohli poskytovat co nejlepší zkušenost uzpůsobenou na míru, posílat specifická marketingová sdělení a zpravodaje a zjišťovat vaše názory. Níže uvádíme podrobnější popis toho, jakým způsobem osobní údaje pro tyto účely použijeme.
   
 • Jaké údaje: způsob vaší interakce s naší značkou různými výše uvedenými způsoby (např. přes stránky Reebok, aplikace, sociální sítě a marketingová sdělení, která vám posíláme) a údaje, které v této souvislosti shromažďujeme z jednotlivých uvedených zdrojů, nám poskytují cenné informace o vašich zájmech a preferencích. Tyto poznatky nám umožňují zajistit vám co nejlepší možnou nákupní zkušenost u společnosti Reebok. Abychom o vás a vašich zájmech získali informace, analyzujeme vaši interakci s naší značkou pomocí různých druhů údajů, jak je uvedeno výše. Zejména můžeme kombinovat shromážděné údaje s údaji získanými třetími stranami. Pokud jste nám udělili souhlas k zasílání marketingových materiálů, použijeme údaje poskytnuté při interakci s námi k zasílání přizpůsobených marketingových sdělení o výrobcích a službách Reebok, událostech, Prize Giveaways a propagačních akcích. V některých případech také sloučíme vaše osobní údaje s údaji dalších osob, abychom mohli vytvořit podrobné přehledy toho, jak zákazníci využívají naše výrobky a služby a jak hodnotí svou zkušenost s naší značkou.

 

 • Komunikační kanály: přímá marketingová sdělení vám budeme zasílat vámi zvoleným způsobem, tedy e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím sociálních sítí. Pokud to vyžaduje zákon, požádáme vás o souhlas s použitím vámi poskytnutých kontaktních údajů k zasílání přizpůsobených marketingových sdělení.  

 

 • Druhy sdělení: zprávy, které vám budeme posílat, budou přizpůsobené na míru vašim osobním preferencím a zájmům. K přípravě přizpůsobených sdělení používáme analytické nástroje. Přímá marketingová sdělení mohou obsahovat informace o výrobcích, službách, událostech, Prize Giveaways, propagačních akcích a novinkách Reebok. V některých případech tyto metody použijeme pro potřeby zjištění názorů (zeptáme se například, zda se chcete zúčastnit průzkumu) nebo k zjištění a zlepšení vaší spokojenosti se značkou Reebok. Může se jednat např. o zasílání přizpůsobených sdělení.
   
 • Retargeting: naše internetové stránky a aplikace používají metodu retargetingu. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již o náš obchod nebo výrobky či služby projevili zájem, naše reklamy na partnerských webech. Domníváme se, že reklamy zobrazované zákazníkům na základě jejich osobních zájmů jsou pro ně zajímavější a relevantnější než reklamy na výrobky bez jakékoli osobní vazby. Při retargetingu jsou analyzovány údaje, které shromažďujeme na základě vaší interakce s jednotlivými platformami Reebok (jak je uvedeno výše v souvislosti s marketingem), včetně vašich souborů cookie. Reklamy, které se vám zobrazují, jsou odvozeny od vašeho dřívějšího používání internetového prohlížeče. Více informací o souborech cookie a pokyny, jak retargeting vypnout, naleznete zde. Poznámka: naše internetové stránky nejsou obvykle nastaveny tak, aby reagovaly na signály „do-not-track“ (nesledovat) odesílané internetovými prohlížeči.

 

 • Reklamy: spolupracujeme také se společnostmi mimo Reebok, které používají monitorovací technologie k zveřejňování reklam na internetu naším jménem. Tyto společnosti mohou shromažďovat údaje o vašich návštěvách našich internetových stránek nebo aplikací a o vaší interakci na základě našich sdělení, včetně reklam.
   
 • Doplňování našich dat: osobní údaje získané z různých zdrojů v určitých případech sloučíme, abychom lépe porozuměli vašim požadavkům a preferencím v souvislosti s výrobky a službami Reebok. Můžeme například kombinovat údaje, které jste nám poskytli přímo, s údaji shromážděnými automaticky, jako jsou metadata nebo IP adresy. Může se také jednat o situace, kdy prostřednictvím souborů cookie shromáždíme anonymní údaje o prohlížení stránek a později zjistíme, že se týkají vaší historie prohlížení, a sloučíme je s údaji, které o vás již máme k dispozici. Tyto údaje můžeme také kombinovat s dalšími údaji (osobními i anonymizovanými), které jsme získali od třetích stran. Údaje, které máme k dispozici, můžeme použít ke zjištění vztahu mezi vašimi interakcemi s námi prostřednictvím jednoho zařízení (např. prohlížeč v počítači) a vašimi interakcemi s námi prostřednictvím jiného zařízení (např. aplikace v telefonu).Konkrétně můžeme tyto postupy použít k tomu, abychom vám mohli zasílat lépe přizpůsobená marketingová sdělení a připravit účinnější marketingové kampaně.

 

§  Zkvalitňování výrobků a služeb: osobní údaje, které o vás máme k dispozici (včetně údajů získaných pseudonymizací a anonymizací vašich osobních údajů), použijeme k analýze a průzkumu. Patří sem např.:

 • datové vědy/analýzy, kdy slučujeme údaje (osobní údaje, popř. citlivé osobní údaje získané prostřednictvím sportovní aplikace Reebok nebo z vaší historie prohlížení), které shromažďujeme ve velkém rozsahu s cílem:
  • poznat lépe naše zákazníky a jejich preference,
  • zjistit vzorce chování a trendy mezi zákazníky,
  • zlepšovat uživatelskou přívětivost našich webů,
  • poskytovat informace, obsah a nabídky uzpůsobené potřebám našich zákazníků,
  • provádět všeobecný průzkum a statistické činnosti,
  • vytvářet souhrnné přehledy v rámci skupiny adidas Group,
 • vyvíjet nové výrobky a služby,
 • sledovat výkonnost našich výrobků a služeb a/nebo vylepšovat naše technologie,
 • zasílat přizpůsobená marketingová sdělení,
 • zobrazovat vám reklamy na internetu.

 

 • Internetové stránky: osobní údaje shromážděné z našich webů, např. prostřednictvím souborů cookie nebo jiných monitorovacích metod, nám umožní posuzovat trendy prohlížení našich internetových stránek, identifikovat příležitosti ke zlepšení, optimalizovat naše výrobky a služby a přizpůsobovat a zlepšovat vaši zkušenost s používáním našich internetových stránek a aplikací.

 

 • Analýza výkonnosti: osobní údaje (včetně údajů získaných anonymizací a sloučením s osobními údaji jiných zákazníků) použijeme k analýze prodejů a dodavatelského řetězce a finanční analýze, k zjištění výkonnosti společnosti Reebok a příležitostí ke zlepšení a v případě potřeby k vytváření přehledů pro mateřskou společnost a přidružené společnosti v rámci skupiny.

 

 • Pokud budeme chtít vaše osobní údaje použít pro jiné účely, než jaké jsou uvedeny v tomto prohlášení, vždy vás nejdříve požádáme o souhlas v souladu s platnou právní úpravou.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S vašimi osobními údaji zacházíme obezřetně a považujeme je za důvěrné. Sdílíme je pouze s třetími stranami, které uvádíme níže:


Jiné subjekty ve skupině adidas Group

 

Omezené osobní údaje, které poskytnete při registraci (vaše jméno, e-mailová adresa, heslo a datum narození), budeme sdílet s dalšími subjekty v rámci skupiny adidas Group kvůli aktivaci univerzálních přihlašovacích údajů a kvůli ověření, abyste mohli používat stejné přihlašovací údaje kdekoli na světě a aby naše systémy rozpoznaly vaše údaje.

Údaje, které evidujeme u vašeho profilu, můžeme sdílet s dalšími subjekty v rámci skupiny adidas Group, pokud jsou oba subjekty odpovědné za vaše osobní údaje nebo pokud tyto další subjekty jednají jako naši poskytovatelé služeb a zpracovávají vaše osobní údaje dle našich pokynů nebo naším jménem. 

S jinými subjekty v rámci skupiny adidas Group (jako jsou adidas A.G., mateřská společnost skupiny, a/nebo podle potřeby jiné subjekty adidas) také budeme sdílet vaše další osobní údaje, stejně jako anonymizované a agregované údaje. Uvedené subjekty použijí tyto údaje k analýze trendů.


Poskytovatelé služeb

Omezené osobní údaje, které poskytnete při registraci do systému Reebok s univerzálním přihlášením (vaše jméno, e-mailová adresa, heslo a datum narození), budeme sdílet s našimi poskytovateli služeb typu „cloud“ za účelem identifikace a ověření, abyste se mohli ke svému účtu Reebok přihlásit snadno a rychle kdekoli na světě.

Osobní údaje budeme podle potřeby a pouze pro výše uvedené účely sdílet také s různými třetími stranami, které naším jménem zpracovávají osobní údaje. Patří sem např. třetí strany, které provozují náš věrnostní program, Prize Giveaways, soutěže, webhosting a doručovací služby, správci plateb, organizace věnující se odhalování podvodů, organizace hodnotící bonitu a poskytovatelé analytických nástrojů. Od těchto poskytovatelů služeb a dalších třetích stran vyžadujeme přísné dodržování pravidel při zpracovávání osobních údajů, včetně toho, aby osobní údaje používaly pouze v souladu s pokyny společnosti Reebok a s platnou právní úpravou.

 

Sociální sítě

Naše internetové stránky a aplikace vám v některých případech nabídnou zásuvné moduly (plug-iny) z různých sociálních sítí. Pokud se rozhodnete používat sociální síť, jako je Facebook nebo Twitter (např. na základě registrace účtu), bude vaše aktivita na našich internetových stránkách nebo přes naše aplikace dostupná také této sociální síti. Pokud jste během návštěvy některé z našich internetových stránek, při použití aplikace nebo zásuvného modulu sociální sítě přihlášeni do některé z těchto sociálních sítí, může tato sociální síť přidat tyto údaje do vašeho profilu na dané síti (v závislosti na vašem nastavení ochrany soukromí). Pokud chcete takovému přenosu dat zabránit, odhlaste se před návštěvou našich stránek či aplikací z účtu sociální sítě nebo změňte nastavení ochrany soukromí, pokud je to možné. Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů příslušných sociálních sítí, v nichž najdete podrobné informace o sběru a přenosu osobních údajů, o uživatelských právech a o vhodném nastavení ochrany soukromí dle vašich potřeb.

 

Orgány působící v oblasti dodržování zákonů

Společnost Reebok poskytne osobní údaje v případě, že to vyžaduje zákon nebo zákonný proces, za účelem výkonu spravedlnosti, kvůli ochraně důležitých zájmů, kvůli vyšetřování ze strany policie a regulačních úřadů, kvůli ochraně majetku společnosti Reebok a obhajobě jejích zákonných práv, kvůli ochraně osobní bezpečnosti uživatelů internetových stránek nebo (mobilních) aplikací společnosti Reebok nebo na základě platného nařízení soudu nebo policie.
 

S vaším svolením

Osobní údaje budeme sdílet s jinými třetími stranami (jinými, než jaké jsou uvedeny výše, např. se sportovními a fitness centry, nebo tehdy, když své zařízení připojíte k zařízení třetích stran) i v jiných omezených případech. V takových případech vás nejdříve požádáme, pokud to nařizuje zákon, o souhlas s tímto sdílením osobních údajů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme pevně odhodláni chránit vaše osobní údaje a používat náležitá technická, organizační a bezpečnostní opatření k ochraně proti jakémukoli neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení či poškození.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje budeme archivovat po dobu dvou let od vaší poslední interakce s námi. Touto poslední interakcí může být např. odstranění účtu, poslední nákup, poslední použití některé z našich aplikací nebo jiný způsob kontaktu či interakce, pokud není vyžadována delší nebo kratší archivační doba zákonem, v souvislosti se soudním řízením nebo z jiných konkrétních důvodů podle platné legislativy.

 

Níže uvádíme názorné příklady toho, jak společnost Reebok archivuje osobní údaje po nezbytně dlouhou dobu ke konkrétním účelům:

 

§  osobní údaje získané během nákupu můžeme archivovat tak dlouho, jak to vyžaduje daňová legislativa (v některých evropských zemích déle než 2 roky),

 • osobní údaje si můžeme ponechat kratší dobu, pokud nás požádáte o jejich odstranění. V takovém případě se společnost Reebok vynasnaží vaše osobní údaje odstranit nejpozději do jednoho měsíce od data žádosti,

§  údaje získané v souvislosti s propagačními akcemi budeme archivovat nanejvýš jeden měsíc od skončení propagační akce.

 

MEZINÁRODNÍ PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Není-li uvedeno jinak, vaše osobní údaje archivujeme a zpracováváme v Evropské unii. Nastanou však případy, kdy budeme muset osobní údaje přenést mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) do země, která nezajišťuje stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako země, v níž naše výrobky nebo služby obvykle používáte. Například osobní údaje, které poskytnete při registraci účtu Reebok, budou uloženy v Evropské unii; dále jinými subjekty ze skupiny adidas Group a našimi poskytovateli služeb typu „cloud“, kteří se nacházejí mimo EHP, za účelem ověření vašeho účtu a provedení přihlášení. V takových případech učiníme náležitá opatření, aby vaše osobní údaje byly patřičně chráněny. Takové kroky obvykle zahrnují kontrolu metod zabezpečení údajů všech příjemců a uzavření dohod s těmito příjemci o tom, že zavedou stejná nebo podobná technická a organizační opatření jako Reebok, aby byly vaše údaje náležitě chráněny.

ÚDAJE O DĚTECH

Všeobecně platí, že osobní údaje o dětech mladších 13 let úmyslně neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o dětech mladších 13 let, učiníme kroky vedoucí k odstranění těchto údajů, kromě případů, kdy jsme na základě platných zákonů povinni tyto údaje archivovat.

 

Když víme, že je dítě starší 13 let, ale podle platných zákonů je považováno za nezletilé, vyžádáme si před použitím osobních údajů dítěte souhlas rodičů/opatrovníků.

ODKAZY NA DALŠÍ WEBY A SLUŽBY

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na weby třetích stran a některé naše služby poskytují přístup k službám třetích stran (jako jsou např. sociální sítě).

 

Nad tím, jak weby a služby třetích stran vaše osobní údaje pracovávají, nemáme žádnou kontrolu. Weby a služby třetích stran nekontrolujeme a neneseme žádnou odpovědnost za weby a služby třetích stran ani za jejich zvyklosti týkající se ochrany osobních údajů. Přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů webů a služeb třetích stran, které navštívíte prostřednictvím našich stránek nebo služeb.

 

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

Čestné jednání a transparentnost jsou pro nás důležité. Dbáme na otevřenost ohledně toho, jaké osobní údaje shromažďujeme. Zavedli jsme systém, který vám umožňuje uplatňovat práva týkající se ochrany osobních údajů.
 

Přístup k osobním údajům a jejich opravy

Pokud jste si objednali výrobky či služby nebo jste si u nás vytvořili účet, budete mít ke značnému množství svých osobních údajů přístup prostřednictvím našich stránek. Na našich webech máte obvykle možnost přidat, aktualizovat nebo odstranit údaje, které o vás evidujeme.

Pokud nemáte k některým svým údajům, které máme k dispozici, přístup přes naše internetové stránky, můžete nám zaslat žádost o bezplatný přístup k těmto údajům. Použijte k tomu kontaktní údaje uvedené na konci tohoto prohlášení.

 

Poté, co obdržíme vaši žádost a dostatek údajů k ověření vaší totožnosti, vám poskytneme kopii osobních údajů, které o vás máme k dispozici a na které máte podle platných zákonů nárok. Sdělíme vám také účely, k jakým tyto osobní údaje používáme, kdo jsou jejich příjemci a původ těchto údajů.

Můžete nás kdykoli písemně požádat o opravu určitých osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, nebo požádat o blokaci, vymazání nebo jiné odstranění vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje na základě žádosti v souladu s platnou právní úpravou zaktualizujeme, zablokujeme nebo odstraníme.

 

ZRUŠENÍ ODBĚRU MARKETINGOVÝCH SDĚLENÍ

Všechna naše marketingová sdělení obsahují snadný způsob, jak zrušit zasílání budoucích sdělení, např. odkaz k odhlášení. Také se můžete rozhodnout nepoužívat konkrétní kanály (např. e-mail nebo SMS), jak je uvedeno v přijaté zprávě nebo v nastavení účtu Reebok.

 

Pokud chcete zasílání marketingových sdělení Reebok zrušit, můžete k tomu použít odkaz v přijaté zprávě nebo můžete použít následující kontaktní údaje:
 

Oddělení zákaznických služeb

Stránka http://www.reebok.co.uk/help nebo

telefon 0800-2794979

 

 

Tým ochrany osobních údajů

E-mail: dataprotection@adidas-Group.com

 

Upozornění: pokud se rozhodnete odběr marketingových sdělení výše uvedeným způsobem zrušit, budeme vaše osobní údaje i nadále zpracovávat, a to především proto, abychom porozuměli vašim zájmům a preferencím. Vaše osobní údaje však přestaneme používat k zasílání přizpůsobených i standardních marketingových sdělení. Chcete-li, abychom údajů částečně nebo úplně zastavili takovéto zpracování osobních, postupujte podle kroků popsaných v odstavci výše.

 

Upozornění: sdělení vám mohou zasílat také některé mobilní aplikace, včetně (pokud jste je povolili) oznámení „push“, např. o nových výrobcích nebo službách. V takovém případě vás daná mobilní aplikace s bezprostředním předstihem před doručením našeho oznámení „push“ upozorní.  Tato sdělení můžete vypnout prostřednictvím nastavení v telefonu nebo aplikaci; nebo můžete tuto aplikaci odinstalovat, abyste tato sdělení již nedostávali.
 

ODSTRANĚNÍ ÚDAJŮ

Společnost Reebok můžete kdykoli požádat o odstranění svých osobních údajů.  Vaši žádost zvážíme a dle okolností vám v souladu s platnou legislativou vyhovíme; podrobnosti naleznete výše.

 

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

Společnost Reebok se zavázala dodržovat základní principy ochrany soukromí a osobních údajů. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů proto pravidelně revidujeme, abychom se ujistili, že v něm nejsou žádné chyby, je na našich internetových stránkách dobře viditelné, obsahuje náležité informace o vašich právech a o zpracování dat, že je uplatňováno a odpovídá platné legislativě. Příležitostně můžeme toto prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat, aby odráželo nový vývoj a příležitosti v oblasti internetu a aby bylo v souladu s platnou legislativou. O případných zásadních změnách v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat prostřednictvím oznámení na našich internetových stránkách a/nebo v mobilních aplikacích, společně s uveřejněním aktualizované verze tohoto prohlášení.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak používáme vaše osobní údaje a jak můžete uplatnit svá práva, nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se prosím obraťte na:
 

Oddělení zákaznických služeb

Stránka http://www.reebok.cz/pomoc

Tým ochrany osobních údajů

E-mail: dataprotection@adidas-Group.com

 

Pokud nás raději chcete kontaktovat běžnou poštou, zašlete svůj požadavek na tuto adresu:
 

adidas International Trading BV

Legal and Compliance Department

Hoogoorddreef 9a

1101 BA Amsterdam

Nizozemsko

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ O SOUBORECH COOKIE                                                                      

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O SOUBORECH COOKIE
 

Nejdříve… co to jsou soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se při návštěvě internetových stránek uloží do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Pro účely této části pojmem „soubory cookie“ označujeme souhrnně prvky, jako jsou soubory cookie, soubory cookie v programu Flash a webové signální prvky. Nezabírají příliš mnoho místa a po vypršení platnosti jsou automaticky odstraněny. Některé soubory cookie vyprší po skončení internetové relace, zatímco jiné budou po omezenou dobu uloženy.
 

Za druhé… jaké druhy souborů cookie používáme?

Existují různé druhy souborů cookie pro různé účely. Některé slouží pouze k tomu, abyste mohli procházet internetové stránky a používat určité funkce. Jiné nám umožňují vytvořit si představu o vaší zkušenosti při prohlížení stránek, např. když nemůžete najít to, co hledáte. Díky tomu se můžeme zlepšovat a učinit vaši příští návštěvu stránek uživatelsky přívětivější. 

Soubory cookie nastavené společností Reebok se nazývají „soubory cookie první strany“.  Soubory cookie nastavené jinými subjekty se nazývají „soubory cookie třetích stran“.  Soubory cookie třetích stran umožňují na internetových stránkách nebo jejich prostřednictvím poskytovat prvky nebo funkce třetích stran (např. reklamy, interaktivní obsah a analýzy).  Třetí strany pomocí svých souborů cookie rozpoznají při návštěvě daného webu nebo při návštěvě určitých jiných stránek váš počítač nebo mobilní zařízení.  Soubory cookie první a třetí strany používáme z několika důvodů.

 

Nejdůležitější soubory cookie jsou vyžadované soubory cookie. Jsou nezbytné a pomáhají vám procházet internetové stránky a používat základní funkce, jako jsou zásuvné moduly (plug-iny) potřebné pro přehrávání médií. Dále existují funkční soubory cookie, které vám umožňují uložit si obsah nákupního košíku, vytvořit seznam přání a uložit doručovací údaje za účelem rychlejšího dokončení objednávky. Soubory cookie používané k analýzám a sledování výkonu slouží k zlepšování našich internetových stránek. Také vám rádi předkládáme relevantní nabídky. Proto shromažďujeme údaje o prohlížení stránek, které se mohou vázat k jedinečnému identifikátoru (naše prohlášení o ochraně osobních údajů najdete [zde]). Interakční soubory cookie se používají k tomu, abyste mohli komunikovat prostřednictvím sociálních sítí nebo odesílat recenze.  Cílené soubory cookie, reklamní soubory cookie a soubory cookie sociálních sítí zaznamenávají vaše preference, abychom vám mohli zobrazovat relevantní reklamy mimo web Reebok. Rovněž můžeme používat soubory cookie sociálních sítí, které nám umožňují sledovat vaši aktivitu na sociálních sítích.

 

Dále… proč soubory cookie používáme?

 

Společnost Reebok využívá soubory cookie k tomu, aby vám zajistila při návštěvě internetových stránek co nejlepší uživatelskou zkušenost, a také pro reklamní účely během budoucích návštěv jiných internetových stránek. Níže uvádíme podrobnější přehled typů souborů cookie, které používáme:

 

 1. VYŽADOVANÉ SOUBORY COOKIE

jsou klíčové a usnadňují vám používání internetových stránek a určitých funkcí (zajišťují například uložení nákupního košíku při jednotlivých krocích dokončování objednávky). Jsou nezbytné pro základní funkčnost stránek. Tyto soubory cookie jsou ve vašem zařízení uloženy po dobu trvání prohlížecí relace.
 

 1. SOUBORY COOKIE PRO ZLEPŠENÍ FUNKČNOSTI A ANALÝZY

nám umožňují zajistit lepší uživatelskou zkušenost (pomáhají např. ukládat a připomínat vám nákupní košík a umožňují vytvářet seznamy přání). Díky těmto souborům cookie můžeme analyzovat využití stránek, abychom mohli měřit a zlepšovat jejich výkonnost. Tyto soubory cookie můžeme do vašeho zařízení instalovat my nebo naším jménem třetí strana (viz náš nástroj pro zrušení příjmu souborů cookie) a jsou uloženy po dobu trvání prohlížecí relace.

 

 1. SOUBORY COOKIE PRO REKLAMY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

§  si zapamatují vaše preference týkající se výrobků a nakupování a napomáhají marketingovým aktivitám i jinými způsoby. Tyto soubory cookie nám umožňují sdílet data (např. o tom, co se vám líbí) s inzerenty, aby reklamy, které vidíte, lépe odrážely vaše preference (těmto souborům se také někdy říká „soubory cookie pro cílení“).

§  nám pomáhají porozumět nákupnímu chování návštěvníků. Tak můžeme neustále zlepšovat naše internetové stránky, aby bylo nakupování jednodušší a příjemnější, a vylepšovat marketingová sdělení pro naše zákazníky (těmto souborům se také někdy říká „výkonnostní soubory cookie“).

§  slouží k tomu, abyste mohli vyjádřit svůj názor. Tyto soubory cookie vám umožní na sociálních sítích sdělit, že se vám naše výrobky líbí nebo že je doporučujete, a komunikovat s pracovníky oddělení zákaznických služeb. Můžete rovněž poradit jiným (potenciálním) zákazníkům tím, že naše výrobky ohodnotíte a napíšete k nim recenzi (těmto souborům se také někdy říká „interakční soubory cookie“).

 

další informace
 

Co když soubory cookie nemáte rádi?

Můžete změnit nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookie odstraňoval nebo zabránil jejich ukládání do počítače nebo mobilního zařízení bez vašeho výslovného souhlasu. Informace o nastavení souborů cookie najdete v příslušné části nápovědy k internetovému prohlížeči. Informace o tom, jak to funguje ve vašem prohlížeči, najdete zde:
 

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Adobe (soubory cookie v programu Flash):http://www.adobe.com/security/flashplayer/articles/lso/

Můžete také navštívit stránky http://www.aboutads.info/choices nebo http://www.youronlinechoices.eu/, kde se dozvíte o možnostech, které některé třetí strany, s nimiž spolupracujeme, nabízejí pro potřeby vyslovení nesouhlasu s určitými cílenými reklamními činnostmi.  Tyto stránky budete muset navštívit ze všech jednotlivých prohlížečů a zařízení, na které se má váš nesouhlas vztahovat. Protože funkčnost nástrojů pro zrušení příjmu souborů cookie mohou záviset na souborech cookie, budete možná muset v případě odstranění souborů cookie tyto stránky opět navštívit a znovu nastavit své preference.

 

Jak často budete toto prohlášení o souborech cookie aktualizovat?

Prohlášení o souborech cookie můžeme příležitostně aktualizovat, například jako reakci na změnu používaných souborů cookie nebo z jiných provozních, zákonných nebo regulačních důvodů.  Pravidelně tedy toto prohlášení o souborech cookie čtěte, abyste byli o používání souborů cookie a souvisejících prvků průběžně informováni. 

Datum v horní části tohoto prohlášení je datem poslední aktualizace. 

A konečně… kde získám další informace?

V případě jakýchkoli dotazů ohledně použití souborů cookie nebo jiných prvků zašlete e-mail na adresu dataprotection@adidas-Group.com

 

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 10.04.2017

 

 

[1] Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů se má za to, že skupinu adidas Group tvoří všechny subjekty, které se podílejí na značkách adidas Group nebo jsou za ně zodpovědné (včetně značek Reebok a TaylorMade).